A kozmikus energia

Rate this item
(5 votes)

Párhuzamos univerzumokAz életenergiánk a körülöttünk lévő világból, univerzumból táplálkozik. Ha lemerülünk, feltöltődhetünk. Miért fontos ez? Mi történik, ha alacsony az energiaszintünk? - betegségek jelennek meg az életünkben - hajlamosak vagyunk a negatív gondolatokra (mérgelődünk, kiabálunk, összeveszünk gyerekeinkkel, vagy párunkkal, depressziósak leszünk, vagy esetleg beköltözik lelkünkbe a félelem.) - alacsony energiaszinten az alacsony energiaszintű, ún. balszerencsés eseményeket vonzzuk be (baleset, eredménytelen munka, hazug barát, bírósági perek, elromló technikai eszközök, félelem, magány, stb) - szegénység, pénzhiány, anyagi veszteségek. Bizony, bizony! Ezeket a nehézségeket nem az igazságtalan élet, a gonosz emberek , vagy a politikai döntések róják ránk! „- Persze, erről is én tehetek!”- mordulsz fel. Nem, nem erről van szó! A rossz dolgok megjelenése az életünkben nem tőlünk függetlenül történik. Mi vonzzuk be őket az alacsony és zavaros rezgéseinkkel. Ebben az a jó, hogy tehetünk ellene! Nem vagyunk másoknak kiszolgáltatva! Figyeld meg, ha emelsz az energiaszinteden, a balszerencse, a pénzhiány, a betegségek szépen megszűnnek és megjelennek a jó dolgok körülötted. Tehát nagyon fontos figyelni az életenergiára. Könnyű dolgunk van, mert ez az energia folyamatosan itt van körülöttünk, mindig van lehetőség feltöltődni. MINDIG?

 

A KOZMIKUS ENERGIA VÁLTAKOZÓ INTENZITÁSSAL ÉR BENNÜNKET

Az ősi kultúrák (kelták, egyiptomiak, sumérok, maják, indiaiak) tudtak az univerzális energiáról és annak törvényszerűségeiről, viselkedéséről! Meg is próbálták ránk hagyni ezt a tudást, csak mi nem értettük! Ha megfejtjük üzenetüket, az is kiderül, hogy 2012 nem a világvége, nem az Utolsó Ítélet napja, nem is varázsol át bennünket más dimenzióba, mégis az egyik legjelentősebb dátum az életünkben! Több ősi nép beavatott papjai, tudósai ismerték a föld és a bolygók mozgását. Felfigyeltek a precesszió jelenségére. Ők akkor annyit észleltek, hogy egy földi megfigyelési pontból 2160 évente a tavaszi napéjegyenlőség idején (márc.21.) a nap felkelése előtti pillanatban más-más csillagkép van az égen. Most a Vízöntőben kel fel a Nap, ezért mondjuk, hogy a Vízöntő kora következik. Ez kb. 2160 évig még így marad, közben a csillagos égbolt lassan „elmozdul”, és a tavaszponton felkelő nap elé „beúszik” a Bak csillagkép. Ma már tudjuk, hogy igazából nem az ég fordul el, hanem a Föld mozgása okozza ezt a jelenséget. A Föld tengelye nem merőleges a bolygónk keringési síkjára, ezért a bolygónk a búgócsigához hasonlóan „billeg” kissé. Ha a Föld tengelyét képzeletben meghosszabbítanánk és kijelölnénk egy pontot az égen, azt tapasztalnánk, hogy lassan kimozdul ebből a pontból, egy kis kört tesz meg, és kb. 25.920 év múlva jut vissza újra a megjelölt pontba. Ezt a jelenséget hívják a csillagászok a földtengely precessziós mozgásának. Ez alatt a nagy világciklus alatt a Zodiákus mind a 12 csillagjegye körbefordul a tavaszpont előtt. Csak úgy zárójelben jegyzem meg: hogyan tudtak 26.000 éves megfigyeléseket végezni az általunk 5-6.000 évesnek tartott ősi kultúrák? Mi köze mindennek a kozmikus energiához és 2012-höz?

