Áldassék X.Y. szent neve!

Rate this item
(1 Vote)
szentlelek-Isten dicsőségére! - kiáltja a pap, s a frontszakaszon eldördülnek az ágyúk.
-Az Atya, Fiú   és Szentlélek   nevében! - hangzik, s porba hull   egy levágott fej.

Mereven mutatja a feszületet az „illetékes" a bitóra frissiben felakasztott ember felé, de az illető „nem ér rá" odafigyelni, mivelhogy éppen fuldoklik... Mi történt? Roppant egyszerű: Akit hívtak, megjelent!

Félre ne értsük, aki megjelent nem a Szeretet dimenzióiból való, s nem is a Kozmikus Szeretetet képviseli! Ugyanis ezekben az esetekben sohasem az számít, amit a szavainkkal megfogalmazunk, hanem az, amit a gondolataink minősége jelez!
 
Bármiféle hívásra, a Szeretet erői, az angyali és isteni dimenziók, minden alkalommal nyomban megjelennek - de nem egyedül! Poláris világunkban, emberközelben, a Szeretet képviselőinek ember által történő hívására, minden alkalommal, s igen nagy egyetértésben, a Szeretet és a Gonoszság erői mindig egyidejűleg jelennek meg. És sohasem azt veszik figyelembe, hogy melyiküket hívtuk, hanem ehelyett egyszerűen „átvilágítják" tudatunkat, s megvizsgálják a ki nem mondott gondolatainkat. Ily módon pedig egyáltalában nem biztos, hogy Isten nevének fennhangon történő említését követően Istennel lesz dolgunk, s az sem biztos, hogy Jézus keresztjével hadonászva, feltétlenül Jézust „szerezzük be". Mivelhogy testünkbe az a szellemi lény fog belépni, akit a gondolataink alapján, önmagunknak „kiérdemeltünk".

- Áldassék X.Y. szent neve! - kántálja iszonyú nagy plénum előtt a pap, s az egyszerű emberek - szégyen ide, szégyen oda - , valahol mégis azt érzik, hogy ez talán mégsem egészen az ő világuk. Nem véletlenül.  Mivelhogy igen gyakran jól érzik ezt, s amikor jól érzik, tulajdonképpen az Isteni Önvalójuk ügyel - helyettük is -, lelkűk tisztaságára. Ügyelnie is kell, mert egyáltalában nem biztos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal a hívek feje felett Krisztus fog megjelenni! Templomi szertartásokon ilyesmitől csak elvétve kell tartanunk, de intés ez, amely vonatkozik mindazokra, akik ..Isten dicsőségére", ..Krisztus sebeire", vagy akár a saját, jóságos őrzőangyalukra hivatkozva lelki kötéltáncba kezdenek, s az életük bármely területén, hebehurgya módon próbára teszik a Magasabbrendű türelmét. S ide tartozhat az ismeretlen energiák hívogatása, a drogok és egyéb mérgek fogyasztása, s sorolhatnánk, hogy még mi minden. S ide tartoznak azok, akik ahelyett, hogy életüket imádsággá szentelné a munka -, önmagukat egy-egy percre - Krisztusra hivatkozva - keresztre feszíttetik, élve eltemettetik vagy pedig a saját, kölcsönbe kapott földi testüket bármi más módon lebecsülik, vagy épp csak - nem becsülik, mégha esetleg szent életet élnek is

- Miért? - kérdeznék sokan, megriadva. - Ezek közül miért rossz az, amelyik hitet, önbizalmat ad, segítséget jelent, vagy irányt mutat a bajban? Önbizalmat ad? Irányt mutat? Úgy legyen! De nehogy csalódjunk benne! ,.Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!" - hangzik a figyelmeztetés. A Kozmikus Szeretet méító példát állított nekünk, s utoljára éppen Jézus által, arra vonatkozóan, hogy mi lenne a földi feladatunk. A példa pedig - igen látványosan - így szó!: Mindenki vegye fel a saját élete keresztjét! Igyekezzék megváltoztatni a tudatállapotát, s próbálja az önzetlen szeretet-adást gyakorolni... Kell egyéb? Nem kell! Nagy szavak ezek? Nem, de roppant mód sértőek. Mert figyelmeztetnek bennünket - önmagunkra. Tükröt állítanak - elénk. S ezáltal éppen azt mutatják be nekünk, akit (amit) semmiképpen nem szerettünk volna észrevenni: önző kis én-tudatunkat, a saját gyarlóságaival együtt. Éreznünk kell, hogy eme gyarlóságaink miatt kell a Kozmikus Szeretetnek, köztünk, földi emberlények között, emberi korszakonként - elvéreznie. S ebből a szempontból még annak tudomásulvétele is roppant kínos, hogy földi életünk kozmikus sikeréhez semmiféle képmutatásra, mágiára, erőlködésre szükség nincsen...

/Szőke Lajos- A hiányzó láncszem/

Read 4093 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55547 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23963 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22938 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18879 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16035 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14931 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14780 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13246 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11975 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11149 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…