Figyelmeztetések Kora

Rate this item
(0 votes)

dimenziokKezdetét vette végre a Figyelmeztetések Korának egyik legjelentősebb eseménye: a Föld és az élet szükséges Vízöntő-kori frekvencia-növekedése!

17 hullámban 3/4 év alatt lezajlott az első lépcső, melynek során az anyag vibrációja hirtelen, több ízben megemelkedett Isten Világossága felé. Ez mérhetetlen auranövekedéssel párosult, amelyet jól-rosszul már feldolgoztunk, s ennek során minden egyes sejtünk megváltozott.  A frekvencia-növekedés első lépcsőfokának frontális végkifejlete magyar idő szerint 2000. október 16-án, délelőtt 09.00-09.20 között zajlott le. Azon a délelőttön utólag értesülve erről , tudományosan igazolható rendkívüli események történtek.

Jól tesszük tehát, ha ezzel az. alapállással - mármint, hogy mindegyikünk megváltozott valamennyi kapcsolatunkat újraértelmezzük !

Újra kell ismerkednünk, próbálkoznunk a régi barátságok teherbírásával, és minden egyéb kapcsolat felülbírálásával, csakis a Krisztusi Szeretet jegyében ! „ Mit tenne helyemben Jézus " ?

Mindezeket azért írtam le, hogy értelmezni próbáljuk a Figyelmeztetések Korának immár naprakész eseményeit, ki-ki önmaga körül és a saját környezetében. Valamint e korszak eddig sohasem volt 16 sodorvonalát; a karmagyorsítást.

A Figyelmeztetések Kora, nem én találtam ki, a Maya próféciákban, a Biblia kódjában és egyéb művekben is visszaköszön; a jelenlegi helyzet leghívebb magyarázója. Még az Arvisurában is 100-szor szerepel, hogy a Vízöntő korában megváltozik az Emberiség.

A Figyelmeztetések korát bizonnyal ki-ki a saját logikája szerint határozná meg, s ebben talán megegyezésre jutni sem szükséges. Jómagam a Hetedik Pecsét feltörésétől a Föld pólusváltásáig terjedő időszakot tekintem a Figyelmeztetések Korának.

A Hetedik Pecsét feltörése 3,5 évi előkészület után, 1998.október 17-én következett be, s ezt igen sokan egyszerre élhettük át.

A Pólusváltásról pedig egyelőre annyit érdemes tudni, hogy mindaddig be nem következhet, míg a gonoszság valamennyi emberi tevékenységbe be nem épül.

Ez 3,5 évig tartó, egyre mélyülő folyamat, amely 1999 június 21. és augusztus 11. között vette kezdetét, vagyis:

2000
2001
2002 nyara + még fél év

Vagyis az eljövendő Pólusváltás 2002 ősze előtt nemigen következhet: be. Több prófécia szerint: 2012-ig bekövetkezhetne akkor, ha rosszul intézzük földi dolgainkat. Ez esetben 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 egyébként is veszélyekkel terhes esztendők lesznek, nukleáris katasztrófák árnyékában, hatalmas traumák közepette, tömeges tragédiákkal fűszerezve. 

Ám amennyiben - a körülményekhez képest - törekvően, békességgel rendeznénk földi dolgainkat, a pólusváltás akár negyven évet is várathatna magára, s ez az átalakulás csendes forradalomként mehetne végbe, katasztrófa állapotok nélkül.

Ha pedig még össze is fogna mindezek érdekében az Emberiség és testvéri Szövetségre lépne, akkor mindez igen sima átmenettel, a steineri, vagy Biblia Kódja szerinti másfélszáztól 300 esztendeig tartó periódusban, békésen következne be. Ez esetben a Figyelmeztetések Kora nemcsak 5- < 3-10 évig tartana, hanem szelíden kísérne bennünket akár 300 évig is.

*

Mi sem természetesebb, minthogy a Figyelmeztetések Korában megszaporodnak a halálesetek.

Ennek sokféle oka van, magasabb értelemben legalább kettő ilyen okot el kell fogadnunk:

  1. A különféle, élővilágban, környezetben, életfrekvenciákban bekövetkező folyamatos módosulásokat sokan már nem képesek elviselni, rugalmasan befogadni.
  2. Tiszteletben kell tartani azt a misztériumi üzenetet, miszerint azok is előbb távoznak a földi világból, akik jól végezték dolgukat, hogy kipihenjék ezen életük fáradalmait. ( Ez a szó szerinti megfogalmazás a Bibliában szerepel.)

