A létezés hullámmezõiben.

Rate this item
(0 votes)

spiralA spirituális fejlõdés folya­mata különbözõ változásokon át tartó utazás, egyik me­zõtõl* a másikig. Egy kicsit eltérve a témától, a hullámmezõk teóriája megmagyarázza, miért annyira gyakori manapság a válás. A házasság a régi, patriarchális rendszer intézménye. Arra kötelezi mindkét felet, hogy lépjen bele egy elõre megha­tározott hullámmezõbe, a vele járó szabályokkal és feltételekkel együtt. Ez a hullámmezõ gyakran visszavisz miket gyermekko­runkba, amikor szüleink járták végig a "házasságot", mi ma­gunk pedig gyermekek voltunk abban a hullámmezõben, nem pedig önállóak, mint most. 

Amikor szerelmesek leszünk, elveszítjük önmagunkat a ro­mantika hullámmezõjében. Gyermekszerûvé válunk, és part­nerünkkel talán a gyermekkorra jellemzõ névvel látjuk el egy­mást: picinyem, cicuskám, mókuskám, babám és miegymás. Amint a romantika hullámmezõje alábbhagy, belépünk a házas­élet mindennapjainak hulIámmezõjébe. Ez nagyon biztonsá­gosnak és szilárdnak tûnik, ezért nem bánjuk a vele járó köte­lezettségeket és korlátokat. Viszont ahogy halad az idõ - és ta­lán te is már a spirituális megvilágosodás útján jársz, és ön­magadat nézed -, ez a hulIámmezõ talán kissé fojtónak tûnhet. Harcolsz majd azért, hogy kijuss. Gyakran partnerünk csodá­latos, és nehezen értjük meg, miért is kezdeményezünk vele vitákat minden ok nélkül. Anélkül, hogy észrevennénk, ilyen­kor tulajdonképpen egyfajta spirituális-pszichológiai fulladás áldozatai vagyunk. Egyikünk sem tud lélegezni. Talán egyikünk sem rendelkezik elég önbizalommal ahhoz, hogy megadja a má­siknak a fejlõdéshez szükséges teret. Elõbb-utóbb talán külön utakon leszünk kénytelenek továbbhaladni.Ebben nem létezik jó és rossz, bár gyakran a válás óriási szenvedéssel jár, mert miután a romantika és a házasság következtében gyermeki állapotba fejlõdtünk vissza, a különválás cserbenhagyásnak tûnhet. Árvának érezzük magunkat és dü­hösnek - amilyennek könnyen érezhettük volna magunkat, ha fiatal korban a szüleink kitesznek, és elhagynak. Elsõ reakciónk szerint ragaszkodunk ahhoz, hogy párunk tartozik nekünk valamivel, az elhagyásért járó kárpótlásként. Partnerünk pedig könnyen ugyanezt várhatja el tõlünk. A valódi, önálló fejlõdés tág tere félelmetes vállalkozás, ahogy a felnõtt világ is félelmetesnek tûnhet egy kisgyermek számára. Óriási szükségünk van valamiféle biztonságra és bizonyosságra. Tudatosan vagy tudat alatt, mégis azért válunk el, mert nem volt más választásunk. Nem létezik jó és rossz, csupán hullámmezõt követõ újabb hullámmezõk.

* részlet Stuart Wilde Hatodik érzék könyvének morfikus mezõkrõl szóló fejezetébõl.

Read 3573 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 51754 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 21895 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 20041 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 16646 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15212 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14138 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 13923 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12508 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11369 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10618 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…