A biblia kódja

Rate this item
(0 votes)

 biblia kódja Mintegy "véletlenül" kezdõdött a kaland, úgy 1992 magasságában, mely nagy mértékben valószínûsítette az ezoterikusok körében meglehetõsen a kisebbséget képveselõ "eleve elrendeltetés" elméletét elfogadó csoport elképzeléseinek igazát.

A történet azzal kezdõdött, hogy Elijau Rips, a kvantummechanika matematikai alapját képezõ csoportelmélet világszerte elismert szakértõjeként elismert izraeli matematikus matematikai módszerekkel, számítógépes támogatással feltörte a Biblia kódját azt követõen, hogy rejtett kódot fedezett fel a Bibliában, mely a jelek szerint több ezer évvel az Írás utáni eseményekre utal. Késõbb eredményeit a Harvard, a Yale és a Héber Egyetem több matematikusa is megerõsítette, sõt a tudományos eredményt az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának vezetõ kódfejtõje szintén valósnak találta.

Végül Doron Witzum adta meg a matematikai modell végsõ formáját az "Ekvidisztáns betûsorozatok a Teremtés Könyvében" címû tanulmányában. Ennek címoldalán való összefoglalás szerint: A véletlenszerû analízis azt mutatja, hogy egyenlõ távolságú betûszekvenciák formájában, rejtett információkat szõttek a Teremtés Könyvének szövegébe. Az eredmény 99.998%-os szinten szignifikáns.

Nem csupán a Rabin-gyilkosság közelmúltunk , illetve jelenünk egyetlen ilyen módon feltárt eseménye. Szadat és a Kennedy fivérek meggyilkolása mellett rejtjelezett formában még több száz nagy horderejû esemény szerepel a Bibliában a II. Világháborútól a Watergate-ig, a holocausttól Hirosimáig, a holdraszállástól a Jupiterbe csapódó Shoemaker - Levy üstökösig, sõt az Öbölháború kirobbanásának idõpontját is pontosan jelezte elõre a Biblia kódja. Nehéz lenne vitába szállni az eleve elrendeltetés híveivel ezek után, hiszen tudományosan igazolható módon háromezer esztendõvel ezelõtt született az írás, amelyben elõre kódolták az emberiség múltjának, jelenének, jövõjének eseményeit. Michel Drosnin, a Biblia kódja" címû könyv szerzõje a kód segítségével a Biblia rejtjelezett szövegében több , egymástól függetlenül megírt számítógépes program segítségével megtalálta a mai történelmünk fordulópontjaira a jelek szerint utaló dátumokat, neveket, szövegrészleteket. Szenzációs, lenyûgözõ, hihetetlen, elképesztõ! - leggyakrabban ezekkel a jelzõkkel illették a könyvet kritikusai, mely hónapokig vezette a New York Times sikerlistáját - és állt nyilvánvalóan a viták kereszttüzében.

Vajon ki kódolta a könyvek könyvét, a Bibliát - amely nagy valószínûséggel ott van szinte mindnyájunk otthonában - és mi volt a célja vele? Jogosan merül fel milliókban a kérdés, hogy ha megíródott elõre a jövõnk, akkor tétlenül kell-e várnunk a jövõt, az elkerülhetetlent, vagy a szabad emberi akarat által kezünkbe vehetjük-e a sorsunkat? A Biblia kódja választ ad minderre? Michael Drosnin azt állítja, hogy a Biblia kódja elõre megjósolta John F. Kennedy, Robert F. Kennedy és Jichak Rabin meggyiklolását. Izrael gyermekei közül sokan hiszik, hogy a Biblia elõ öt könyvét Isten betûnként diktálta Mózesnek. Vajon miért? Az Úr akarata kifürkészhetetlen, de maga a kód nem magyarázza meg, hogy a mindenható miért tette ezt.

A Biblia olyan, akár egy óriási keresztrejtvény. A kód szerint összeálló betûi rejtett történetek sorát mesélik el. Induljunk el az elsõ betûtõl és olvassunk össze minden hetedik betüt! Az így elrejtett üzenet: "A TITOK BESZÉL". Ez nem öncélú rejtvény. Ha újrarendezzük a Biblia ismert szövegét, az Ótestamentum eredeti héber szövege mögött szavak és mondatok bonyolult hálózata jelenik meg: egy új kinyilatkoztatás. Egy másik Biblia a Biblia mögött. Albert Einstein kijelentette, hogy "Isten nem szerencsejátékos". Felvetõdik azonban minden gondolkodó emberben, hogy akkor vajon miért készített számunkra ilyen volumenû, történelmi korokon átívelõ keresztrejtvényeket.

Read 4714 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 50207 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 21380 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18227 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 15347 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 14845 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 13784 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 13507 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 11929 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11123 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10334 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…