 

vedakA VÉDÁK ÉS A YUGATAN

Az indiaiak ősi, szent könyve, a Védák. Szanszkrit nyelven íródott, keletkezését i.e. 6.000 körüli időkre teszik. A Védák, jelenlegi ismereteink szerint, az emberiség legősibb dokumentuma. Figyelemreméltó tanítás található benne a világkorszakokról. A szent könyv azt mondja, hogy az egész naprendszerünk a galaxis középpontja körül kering, ahonnan éltető energia áramlik folyamatosan az egész univerzumba, bolygónkra is. Ez az energia – szerintük – Brahma, a Teremtő, az Atya. Minden és mindenki az általa kiáramoltatott energiának köszönheti létét. A Nap, és vele 

együtt a bolygók ahogy járják égi útjukat hol közelebb, hol távolabb kerülnek ettől az energiaforrástól. Eszerint változó mértékben éri földünket a teremtő erő kisugárzása. A Naprendszer több mint 25.000 év alatt tesz meg egy teljes kört, - állítja a szent könyv - ami két kb.12.000 éves periódusra osztható. Aszerint, hogy közeledünk a Forráshoz, vagy távolodunk tőle, beszélünk felszálló és leszálló ágról. A felszálló és a leszálló ág is 4-4 yugából, korszakból áll: Kali-Yuga, Dvápara-Yuga, Treta-Yuga, Satya-Yuga. Amikor távolodunk a központi energiától az emberi tudatosság is lassú hanyatlásba kezd. Az érzékszerveink észlelési tartománya beszűkül, a világ egyre kisebb szeletére mondjuk, hogy ez a megtapasztalható valóság. Az emberi agy bizonyos részei inaktívvá válnak. Csökken az életkor, gyakoribbá válnak a betegségek, járványok és háborúk pusztítanak. Az ember az állatiasság szintjén vegetál, valahol a Maslow-i piramis legalján. Az ősi indiai szöveg yugákra lebontva vezeti le ennek a változásnak a lépéseit. A Védák alapján kiszámítható, hogy a leszálló ág mélypontja az általunk „sötét középkornak” nevezett időszakra esett. Igaz lehet, gondolj csak a boszorkányégetésekre, vallásháborúkra, hatalmas járványokra, az általános tudatlanságra! Szomorú, hogy mindezen negatív és pusztító dolgok gerjesztésében központi szerepet játszott a római katolikus egyház, „isten nevében”. Amikor újra közeledni kezdünk a teremtő energia forrása felé, megkezdődik az ember szellemi emelkedése. Gondoljunk csak mindarra, ami a középkor óta történt! Találmányok születnek, felfedeztük az érzékszerveink által jelenleg észlelt tartomány fizikai, kémiai törvényszerűségeit. Elektromos áram, repülőgépek, számítógép, űrrepülés, stb.

Sőt a határtudományok, „parajelenségek” területén is szaporodnak a felfedezések. Nőtt az átlagéletkor, megfékeztünk néhány járványt. A technikai, műszaki találmányok terén kétségkívül nagyot alkotott az emberiség. (Sokan szidják ezt a túlzott technikai fejlődést, mert szennyezzük vele környezetünket, elkényelmesítjük magunkat. Pedig ez az irány nem zsákutca! Nagyban hozzájárul az emberi tudat fejlődéséhez, kitágulásához, agyunk szunnyadó részeinek aktiválásához. Erről majd egy következő hírlevélben.) A Vízöntő korral kezdetét veszi egy új korszak, amikor az univerzális energia intenzívebben kezd érni bennünket, és megkezdődhet az emberiség szellemi, spirituális felemelkedése. (Hogy ez mit jelent konkrétan, arról majd egy következő írásomban Avatarrá válhatunk? címmel.)

 

VÍZÖNTŐ KOR

Mikor is köszöntött be? Ez valóban jó kérdés! A Vízöntő kor kezdetéről ugyanis zajlik a vita. Van aki azt állítja, már benne vagyunk, van, aki azt, hogy még nem. Nem egyértelmű eldönteni, hogy az égen látható csillagképek „háza” mettől meddig terjed. Nincs bekeretezve egy vonallal az égen, hogy eddig tartott a Halak, most már a Vízöntőben vagy! A legvalószínűbb számítás szerint valamikor 2010-től mondhatjuk, hogy beléptünk az új korba.

