Júdás evangéliuma

Rate this item
(1 Vote)

judas-csokjaA National Geographic Society április 6-án elveszettnek hitt ősi szöveget tárt a nyilvánosság elé: a rendkívül sérülékeny állapotú papirusz oldalak Jézus tanítványának, Júdásnak az evangéliuma. A lelet új megvilágításba helyezi Júdás árulását.

Ki ne ismerné a történetet, mely szerint Júdás 30 ezüstért kiszolgáltatta Jézust a főpapoknak, majd az elfogására küldött, kardokkal és dorongokkal felszerelt csapat előtt egy csókkal elárulta mesterét. A National Geographic Society által április 6-án bemutatott ősi dokumentum azonban azt állítja, Júdás Jézus kérésére cselekedett. Az új evangélium szerint Jézus így szólt Júdáshoz: „Te áldozod majd fel azt, aki engem felölt magára.” Azaz, valóban Júdás árulja el mesterét, de ezzel szívességet tesz neki, hiszen a porhüvelyből kiszakadva végre felszabadulhat a valódi Krisztus, a bennünk lakó isteni lény.

A kutatók előtt korábban is ismert volt Júdás evangéliumának létezése, hiszen más ókori szövegek utalnak rá. A legkorábbi utalás Kr. u. 180-ból, Irenaeusztól, Lyon püspökétől származik.

Az első keresztény közösségek többféle beszámolót is ismertek Jézus életéről és tanításairól. Közülük több tucatnyit papírra is vetettek, az egyházatyák azonban ezek közül csak négyet választottak be az Újszövetség könyvei közé. Kimaradt többek között Péter, Tamás, Mária illetve Az igazság evangéliuma címen ismert szöveg.

1600 évig a sivatagban

A most bemutatott Júdás evangéliumát is tartalmazó kódexre az 1970-es években bukkantak rá az egyiptomi Al Minya közelében, az ősi irat 1700 évig érintetlenül rejtőzött a sivatagban. Ezt követően az evangélium 16 évig lapult a New York állambeli Hicksville egyik bankjának széfjében, végül 2000 áprilisában Frieda Nussberger-Tchacos régiségkereskedő vásárolta meg.

Két sikertelen viszonteladási kísérlet után Nussberger-Tchacos – akit megijesztett, milyen gyorsan romlásnak indult a kódex – 2001 februárjában átadta a bázeli Maecenas Foundation for Ancient Art alapítványnak helyreállításra és fordításra. A kéziratot Egyiptomnak fogják átadni, és a kairói Kopt Múzeumban kerül elhelyezésre.

Júdás evangéliuma tehát csak része egy négy szöveget tartalmazó kódexnek. Található még benne egy Jakab címet viselő szöveg, amelyet Jakab első apokalipsziseként azonosítottak, Péter levele Fülöphöz, valamint egy negyedik szöveg töredéke, amely ideiglenesen az Allogenész könyve címet kapta.

Júdás új színben

Az elmúlt hatvan év legjelentősebb régészeti felfedezésének tartott Júdás evangélium szerzője ismeretlen. Az evangélium eredeti szövege görög volt, amelyet a kanonikus evangéliumok után, de még Kr. u. 180 előtt hozhattak létre korai gnosztikus keresztény csoportok. A most bemutatott kézirat ennek kopt fordítása, és a vizsgálatok szerint Kr. u. 220-340 között keletkezett.

Az Újszövetség négy evangélistája – Máté, Márk, Lukács, János – Júdást, a tizenkét apostol egyikét, árulónak állítja be, aki ellenfelei kezére juttatja a később kereszt általi halálra ítélt Jézust. Az új kézirat szerint a Jézushoz legközelebb álló tanítvány csak mestere kérését teljesítette.

„A most előkerült evangélium a két évezreden keresztül hívek több száz milliója által megvetett Júdást az eddigi bibliai tanokkal szemben egészen más megközelítésből mutatja be. E szerint Jézus tudta, hogy ahhoz, hogy emberi testétől megszabaduljon, valakinek el kell őt árulnia, és jobban szerette volna, ha az áruló egy barát, nem egy ellenség” – nyilatkozta a National Geographic Society csütörtöki, washingtoni sajtótájékoztatóján Rodolphe Kasser genovai professzor, világhírû koptológus, akinek stábja 2001-től dolgozott a 26 oldalas szöveg fordításán, valamint azon, hogy a mintegy ezer papirusztöredékből újra összeállítsa a dokumentumot. Öt év megfeszített munkájával a szöveg több mint 80 százalékát tudták helyreállítani.

Read 6558 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

Read 55557 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23981 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22948 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18900 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16042 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14933 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14783 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13254 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11979 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11154 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…