A stigmák rejtélye

Rate this item
(0 votes)

Szent Ferencnek 1224. szeptember 14-én látomása volt: megjelent előtte egy angyal, méghozzá egy hatszárnyú  szeráf, aki külsőleg is megjelölte őt a Megfeszített stigmáival, Krisztus sebeinek másával. „Ferenc két keze és lábfeje olyan volt, mintha középen szögggel lettek volna átvetve - írja életrajzírója, Celanói Tamás - a szögek feje a kér tenyérben és a lábfejek tetején jelent meg."

Ferenc sebhelyeinek keletkezése ismereteink szerint a stigmáknak nevezett jelenség első megnyilvánulása volt. Azóta több száz ember szenvedett spontán módon hasonló sérüléseket, amelyek a megfeszített Krisztus sebeihez voltak hasonlatosak. A stigmás személyeknek általában a keze, a lábfeje és az oldala vérzik, sőt még a fejükből is vér csöpög, onnan, ahol a töviskorona sebet ejthetett. A rómaiak keresztre feszltési eljárása szerint ugyan a szöget a csuklókba verték, ám a stigmát szenvedettek meg voltak győződve róla, hogy a szögeket a kézfejen verték át, s a stigmák ott is jelentek meg. Némelyik stigmás szenvedése állandó, másokon a sebek csak időközönként jelennek meg, gyakran révületi állapotban, amikor Krisztus szenvedéseiről látomásaik vannak, illetve keresztény ünnepnapokon.

Domenica Lazzari (1815-1848) sebeiből a vér 11 éven keresztül a gravitációval dacolva felfele folyt. Szent Veronica Giuliani (1660-1727) azt állította. hogy az ő stigmái teste belsejében is megvannak. Tóbbször lerajzolta, hol van egy kereszt, egy töviskorona, három szög, egy kard és egy betű lenyomata a szivén. Halála után a boncolás megerősítette állításait.

Egy sokat emlegetett XX. századi stigmás a németországi Konnersreuth-böl származó Therese Neumann (1898-1962) volt. Fiatalon több sérülést szenvedett, melyek folyományaként 21 éves korára megvakult és ágyban fekvő beteg lett. Bajai azonban 1925-ben váratlanul elmúltak, miután látomása volt lisieux-i Szent Térézről. A következő évben nagyböjt idején Therese Neumann közölte, hogy megjelent előtte Krisztus. Azon nyomban gyötrö fájdalmat érzett, az oldalán seb keletkezett, amelyből folyt a vér. Ettől fogva minden pénteki napon kiújult a seb, amely egy-két nap múlva behegedt. Nagypénteken családjának tagiai látták, hogy az oldalából, a kezéről és a lábfejéről vér folyik, a szeméből pedig véres könnyek hullanak. Ezután a homlokán is megjelentek a stigmák.

Lelki hatás? A jelenséget a XVIII. századtól kezdték behatóbban vizsgálni. Több kutató arra a következtetésre jutott, hogy sok stigmás „disszociativ személyiségű"; ezekre az emberekre a hirtelen hangulatváltozások, révületi és látomásos állapotok jellemzők. Mások azt állítják, hogy a stigmák pszichoszomatikus eredetűek, vagyis lelki tényezők idézik elő őket. A brit lan Wilson szerint az effajta sebek öngerjesztett sebek, és törhetetlen személyi stressznek tudhatók be. Charles Richet professzor már e század elején azt állította, hogy a „stigmák" az agynak a bőrvérkeringésre gyakorolt hatásáról tanúskodnak. A test-lélek kapcsolat ilyetén megnyilvánulásaira azonban egyelőre nincs perdöntő bizonyíték. Amikor tudósok megkísérelték, hogy hipnózisos állapotba juttatott személyeken szuggesztió útján a stigmák másolatait idézzék elő, az eredmény mindössze néhány, a bőrön jelentkező piros folt volt - hozzá sem fogható az „igazi" stigmásokon keletkező sebekhez.

A hivő ember a stigmáknak semmiféle "természeti" magyarázatát nem igényli. Némely nem vallásos elméleti szakember véleménye szerint azonban a stigmák létrejöttében normális és paranormális elemek egyaránt szerepet játszanak. A para pszichológus D. Scott Rogo következtetése szerint az igazi stigmák „leginkább akkor következnek be, ha az illető hisztériára hajlamos, elmélkedö-szemlélődö természetű valaki, aki emellett nagy pszichikai erővel is rendelkezik... A szenvedő alany a szó szoros értelmében a saját testére irányítja azt a pszichikai erőt, amellyel egyébként szilárd tárgyakat lenne kepes elmozdítani. Ennek hatására nyílnak sebek a testén".

Read 2457 times Last modified on March 17 2015
More in this category: « Mi a tudat?

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55547 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23963 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22938 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18878 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16035 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14931 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14780 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13246 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11975 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11148 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…