Csak tőlünk függ, hogy még 160 évig simán tervezzük e a jövőnket, felemésztjük-e szemétbányáinkat, s beszüntetjük-e a Föld és az élet kirablását, vagy pedig valamikor 2002 és 2012 között „ a Nap olyanná válik, mint a szőrzsák ", s folyamatosan remegni fog a Föld.

Az átmenet sebességének és sikerének mi magunk vagyunk a szekértői és szenvedő alanyai is.  Jelenleg, amint az érzékelhető, ennek a folyamatnak a kezdetén tartunk, s lehetetlen emberi természetünk a gyorsított lefolyás lehetőségét erősíti meg. Amint azt szintúgy naprakészen tapasztalhatjuk, a gonoszság erői megfeszítve, lelkesen napi 3 műszakban, melegváltással dolgoznak és gyötörnek bennünket. Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy a luciferi erőknek a működéséhez a lelki fejlődésünk érdekében - a Szeretet erői adtak engedélyt.

Mert amint a Bibliában, a Jelenések Könyvében, a Biblia kódjában, a Maya próféciákban, a Kodolányi János: Vízözön című könyvének üzeneteiben is figyelmeztetésként megfogalmazást nyert: a gonoszság eme szabadjára engedése az Isteni Tervben szerepel !

Az elkövetkezendő időszak csupán ilyen módon adhat esélyt: sokunknak az eszmélésre; és szorongattatásánál fogva a lélek, ugródeszkája és a Vízöntő-kori Pál fordulásunk szükséges előkészítője lesz !

*

Nagyon is természetes gondolat, hogy amennyiben a változások lavinaszerű gyorsasággal zajlanak, akkor sokkal több lesz a haláleset és a katasztrófa. Ha pedig az emberi Szelídség megengedi a hosszú és békés átmenetet, akkor kevesebben halnak meg. Szempontjain szerint, jelen helyzetben a gyors és beláthatatlan történések fognak dominálni, hogy az elfajult többség fel ne figyeljen a jelenlegi Vízöntő kori kisebbségre s ne veszélyeztesse a jövő embertípusát. A kérdés lényege nem az, hogy lesz-e földrengés, mikor lesz, milyen erősségű, lehet-e előre jelezni és hogyan védekezzünk, hanem inkább az, hogy van-e különösebb oka annak, hogy ne remegjen a Föld ?

Egy idézetet szeretnék szerepeltetni, nem tudom, hogy honnan: „ Az a kultúra, amely jelenleg is erdőégetésből nyeri a termőföldet és erre van berendezkedve, nem foglalkozhat azzal a kérdéssel, hogy mit fog leégetni, ha már saját erdője nem lesz. Fel kell készülni arra, hogy akkor majd célba veszi a szomszéd ország erdeit. Mert nem tud mást, nem tud egyebet.  Az ilyen népet valami másra kéne megtanítani. S hiába mondjuk, hogy ehhez békeidőben kellene 200 év, mert erre nincs már 10 évünk sem „ !!

Egy Gonda István cikkben leltem rá a következő értékes gondolatra, valahogy így:

„ Ami „bio" , ami „öko" , ami „igazoltan vegyszermentes" , az nem egyéb, mint arra irányuló kísérlet, hogy a racionális elme és a materiális tudat átmentse magát a Vízöntő korába, késleltetve a szükséges, ugrásszerű átalakulást. " (Nem pontosan így hangzott, de ez volt a cikk lényege.)

Kérdés lehetne, hogy ebben az agyafúrtan zilált, megtépázottan körülményes korszakban létezhetnek-e boldog emberek ?

Válasz helyett szégyenkezve csodálkozunk rá, hogy a csökkent érzékűek, a testi fogyatékosok is mennyivel boldogabbak - látszatra is - mint mi vagyunk! Szorongattató kérdés lehetne, hogy lesz-e jövőre is árvíz ? De nem ez a kérdés, hanem hogy miért zavartuk ki országunkból a vizet, miért építettük ártéri területre a falvakat és a városokat, miért nem foglalkozunk a kissé távolabbi jövőnkkel, miért akarjuk a pillanatnyi vélt érdekeinknek alávetni unokáink leendő életterét, s főképpen: vajon mit üzen nekünk az olykor felduzzadó vízáradat ?

És még sok ezer és sokmillió kérdés van, amelyek még több panaszból szűrődtek le, s ne is soroljuk, hogy melyek ezek.

Nemrégiben városszerte plakátokon megjelent egy világon még alig ismert kifejezés: Tüzorkán. Csak annyibanban akadjunk meg ezen, hogy még ez sem véletlen ! Ezek is számunkra kódolt, szelíd figyelmeztetések.

/Szőke Lajos előadásából, valamikor 2000-ben/

Read 4307 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55228 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23284 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22775 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18283 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15884 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14706 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13095 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…