A Zérus pontra ébredés - kivonat

Rate this item
(0 votes)

A kutatások bebizonyították, hogy létezik egy pulzálás, egy elektrikus szignál, amely a Tejút galaxis középpontjából sugároz a Napunk felé (és az összes többi nap felé) majd a napból a Földre. Az emberi szív befogadja ezt az impulzust, átadja az agynak és onnan jut el a test sejtjeihez. Amikor ez az impulzus, ez a vibráció áthalad ezen a sorozaton, a Tejút Középpontjától a test sejtjeiig, teljes és érintetlen, akkor az emberi lény azonos a világűrrel; minden sejt egymáshoz kapcsolódik, és harmóniában van a kozmikus impulzussal. Azonban, ami útját állhatja ennek, azok az alacsony vibrációs érzések (félélem) és a kiegyensúlyozatlanság, mert ezek megtörik a kör teljességét és elkülönítik az embert a Földtől és a szélesebb világűrtől. A szív-agy kapcsolat az emberek többségénél megszakadt a fej és a szív, az intellektus és az intuíció valamint a testi és a lelki szétválasztása következtében.

Az illuminátusok (titkos uralkodók) azért sürgetik manapság annyira Terveik (mikrocsipek, GMO, Chemtrails…) megvalósítását, mert tudják, hogy kolosszális kihívásoknak néznek elébe.
A teremtést energetikai ciklusok irányítják. Az egyik síkon látjuk ezt a föld évszakjaiban a tavaszban, nyárban, őszben és télben. De ezektől messzemenően nagyobb ciklusok is léteznek, ezeket is feljegyezték , számokkal és szimbólumokkal, az ősi népek mint a sumérok, egyiptomiak, indiaiak, kínaiak, a mayák Közép Amerikában, de az amerikai indiánok is, mint a hopik Arizonában. Ezek a feljegyzések a Nap, a Hold és más kozmikus energiák ciklusainak a méréseiről szólnak, mert azok átalakítják a Föld energia mezőit és azáltal az életet is ezen a bolygón. Mi mostanság, talán a legnagyobb ilyen átalakító ciklus kellős közepén vagyunk, amely a becslések szerint minden 26,000 évben (a precessio ciklusa) egyszer történik meg, a maya naptár előrelátása szerint a kritikus átmeneti pont 2012 december 21-én lesz. Ez egy valós fókuszpontja az átalakulásnak és nem egy kitalált új évezred kezdete. Ezek a tudatossági ciklus váltások olyanok mint az ajtók, vagy átjárók, melyek azok számára nyílnak meg, akik készek keresztül menni rajtuk egy sokkal magasabb tudatossági állapotba.

