A mágneses erőterek változásairól

Rate this item
(5 votes)
dimenzioKryon égi spirituális csatornából származó üzenetei és az amerikai tudós, Drunvalo Élet Virág tanításai egyaránt nagy port vertek föl már a 90-es évek végén világszerte. Ez idáig azonban egyfajta új jóslatként tekintették azokat. Mára viszont aligha vitatható, hogy a 2002-es esztendő időjárási, politikai, gazdasági térháborgásaival messze aláhúzta, megvalósította mindazokat az ezoterikus előrejelzéseket, amelyek egy új tudati korszak nyitányát jelzik Kryon és Drunvalo elbeszélései szerint. Kryon, a mágneses erőterekben értünk, földlakókért tevékenykedő félisteni szellemi lény néhány évvel ezelőtt jelezte, hogy a Föld rendkívüli változások előtt áll. A gyorsuló idő s a szüntelen átalakulások miatt érdemes átismételnünk, áttekintenünk mindezeket. 
 
Az első és talán a legfontosabb, hogy Földünk ismét - mint a földtörténet során már annyiszor - pólusváltás előtt áll. Ennek a kezdetben figyelmen kívül hagyott vagy egyszerűen álezoterikus ostobaságnak nevezett dolognak a jelei azonban egyre markánsabban bontakoznak ki (elképesztő méretű természeti katasztrófák, soha nem látott árvizek, jégtáblák leszakadása a sarkokról, mezőgazdasági katasztrófák stb.). Ám e jelenségnek nem is annyira a geológiai fontossága a lényeges, hanem a tudati. Pontosítva, Kryon tanításában nem állít mást, mint azt, hogy a jelenlegi pólusváltás egyben egy spirituális tudati dimenzióváltás is lesz az emberi történelemben.
 
De miben nyilvánulnak meg e jelek?
 
Kryon újabb üzeneteiben kifejti, hogy a közelmúltig az emberiség (évezredeken keresztül) három részből tevődött össze.
 
  • A szürke, középszerű, saját lelki, szellemi, anyagi érdekei ellen manipulálható, tudatlanságra, szellemi, gazdasági világtalanságra kárhoztatott hatalmas és védtelen tömegből, 
  • az önmegvalósult mesterek értünk küzdő testvériségéből,
  • a démonikus intelligenciával rendelkező modern fekete mágusok világhatalmából. 

Omashay-Caos
 
Miként kerül ez a látszólagos agyrém a pólusváltás kérdéskörébe? Nos úgy, hogy mindez ma már szinte bizonyítható, de legalábbis tovább nem leplezhető. A mesterek minden nép és ország számára kétségbeesett gyorsasággal szabadították fel a legrejtettebb ezoterikus technikákat, mivel a sötét oldal az emberi elmék manipulálásával, érzéki vágyak és anyagi szorongások váltakozó erejű mesterséges kiváltásával (marketingnek, reklámnak, technológiának, logisztikának álcázott tudat-ipar) mára a világ anyagi urává vált. A mesterek  erőfeszítése és a tudat-ipar hatására ez az először említett szürke tömeg olvadóban van, száma egyre csökken. A pólusváltás olyan mértékben változtatja meg a mágneses erőteret, hogy kivétel nélkül gyökeres tudati átalakuláson esnek át az emberek. Többé senki sem maradhat közömbös, az emberiség keresztúthoz érkezett. Szavazni, választani kell. Kryon jelzi, hogy véget ért egy olyan inkarnációs sorozat, melynek végén, azaz a jelen évek gyorsuló füzérében mindenkinek tetteivel, beszédével, gondolataival választania kell a fehér vagy a fekete, az isteni és a démoni, csupán a test szükségleteire kiterjedő men talitás között.

Miközben soha nem tapasztalt számban nyilvánul meg a spiritualitás a sokszor egyszerű, ám a transzcendencia felé őszintén megnyíló embereknek, megállapíthatjuk, hogy a bűnözés és a társadalmi méretű képmutatás, a démonikus politikai megtévesztések, az ateista beállítottságú világhatalmi játszmák fokozódása egy belátható közelségű  végjátékot sejtet. A transzcendencia világába azonban az emberiség nem viheti magával a képmutatáson alapuló álságos demokráciát. Vagyis Kryon szerint útjaink elválnak. Az emberiség egyik, ezoterikusán intenzíven fejlődő csoportja a magasabb tudati régiókba emelkedik, míg a gyűlölködők, a semmiben sem hívők testtudatú tömege, hogy csupán érzékeire korlátozódó vágyait akadálytalanul kielégíthesse, kegyelemként az egyre inkább lelakott, szennyezett, önző tudatának kiválóan megfelelő, elsötétülő földi dimenzióban próbálkozhat.
 

(UFÓ magazin)

Read 4000 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link morgan May 08 2011 posted by morgan

    már várom a komoly változásokat. már érzem az elkezdődött változásokat. :-)

Read 55343 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23676 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18611 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14875 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11900 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…