Vége a materialista világnak

Rate this item
(4 votes)

callemanA neves szakember szerint a világvége jövőre nem abban az értelemben jön el, ahogyan azt sokan gondolják, de véget ér egy világ, és fel kell készülnünk arra az igen göröngyös útra, mely előttünk áll. Prof. Calleman szerint világunk már soha többé nem lesz olyan 2012 után, mint előtte.

Mi áll a maja naptárban?
-Tulajdonképpen teljes egészében levezethető az a folyamat a naptárból, hogy a kozmikus evolúció mely fázisain esett már át az emberiség a világ létrejöttétől kezdődően. A maja naptár kilenc különböző fejlődési szakaszról számol be, amelyeket hullámokként jellemeznek: a kilencedik, azaz utolsó és egyben legnagyobb hullám az idei évben, március 9-én érkezett meg, és október végéig tart. 2012 végéig a naptár időszámítása véget ér. Az utolsó hullám hatásaira egy teljesen új világ születik, gyakorlatilag fenekestül felfordul az egész bolygó. Rengeteget hallani arról, hogy a maja prófécia értelmében 2012-ben búcsút mondhatunk a Földnek, de valójában nem erről van szó. Eddigi kutatásaim azt támasztják alá, hogy jövőre totális tudati és gondolkodásbeli átalakuláson esnek át az emberek: tehát a világ megváltozásának elindítói mi magunk, a fejlett civilizáció képviselői leszünk. Amióta az eszünket tudjuk, mindig is olyan társadalomban éltünk, ahol az erősebb, a domináns entitások irányították a világot, mivel e rendszer közel ötezer éves fennállása óta agyunk bal féltekéje irányított bennünket. A kozmikus energia egységes változása viszont azt fogja eredményezni, hogy a jobb agyfélteke tör majd előre. Ennek köszönhetően alakul majd újra alapjaitól kezdve minden, amit ez idáig felépítettünk. Csakhogy ez kezdetekben kaotikus lesz, hiszen egy olyan helyzettel találjuk majd szemben magunkat, amivel soha eddigi életünkben nem találkoztunk, ezért a transzformációt sokan nehézen fogják feldolgozni.

Mi fog megváltozni az emberekben?
- Talán a legegyszerűbben úgy lehet ezt leírni, mintha egy szemüvegen, vagy inkább egy szűrőn keresztül láttuk volna eddig világunk működését, és az 2012-re egyszer csalt eltűnik majd a szemünk elől, és egy végletesen, alapjaiban teljesen más világ tárul fel előttünk. Azok a szempontok, amelyek alapján eddig éltük az életünket, attól a pillanattól kezdve semmit nem fognak már jelenteni. Egy egészen más tudatállapotba kerülünk, és ennek eredményeképpen gyökeresen eltérő világfelfogás jellemez majd mindenkit: például hirtelen értelmét veszti a financiális háttérből fakadó dominancia, és más tényezők fogják befolyásolni világunk működését. A legjobban talán azzal tudnánk leírni a 2012 utáni ember gondolkodását, hogy sokkal tisztább, úgymond józanabb, felelősségteljesebb és tudatosabb lesz a jövő embere. De a pontos és részletes megfejtést csak a maja naptár végéhez közeledve fogjuk megtalálni, ezért is nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az biztosnak látszik, hogy egyszerre nagyon sok, az idők során kialakult és berögződött tulajdonság és viselkedési forma változik majd meg.

A kilencedik hullám már elkezdődött március 9-én, ezek szerint már napjainkban is történnek olyan események, amelyek a későbbi radikális változást vetítik előre?
-Talán az egyik legszembetűnőbb az a hirtelen támadt forradalom, amely az arab világ országain söpört végig rövid idő alatt hatalmas intenzitással, mindent és mindenkit magába szippantva. Az emberek felálltak, és elkezdtek harcolni a hosszú-hosszú éveken át tartó elnyomás ellen: nagyon következetesen próbálják megszüntetni, és a későbbiekben el is kerülni annak még a lehetőségét is, hogy egyetlen központi figura, egy domináns személy dirigáljon nekik és hatalmat gyakoroljon felettük. Nem akarják, hogy egyetlen ember álljon minden és mindenki fölött. És ez csak a kezdet: a naptár szerint ez a „forradalom" a világ minden apró szegletébe el fog jutni, ledöntve minden korlátot és átalakítva minden rendszert. A kilencedik hullám elérkezésének másik, ugyancsak az egész világot érintő jele pedig alig egy héttel március 9. után vált láthatóvá, amikor Japánt borzalmas erejű földrengés rázta meg. A földrengés miatt bekövetkezett nukleáris katasztrófa is idetartozik véleményem szerint, ez szintén az egész világ működését érinti.

sunstone

Ha minden, eddig a világot irányító hatalom és rendszer összeomlik, akkor hogyan fog működni a világunk?
- Ezt nem lehet egészen pontosan előre megmondani. Kutatásaim és vizsgálataim azt mutatják, hogy a maja kalendárium szerint az eddigi, dominancián alapuló, a természetet leigázó és kihasználó visélkedés teljes egészében átalakul. Viszont amikor azt a bizonyos szűrőt elveszítjük, egy dolog lesz minden egyes ember számára a legfontosabb: hogy a korábbi létezés romjaiból egy, vadonatúj világot építsen föl, ahol a materialista szempontok többé már nem fognak számítani. Világvége nem lesz, de arra számítanunk kell, hogy óriási káosz fog eluralkodni a Földön, mivel a változás nem lépésről lépésre, apránként, hanem nagyon is gyorsan fog végbemenni. De mindennek meg kell történnie. Hiszen ezt írja a maja naptár, és ami abban állt, minden igaznak bizonyult.
/kivonat Sütő Dániel cikkéből/

Read 4586 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22841 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15948 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14874 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…