Amikor ezek az ajtók kinyitása elmarad, a ciklus újra kezdődik, míg más ajtók meg nem nyílnak. De amivel most nézünk szembe az úgy tűnik nem is ajtó, hanem egy olyan globális átalakulás lehetőségeinek hatalmas szakadéka, amely a mostani látószögünkből nézve hihetetlen.
Különböző vallások és misztérium iskolák szövegei már évezredek óta bejelentették ezt, nyíltan és szimbolikusan egyaránt. Ma már fizikai, szellemi és egyre nagyobb számban tudományos bizonyítékok is vannak, melyek megerősítik, hogy az úgynevezett “Nagy korszak váltás” előtt állunk.
Az események sorozata amelyeket Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra), című könyvében irt le, megerősítette, hogy változnak az idők.
1991-ben egy új frekvenciát fedeztek fel, amely a mi galaxisunk spiráljából, a Tejút középpontjából oszcillál.
1994-ben az útjára bocsájtották az Ulysses űrszondát a Nap változásainak felkutatására. Az 1980-as évek közepétől tart a napkitörések és a röntgen sugár villanások gyakoriságának ijesztő növekedése. Az Ulysses felfedezte, hogy a Nap mágneses mezeje rohamosan csökken. A Nap északi és deli pólusán valamint egyenlítőjén a mérések lényegesen alacsonyabbak voltak a vártnál. Azonkívül, míg a Nap hűl, a Naprendszer bolygói, főleg a külső bolygók egyre melegebbek lesznek. Ez azt sugallja, hogy a bolygók hője belsejükből fakad, habár a Napban végbemenő mágneses és elektrikus változások is kiválthatják felmelegedésüket.
Egyidejűleg a Napban végbemenő változásokkal, a Jupiter viharában, amelyet a kinaiak jegyeztek fel először 3,000 évvel ezelőtt, váratlanul változások mutatkoztak. A jupiteri vihar hatalmas belső spirálja ellenkező irányba kezdett forogni.
A Shomemaker-Levy üstökös 1994-beli Jupiterrel ütközése által kiváltott ütközési hullámok meg más jelenségek is szintén hatással voltak a Naprendszerre beleértve a Földet is.
Nyilvánvaló, hogy a Nap mágneses mezejében történö változások hatása megnyilvánult itt is. A Föld egy óriás mágnes – különbözö szintekkel – és tengelyforgása mágneses mezőt hoz létre. A forgási sebesség gyorsulásával arányosan, a mágneses mező egyre erősebb és sűrűbb. 2000 évvel ezelőtt ez a mágneses mező elérte intenzitásának csúcsát a jelen ciklusban, és ettől kezdve állandóan gyengül, mert a bolygó egyre lassabban és lassabban forog, állítja Braden. A mágneses mező most 50% gyengébb mint 1,500 évvel ezelőtt volt, és ezen gyengülés sebessége drasztikusan emelkedik. Azonban nincs ok pánikra, mert mind ez a természetes ciklusok része, akár csak az évszakok hosszabb és mérhetetlenül erősebb változatai.

Ezzel egyidejűleg érkeznek a hírek, hogy a Föld rezonáns frekvenciája, ha úgy akarjátok szívverése, rohamosan gyorsul. Ez a frekvencia amit alap rezonáns frekvenciának vagy egyszerűen Schumann rezonanciának nevezünk 1899 lett felfedezve. Attól az idötől az 1980-as évek közepéig állandó pulzusa volt, 7.8 Hz vagyis 7 ciklus másodpercenként. 1986-87 azaz a Harmonikus konvergencia óta ez gyorsulni kezdett. 1995 végéig ugyanazon becslések szerint elérte a 8.6-ot, az utolsó adat ami erre vonatkozik pedig, hogy már átlépte a 10-et és továbbra is gyorsul. Gregg Braden véleménye szerint, 2012-ben, amit a mayák az átalakulás évének jelöltek, a Föld rezonanciája 13 ciklus lehet másodpercenként, míg mágneses mezeje a nulla pontra, de legalább is a nulla pont közelébe érhet.
Ezt nevezi Braden a Nulla azaz Zérus Pontnak, amikor a mágneses mező jóformán eltűnik mert a bolygó forgása megáll. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz gravitáció, mert azt más hozza létre, nem a bolygó tengelyforgása. Úgy tűnik ez legalább 14 szer megtörtént az elmúlt 4.5 millió évben. Becslések szerint utoljára 11-13,000 évvel ezelőtt történt és ez az időkeret megegyezik Atlantisz bukásával és e nagy kataklizmus utáni felépülés kezdeteivel hozzávetőlegesen 10,500 évvel Krisztus előtt.
13,000 évvel ezelőtt a 26,000 éves ciklus közepe volt, most pedig a vége van, az újabb nagy változások ideje. Nem állítható, hogy a Föld megszűnik forogni, csak az mondható el, hogy Braden ezt a lehetőséget sugallja.

A Bradennel hasonló gondolkodású emberek becslései szerint a Föld forgása leáll néhány napra, mielőtt az ellenkező irányban kezd el forogni a Föld. Ez jól követhető, amikor megfordul a villanyáram haladási iránya egy vasrúdon keresztül, a pólusok felcserélődnek. Amikor a bolygó ellenkező irányba kezd forogni, az áramlás iránya megfordul, ez azt jelenti, hogy a pólusoknak is fel kell cserélődniük. Amikor a bolygó egy időre megszűnne forogni, abban az időszakban a Föld egyik fele állandóan napsütésben lenne, míg a másik állandó sötétségben; és ez az amit az ősi népek állítottak, hogy ez több évezreddel ezelőtt megtörtént.

