Ma-Uri - A fehér fény utódai

Rate this item
(0 votes)

A HUNA 7 TÖRVÉNYE

 1. A világ olyan, amilyennek gondolom. Én vagyok saját világom teremtõje. Részt veszek annak megváltoztatásában, kezdve legközelebbi családtagjaimon, barátaimon és közvetlen környezetemen, rajtuk keresztül pedig országom és a világ alkotója vagyok. Csakis rajtam múlik, hogy szépnek és nagyszerűnek, vagy szomorúnak, katasztrofálisnak és nyomasztónak látom a világot.
 2. Lehetõségeimnek nincsenek határai - mindent elérhetek, minden hozzáférhetõ számomra. Nincs lehetetlen, csak akarni kell. Mi magunk teremtjük korlátainkat és határainkat, amelyeket aztán félünk átlépni. Pedig egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy ami tegnap lehetetlen volt, az ma valóra válik. Az ember mindig arról álmodozott, hogy képes repülni, mint Ikarosz. S tudjuk, hogy vannak emberek, akik megtanultak levitálni.
 3. Minden erõ bennem van - csakis tõlem függ, hogy azzá váljak, aki lenni akarok. Senki nem tud tanulni vagy jóllakni helyettem. Csak nekem van annyi erõm, hogy megváltoztassam az életemet. Csak bennem van meg az az erõ, amelynek segítségével a lehetetlen valósággá lesz. Csak én vagyok képes meggyógyítani magamat. Mások támogathatnak, segíthetnek, de minden rajtam múlik. Csak én irányíthatom önmagamat, a fejlõdésemet.
 4. A szeretet azért van, hogy boldog legyek. Szeretem és elfogadom magam. Mindent elkövetek, hogy boldog legyek.
  Csak akkor tudom és értem, hogy mit takar ez a kifejezés, szeretem magam. Szeretetemet másoknak is átadhatom. Ha minden hibámmal és erényemmel el tudom fogadni magam, csak akkor tudok másokat is elfogadni olyannak, amilyenek, érzelmeikkel, elõnyeikkel és hátrányaikkal, anélkül, hogy megpróbálnám magamhoz hasonlítani õket.
 5. Az energia oda folyik, ahová én irányítom. Figyelmemet egy adott személyre vagy tárgyra irányítva azt érem el, hogy az energia eléri rendeltetési helyét. Sem a távolságoknak, sem a terepviszonyoknak nincs jelentõségük. Hegyek, tengerek, kontinensek nem jelentenek akadályt. Ennek köszönhetõen a távolságot legyõzve alkalmazhatjuk a különbözõ gyógymódokat. Hasonló elv alapján működik a telepátia és a telekinézis.
 6. Most van életem egyetlen pillanata. Kár a már megtörtént eseményeken való rágódásra energiát pazarolni. Az már mögöttünk van. A múltat sem befolyásolni nem tudjuk, sem változtatni nem tudunk rajta. A múltból tanulnunk kell, hogy ne ismételjük meg hibáinkat. A jelen pillanatra összpontosítsunk, amely jövõnk építményének alappillére.
 7. Mindent hatékonyan és jól csinálok. Ha egy feladatot nem tudok tökéletesen teljesíteni, nem keltek magamban bűntudatot (hacsak nem megvetéssel vagy figyelmetlenül csináltam). Legközelebb jobban csinálom; immár a múltkori tapasztalatokkal gazdagabban.

A Huna etikája és erkölcse nagyon egyszerű:

 1. ne tégy rosszat felebarátodnak.
 2. mindenhová vidd el segítségedet és szeretetedet, ahová csak lehet.

Elsõ gyakorlat - a koncentráció erõsítése
Üljünk kényelmesen. Szemmagasságban helyezzünk el egy gyertyát. Összpontosítsunk a lángra. Engedjünk el minden gondolatot. Egy idõ után elérjük azt az állapotot, amibõl semmilyen gondolat nem tud kizökkenteni. Ekkor eggyé válunk a lánggal, ami engedelmeskedik akaratunknak - oldalra dönthetjük, megnyújthatjuk, összezsugoríthatjuk, sõt, el is olthatjuk. 2-3 perces gyakorlással kezdjük, amelyet fokozatosan megnövelhetünk negyedórára is.

