Karma és a szex 1.

Rate this item
(4 votes)

homosex1Homoszexualitás
A homoszexualitás kifejezés azt jelenti, hogy azonos nemek szeretik egymást, és szexuális kapcsolatot tartanak fenn. A homoszexualitást elsősorban férfiakra értik. A nők közötti szexualitást "leszbikus" kapcsolatnak hívják. A homoszexualitás karmikus alapja nemváltáson alapul, így a leszbikus kapcsolat is. Ha valaki előző életében nőnemű emberként élt, de a neme szerint nem tudta karmikus küldetését beteljesíteni, kapott a következő életben egy lehetőséget a szellemi vezetők segítségével. Ez a lehetőség a nemváltás volt, mely mindig biztosítja a megszülető léleknek a polaritás világának teljes átélését és megismerését. Az ember nem változtatja állandóan a nemét, tehát egyik életében nő, majd utána automatikusan férfi. Van olyan karmikus szakasz, hogy egy egész szellemi szintű időszakot azonos neműként él meg az ember. Abban az esetben vált nemet, élve a szabad akarat lehetőségével és a szellemi vezetők segítségével, ha korábbi nemében már teljesen megélte és teljesítette érettségének megfelelő feladatait. Ez az egyik ok, a másik ok pedig a teljes kudarc a választott nembéli úton. Ha nem, vagy csak alig halad nőneműként a lélek, akkor a halál után igyekszik nemet váltani, és a másik nembéli adottságokkal élni, fejlődni.

Ha ez a nemváltás nem sikerült tökéletesen, vagy igen erősek az előző életbeli visszahatások, akkor az érzelmi életben, szexualitásban átvetülések keletkeznek, és ezek az átvetülések és összeolvadások zavart okoznak. Ezekből a zavarokból alakul ki többek között a homoszexualitás, leszbikus hajlam is. De nem minden homoszexualitás kiélt. Van úgynevezett "látens" homoszexualitás is. A látens homoszexualitás minden emberben őselemként jelentkező tartalom. Pontosan azért, mert minden lélek volt már ilyen vagy olyan nemű. A kiélt homoszexualitás közvetlen nemváltáson alapul, míg a látens homoszexualitás természetesen adódó. A látens homoszexualitás azért nem tekinthető kórosnak, mert az egynemű szeretet, elfogadás jelképe és az emberi nemtelenség, azaz az egység szimbóluma. Itt messze túl kell már látni a szexualitáson, annak ellenére, hogy homoszexualitás kifejezés elsősorban szexualitás szintjére korlátozódik. A látens homoszexualitás többféleképpen nyilvánulhat meg az embereknél. Van aki megpróbálja úgy elfojtani ebbéli tudatalattiját, hogy agresszívvé válik a homoszexualitással szemben. Még a név hallatán is megdöbbentően ki tud vetkőzni önmagából. Ez a viselkedés olyan félelmet takar, melyben az egyén tudatja önmagával, hogy mennyire fél attól, hogy kiélt homoszexuálissá válik. Az úgynevezett csendes látens homoszexualitásnál nagyobb az esély alTa, hogy az illető, ha nem is gyakran, de kiéli ebbéli elfojtását. Ez persze nem a gyerekkori élményekre értendő. A felnőttkori kiélés számít annak. A csendes látens homoszexuálisok élhetnek a legnagyobb családi békében és szeretetben, rendezett szexuális háttérrel, mégis korábbi nemük ősalapja munkálkodik érzelmi életükben. Mivel a homoszexualitás nem szolgálja az emberi faj fennmaradását és a polaritás törvényének a mindenkori érvényesülését, ezért nem tekinthető a lélekfejlődés támogatójának, függetlenül attól, hogy mint emberi viszonyulást el kell fogadni. A homoszexualitás visszaveti az emberi lélek karmikus fejlődését, de enyhébben fogalmazva is jelentősen lassítja azt.

Biszexualitás.
A biszexualitás, kettős szexualitást jelent, mint ahogyan a "bi"-szótag is jelzi, jelentése: kettő, -kettős. A biszexuális egyén egyforma, vagy közel azonos vonzódást érez mindkét nemhez. Érzelmi életében a férfi és a női nem kettőssége összeolvad, nem tesz különbséget szexuális viszonyulásában a kettő között. A biszexuális hajlam, hasonlóképpen, mint a homoszexualitás karmikus áttevődés az előző életekből. A biszexuális egyén nem tud, és nem is akar különbséget tenni a két nem között, számára közömbös a nemek különbözősége. Õ csak az embert, az érzelmeket keresi, függetlenítve magát és törekedve arra, hogy a társa is ezt tegye, a nemek elválasztódása nélkül. Az igazi nemtelenségre vágyik, az igazi érzelmi csúcsok megtapasztalására. Talán megbotránkozást keltenek soraim az olvasóban, de az igazi, őszinte biszexuális ember, a legtökéletesebb emberi érzelmekkel és küldetéssel bíró egyed. Õ az, aki nem törekszik a nembéli fölényre és uralkodásra. A teljes elfogadás, adás-kapás földi képviselője. Azért hangsúlyoztam külön ennyire, mert az ilyen tisztán érzelmi alapokon nyugvó biszexuális egyén ritka. A legtöbb biszexuális hajlamú embernél a szexuális mohóság a vezérlő motívum, nem pedig az érzelmi különbségek eltörlése. Az ilyen típusú biszexuálisok mohók, önzők és nagyon mennyiségre, nem pedig minőségre törekvő emberek. Mindegy számára, hogy kitől kapja meg a kielégülést, csak az a fontos, hogy megkapja minél előbb és minél gyakrabban. Ez a típusú biszexualitás jellemhibára utal, és nagyon sok csalódást, fájdalmat vonhat maga után, a kihasznált, érdekből szeretett (?) személyek irányában. Karmikus vetülése a hozott vonalon nem jelentős, csak erős fizikai szféra behatást takar a vitt karmikus vonalon, tehát a következő életre vetítve, azonban komoly kivetüléssel járhat. Mivel az a típusú biszexualitás nem más mint, fizikai és lelki uralkodás egy másik Énen, kihasználása az egyén érzelmeinek, ráadásul teljes skálájában, úgy karmikus kihatása is szélsőséges. Az újra megszületendő egyén fizikai felépítése is úgy alakul ki, hogy abban az életben mértéktartóbbá tegye kicsapongásaiban a lelket. Azaz nem ad fizikai külső lehetőséget a "hódításokra", és olyan családi-élethelyzeteket teremt, hogy az Én rákényszerüljön a korábbi tettek fel és ledolgozására. Nem nyílik annyi lehetőség a fizikai sík élvezetére, vagy ha igen, az akkor sem kerül-kerülhet kihasználásra. Ez az állapot megfelel a földi síkú leszokási állapotnak, és a lélek önmaga választotta felemelkedésének.

Read 6251 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 51755 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 21895 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 20041 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 16646 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15212 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14138 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 13923 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12508 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11369 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10618 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…