A peruiak a három napig tartó hosszú éjszakákról beszéltek, a bibliában pedig említés esik a leghosszabb nappalról amely 20 órát tartott. A hopi törzs feljegyezte, hogy a Nap kétszer felkelt ugyanazon a napon. Először nyugaton kelt fel és lenyugodott keleten, majd felkelt keleten és nyugaton nyugodott le. Ez a ciklus tart napjainkig.
Más ősi mesék is szólnak arról, hogy a nap valaha nyugaton kelt fel és keleten nyugodott le, ami szintén egy jele annak, hogy a Föld forgása megfordult az ellenkező irányba.
“Az 1990-es évek elején, amikor még éppen csak kezdtem tudatossá válni ezekre a dolgokra, egy médium által csatornázott információt kaptam amely így szólt:

A VILÁG VÁLTOZIK. ÉS ÉSZAK LESZ DÉLEN, KELETEN PEDIG NYUGAT. EZ IGY VAN ELRENDELVE AZ IDŐK KEZDETÉTŐL

– Úgy tűnik, telitalálat volt” – mondja Braden.

Brian Desborough a kaíliforniai kutató-tudós szintén arról számolt be, hogy valami nagy geofizikai változások történnek, melyeket média blokád alatt tartanak. Ö is megerösitette, hogy a Föld elektromágneses mezeje exponenciális gyorsasággal gyengül és rövidesen a nullához érkezik. Ö is azon a véleményen van, hogy enyhén szólva, göröngyös geológiai útszakaszon haladunk. Az Amerikai geológiai szolgálat véleménye szerint, a Föld mágneses mezeje minden 500,000 évben a nullára esik, aztán fokozatosan erősödik, és, hogy ezekben az időszakokban kataklizmikus változások történnek a Földön, földrengések és tűzhányó kitörések a bolygó forgásának ideiglenes fennakadása következtében.

A horvát fényhozók véleménye szerint ez a zérus pont sűrűbben megtörténik.
Brian Desborough munkatársai szerint, a Nap mágneses mezeje már a nulla pontra esett, és úgy tűnik elérte a hidrogén magasabb szintű átalakulását héliummá. Azt is megállapította, hogy a napkitörések a Nap egyenlítője alatt és felett jelennek meg, a földrajzi szélesség 29.5 fokán. Ez az a pont ahol az energia csere megtörténik a forgó szférák között, és ezen a szélességi körön vannak elhelyezve a Földön is a Nagy Piramisok.

Követtük a kapcsolatot a galaxis központi oszcillációjának változásától a Nap változásain keresztül a változásokig a Földön. Azok tovább haladnak az emberi szívekbe, majd az agyba és a test összes sejtjébe. Minél inkább megnyitjátok szíveteket annál erősebbé válik ez az áramlás és gyorsabban kerültök összhangba a növekvő vibrációkkal és váltatok a magasabb tudatossági állapotba.
Ha bezárjátok szíveteket és Elméteket, ellenálltok ezeknek a változásoknak, energiáitokat mindinkább a harcra fogjátok használni az energiákkal szemben, melyek megváltoztatják életeteket és felszabadítanak benneteket. Ezáltal testeitek egyre gyengébbek lesznek, összhangban a körüljöttetek lévő energiákkal és a mentális, az érzelmi meg a testi következményei ennek nyilvánvalóak lesznek. Állhattok e gyors folyóban s próbálkozhattok megállításával, de el is lazulhattok egy felfújható matracon fekve, együtt úszva az árral. Ez a ti választásotok, és bármi is történjék, ti örökké éltek.
Ha megengedjük magunknak, hogy áthasson bennünket ez a magas frekvenciájú fény, testeink felerősödnek és nem fogunk öregedni. Fizikai testünkben korlátlan időkig élünk majd, ha úgy kívánjuk, a mentális és pszichikai képességeink pedig határtalanok lesznek. Az ősi népek tudtak a változások e nagy ciklusairól, az egyiptomi, a maya a tibeti és más ősi naptárak ebben az időben fejeződnek be, amelyet mi most élünk át.
A mayák azt állították, hogy egy átmeneti időszak lesz majd a régi és az új világ között, míg az idő egyik változatát felváltja a másik. Ezt az időszakot “idötlenségnek” nevezték, és azt is mondták, hogy 1982 júliusában kezdődik és elvezet majd a váltáshoz 2012 december 21-én.
Mind ennek az emberiségre gyakorolt hatását könnyű észrevenni – mondja Braden. “ Az elmúlt néhány évben több mint húsz országban jártam, és mindenütt történik az ébredés. Semmiképpen sem a többségről van egyelőre szó, de az emberek száma napról napra nő, míg ez a szellemi ébresztő óra ébreszti őket álmukból.”