A koncentráció gyakorlása nagyon fontos, mert lehetõséget teremt egy tárggyal vagy személlyel való azonosulásra, egyesülésre, és így információs forrásul szolgál róluk.

Hatodik gyakorlat - jóslás kövekkel
Hét kõre van szükségünk, amelyek a szivárvány színeit képviselik: 

 • a zöld a szeretetet,
 • a fehér a tudatosságot,
 • a piros a szabadságot,
 • a narancssárga az összpontosítást,
 • a sárga a kitartást,
 • a kék a bizalmat,
 • a lila a hajlékonyságot jelenti.

Ha döntéshelyzetben vagyunk, három követ dobhatunk: fehéret, pirosat és zöldet . A fehér kõ a kérdezõ. Ha a közelébe zöld színű kõ esik, a válasz igen. Ha piros, akkor nem.

Ha többet szeretnénk tudni, például hogy a fenti jellemvonások közül melyikre van szükségünk a megoldáshoz, vegyünk ki egy követ a zsákocskából. A színe megmutatja nekünk a választ.

Hetedik gyakorlat - a jövõ programozása
A Huna segítségével a jövõ programozható. Néhány éve férjemmel, Marekkel, mindig beprogramozzuk a következõ esztendõt. Kívánságaink 80%-ban valóra válnak.

Hogyan csináljuk ezt? Elõször eldöntjük, hogy mit szeretnénk valóra váltani. Kívánságainkat mindig jelen idõben fejezzük ki, mintha már megtörténtek volna, pl. "létezésem minden szintjén teljesen egészséges vagyok", "saját lakásom van". A kívánságokat leírjuk és ima formájában felküldjük. Az ima felküldése összpontosítással és pozitív érzelmekkel történik. Ennek segítségével a saját tudatfelettinkkel, vagy a "bennünk élõ Istennel", a "Felsõbb Énnel"- lépünk kapcsolatba. Ez azért történik így, mert csak a tudatos én képes szuggesztíven átadni kéréseinket a tudatalattinknak. A tudatalatti aztán továbbítja a tudatfelettinek. Ezt a gyakorlatot meghatározott idõn át naponta ismételjük.

Két dolgot meg kell jegyeznünk:

 • a kishitűség, a kétségbeesés megállítja a kívánság beteljesülésének folyamatát,
 • a kívánságot pontosan, egyértelműen és pozitívan kell megfogalmazni, és csak olyat kívánhatunk, amivel nem okozunk kárt magunknak vagy másoknak.

A programozás mechanizmusa nagyon egyszerű. Kívánságainknak világosnak és a tudatalatti számára felfoghatónak kell lenniük. Tudatalattink a memóriabankunk. Az általa rögzített képekhez a hozzájuk kapcsolódó érzelmi állapotok társulnak. Ha egy konkrét kívánságot nagyon pontosan el tudunk képzelni és a beteljesüléshez kapcsolódó érzelmeket fel tudjuk magunkban idézni, akkor ez telepatikus úton a tudatfelettihez, a "Felsõ Énhez" jut. A tudatfeletti én oly mértékig ismeri a múltat, a jelent és a jövendõt, ameddig az konkrét formát kezd ölteni. Amikor a kívánságunk képe eljut hozzá, a szerint kezd cselekedni, az ún. Kollektív Tudatot hívva segítségül. Kívánságunk elõször gondolati formában valósul meg, majd késõbb, a megfelelõ idõben, a fizikai síkon is. A beteljesülés gyorsasága kívánságaink intenzitásától és a gyakorlat rendszerességétõl függ. Ezért küldjük fel ima formájában a kívánságokat az eredmény megjelenéséig.

Vannak olyan sámán rituálék, amelyek segítségével lakást vagy autót lehet megvédeni a feltöréstõl, negatív sugárzást lehet semlegesíteni, és így tovább. Az energia önmagában nem jó és nem rossz, de a hozzá társuló érzelmek lehetnek pozitívak vagy negatívak. Szolgálhatják tehát az emberek javát vagy kárát.

Írta: Kucharczyk Vitold

 

Read 5401 times Last modified on July 27 2014

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55367 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…