Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje

Rate this item
(4 votes)

guernica

Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését. A bélyeg szó a görög cháragma fordítása, amely „bevésést, lenyomatot, bélyeget, szimbólumot" jelent. (Spiros Zodhiates, The Hebrew-Greek Key Study Bible (Héber-görög jelkulcs Biblia), KJV)
Isten megtiltja, hogy testünk bármely részére bélyeget tegyünk: „Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr."(3 Mózes 19,28)

Sátán látható bélyege

Isten törvénye tiltja a testi megbélyegzést, Sátán pedig megpróbálja rávenni az embereket e törvény megszegésére:

Évszázadokon keresztül a sátánimádók és más pogányok különféle bélyegekkel jelölték meg testüket, főleg a homlokukat és a kezüket, hogy jobban azonosulhassanak istenükkel, istennõjükkel vagy hamis tanításaikkal. Történészek és szimbólumokkal foglalkozó szakemberek szerint a emberi test és arc tetoválása eredetileg az ókori egyiptomiaknál kezdõdött, a felavatás és pogány imádat egyik formájaként, akik hieroglifákat használtak." (Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design For World Domination, (A New Age titokzatos bélyege. Sátán világuralmi terve))

Pogány megbélyegzéshez vörös kört vagy más okkult szimbólumot használnak, például az ötágú csillagot, a mindenlátó szemet, a sárkányt vagy kígyót, a yin/yang-ot és a horogkeresztet.

Az Apokalipszis idején a hamis próféta mindenkitõl megköveteli majd a fenevad, azaz a Sátán által megszállott Antikrisztus bélyegének felvételét (lásd Jelenések 13,16—18), melynek lelki jelentése is lesz: a Sátán úrként való elismerése. Ha felveszed a bélyeget, Isten haragját fogod elszenvedni és lelked örökre elkárhozik (lásd Jelenések 14,9—11).

A fenevad bélyege valamilyen okkult szimbólum is lehet, de valószínűleg egy beültethető mikrochip lesz, amelyről a következõ lapokon fogunk írni. A kettõ kombinációja is elképzelhetõ.

Isten láthatatlan pecsétje

Isten szolgái, a keresztények, megpecsételtetnek a Szentlélek által.

„A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe." (2 Kor. 1,21—22)"

„A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Õ dicsőségének magasztalására." (Eféz. 1,13—14)"

Az Apokalipszis ideje alatt Isten 144.000 kiválasztott fiatal férfit fog megpecsételni, és az a pecsét valószínűleg láthatatlan lesz (lásd Jelenések 7,1—8; 9,4; 14,1—5).

Bélyegek mindenütt

A tárgyak számokkal, vonalkódokkal és mikrochippekkel való megjelölése egyre jobban terjed. Azonosítás céljából házi- és más állatokat mikrochipekkel jelölnek meg. Az emberek is egyre inkább hozzászoknak ahhoz, hogy különféle jelek legyenek a testükön. Például a tinédzserek körében dívik az a szokás, hogy testükre okkult szimbólumokat tetováltatnak: sárkányokat, a sátáni ötágú csillagot, háromszögeket, démonokat stb. Fiatal fiúk és lányok büszkén viselik a fülükbe, orrukba, szemöldökeikbe, ajkaikba csíptetett ékszereket. Valószínûleg nem tudják, hogy már gyártanak hasonló méretű mikrochipeket, amelyeket viselőik távoli számítógépes megfigyelésére és követésére használnak.

A test megjelölése és átszúrkálása divatos lett a fiatalok körében, mégpedig rock és filmsztár mintaképeik, tévéadások, divatmagazinok és a reklámáradat alattomos befolyásolásának köszönhetően. Mindez a fenevad bélyegének felvételéhez vezetheti az agymosott lakosság nagy részét, amikor elérkezik annak az ideje, méghozzá anélkül, hogy az emberek felfognák a bélyeg igazi jelentését és célját.
marks

  

Read 11900 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

2 comments

  • Comment Link Csillag02 March 28 2011 posted by Csillag02

    Hát ez nem éppen hit kérdése. Nem kell hinned benne, ahhoz, hogy működjön. Attól, még, hogy nem látod, sok minden hatással van rád és mindenkire, akkor is, ha nem hiszünk benne.

  • Comment Link Heather February 24 2011 posted by Heather

    És van, aki ebben tényleg hisz? Szerintem eléggé nevetséges, hogy vannak, akik ennyire komolyan veszik az ilyesmit. Ilyen erővel az ókorban az összes gladiátorra lesújtott Isten szörnyűséges haragja, csak mert ékszerezték magukat?:-) Már eleve ellentmondásos... eddig nem úgy volt, hogy Isten mindenkinek megbocsájt, bla-bla-bla? Na mindegy:D

Read 55343 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23676 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18611 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14876 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11901 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…