A Föld, de tulajdonképpen az egész galaxis vibrációjának gyorsulása eredményezi az érzést, hogy az idő egyre gyorsabban és gyorsabban múlik. Ez illúzió, mert az idő igazából nem létezik, de mi úgy érezzük, mert a frekvencia egyre gyorsabb és gyorsabb.
Ismét Braden szavait idézve: “Emlékszem, hogy az 1990-es évek elején egy médium csatornázott üzenetben adta át nekem, hogy eljön a nap amikor úgy tűnik majd, hogy az idő olyan gyorsan múlik, hogy az már félelmetes lesz.” S ez a pillanat már közel van. Ez nem egy olyan valami ami miatt aggódni kellene, ez csak a természetes ciklus, de sok kihívást jelent majd, és azáltal korlátlan lehetöségeket is.
Mint az egész fizikai világ, a világür is hologram – fénysugarak, melyek egymásba ütközve, egymást metszve, a három dimenziós forma látszatát keltik. Ez olyan mint ha kavicsokat dobálnátok a tóba, és néznétek a hullámokat melyek egymásba ütköznek és mintákat képeznek.

Két tudós az Amerikai Egyesült Államokból Terrance és Dennis McKenne nyilatkozata szerint, a világúr az hologram, 64 hullámból illetve idővonalból áll, ezért van 64 hexagram az I-Ching-ben, 64 kulcs pontja az Élet Fájának és 64 kódja a DNS-nek. Computeres elemzésük azt sugallja, hogy a 64 hullám tetőzése egyidejűleg fog bekövetkezni 2012-ben. Ez az elkövetkező éveket az elképesztő változások időszakává teszi majd. Terrance és McKenne azt mondja, hogy a változások gyorsasága megkétszereződik egy egyre rövidebb idő kereten belül, és ez nyilvánult meg az elmúlt évszázad technológiai ugrásaiban. Előrelátva a jövőt ez folytatódni fog a váltás évéig, 2012-ig, amikor az év 364 napos időszakában több tudatossági átalakulás történik mint az összes előző ciklusban együttvéve. Ezt egy hat napos ciklus fogja követni, amelyben az események még gyorsabban peregnek majd, és az utolsó 135 percben még tizennyolc óriási ugrása lesz az emberi tudatosságnak, és a kulminációt az utolsó 0.0075 percben éri el amikor még 13 tudatossági ugrás lesz.

Valahogy azt hiszem, amikor ez történik már nem fogjuk azt nézni, hogy ki mindenki szeretne milliomos lenni…..
Az idő felgyorsulása illetve felbomlása véleményem szerint kulcs fontosságú az ébredés kérdésében 2012-ben és utána következőkben. Mindannyian tanúi vagyunk az idő felgyorsulásának illetve az időnek nevezett illúzió széthullásának. Az idő illúziójának eltűnésével az emberiség lehorgonyozódik az örök jelen pillanatába, az örökkévaló mostba, tehát megszűnnek az idő illúziójában élés következményei.
És végezetül a FÉLELEMRŐL. A félelem, mint az ébredés legfőbb akadályának eltűnésével az emberiségnek végre meglesz a lehetősége az igazi választásra, hogy elvessék az ILLÚZIÓKAT és átadják magukat a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETNEK!

/horvátról fordította: Sári Izabella/

Read 2171 times Last modified on July 29 2014
More in this category: « 2012 másképpen

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55228 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23284 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22775 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18283 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15884 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14706 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13095 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…