 

fotonovFOTON ÖV

Tudósaink is kezdik érzékelni a világegyetemben áramló energiákat, amiknek létét az ősi szent írások már több ezer éve hirdetik. Fizikusaink felfedeztek egy energiasávot a világegyetemben, amely számukra eddig ismeretlen rezgésekből, energiahullámokból áll. A sáv egyik összetevője fényként viselkedik, ezt tudják mérni. Ezért is hívják Foton övnek. Különböző híreket olvashatunk arról, hogy mikortól és meddig tartózkodik benne bolygónk. Kb. 2000 óta folyamatosan benne vagyunk és még kb. 4000 évig benne leszünk. Ez az energiazuhatag már „Brahma” kisugárzása lenne a galaktikus középpontból? Mindenesetre többen a Foton övnek tudják be, hogy az emberi elme egyre zaklatottabb mindenhol a világon. Nő a feszültség, gyorsul az idő és vele próbálunk gyorsulni mi is, de összevissza zakatolunk, mint egy kiöregedett járgány! Ugyanakkor szédületes iramra váltott a szellemi kibontakozás, és a spirituális képességek feléledése. Mindenki vár valamire. Egyébként ha már így állunk, várjunk valami jóra! Nemde?! Ne világvégére, hanem egy új, gyönyörű kor eljövetelére. Hallottál már az „önmegvalósító jóslat” jelenségéről? Ha túl sokan gondolunk arra, hogy katasztrófák köszöntenek a Földre, a végén még úgy is lesz! 2012 Tehát mi van akkor 2012-vel? A maja naptár egyik időszámítási ciklusa zárul 2012.dec.21-én. Ennyi volt az eredeti felfedezés, semmi több. A maják ősi iratai soha nem állították, hogy vége lesz a világnak! Annyit csak: vége lesz egy korszaknak. Mint amikor történelemből tanultuk, hogy 1492-vel, Amerika felfedezésével véget ért a Középkor, és elkezdődött az Újkor. És akkor kihalt az emberiség? Vagy dimenziót váltott? Nem úgy tűnik! A maják lezártak egy korszakot. Az összes többi rémhírt a találékony és unatkozó modern ember akasztotta rá a bűvös dátumra. Valamit azért fontos megvizsgálni: miért ehhez a dátumhoz kötik a maják egy új korszak kezdetét? Ennek oka kell, hogy legyen. A mi történelmi korszakhatáraink „mondvacsináltak”, a történészek utólagos megegyezésével lettek kikiáltva, de az ősi, természeti népek nem így gondolkodtak. Az ő hitvilágukat és vele együtt a naptárrendszerüket is a valós természeti és kozmikus történések határozták meg. A maják tudtak a nagy, 25.000 éves energiaciklusról. Ahogyan tudtak róla az ősi sumérek, egyiptomiak, kínaiak, japánok, észak- és dél-amerikai indiánok. (Erről bővebben a „Szfinx üzenete és 2012-ahogyan még sosem hallottál róla” c. cikkemben, a Hihetetlen! Magazin júl. vagy aug. számában. Megjelenés után a honlapomra is felkerül.) A maják a Vízöntő korral beköszöntő energetikai változást jelölték ezzel a dátummal. Tehát 2012-vel kezdetét veszi egy új, reményteljes korszak, amelynek során szédületes fejlődésbe kezd az emberiség!

fotonövEz a kor kb. 12.000 évig fog tartani. Szerencsénk van, hogy egy ilyen gyönyörű időszakban élünk! A 12.000 éves felszálló ág alatt ki hamarabb, ki később eléri, hogy felragyogjon igazi, teljes emberi lénye és boldog, teljes élete legyen! Úgyhogy ne vásároljatok fel túlélő csomagokat, nem kell atombiztos bunkereket építeni, sajnos fizetnünk kell tovább a felvett hiteleinket, nyugodtan képezzük át- vagy tovább magunkat, kezdjünk hosszabb távú építkezésekbe, vagy megtakarításokba. Amit viszont tennünk kell: emelni az energiaszintünket! Miért? Mert az a világ, amiben élünk szintén emeli az energiáját, ütemet vált! Lovagoltál már? Tudod milyen az, amikor a ló kényelmes lépegetésről ügetésre vált? Az a lovas, aki nem tudja felvenni a ritmust, összevissza zötyög, és fárasztó és küzdelmes lesz számára a lovon maradni. Viszont annak, aki megtanul ügetni, fantasztikus élményben lesz része, és szédületes iramban halad a célja felé.

Read 4473 times Last modified on November 19 2010

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55556 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23981 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22948 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18900 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16042 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14933 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14783 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13254 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11979 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11154 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…