Telekinézis

Rate this item
(0 votes)

Eusapia-Palladino-levitationA pszichokinézis vagy telekinézis jelensége azt sugallja, hogy alaposan alábecsülik a tudatnak a tárgyi világra gyakorolt hatását. 1888-ban a nápolyi dr. Ercole Chiaia egy bámulatos médiumról számolt be: „...magához vonzza és te emeli a körülötte lévő bútordarabokat... Hangszereken - orgonán, harangon, csörgődobon - játszik anélkül, hogy hozzájuk érne". A médium a kis termetű, tüzes temperamentumú  olasz Eusapia Palladino volt.

Palladino 1854-ben született. Különös képességei már fiatal korában megmutatkoztak, s hamarosan hivatásos médiumként tevékenykedett. Dr. Chiaia felhívta rá a nagy hírnév, pszichológus, Cesare Lombroso professzor figyelmét is, akit kellőképpen lenyűgöztek Palladino mutatványai. Képes volt rá például, hogy egy tál gittben ott hagyja az ujjnyomi: miközben az kellő távolságra volt tőle.

Az angliai Cambridge-ben, ahová 1895-ben a Pszichikai Kutatások Társasága meghívására érkezett, Palladinót szándékosan hagyták csalni, és ezt a lehetőséget látványosan ki is használta. A társaság erre úgy döntött, hogy a nő szélhámos, de Richet és más kutatók kitartóra amellett, hogy az alkalmankénti trükkök tréfás természetének vagy a vizsgálat teremtette feszült légkörnek voltak tulajdoníthatók. Adiumok többségétől eltérően Palladino ritkán rejtette el magát a szeánszokon, s gyakran a világítás is megfelelő volt ahhoz, hogy jól lehessen látni. Ráhatására a bútorok célirányosan - olykor túlzott vehemenciával - a résztvevők felé lódultak, s hátborzongatóan valószerűnek tűnt az is, amikor testetlen kezeket materializált. Halálakor, 1918-ban sokan a kor legnagyobb médiumának tartották.

A pszichokinézis vagy telekinézis - a tárgyak távolból, fizikai érintés nélkül való mozgatására képessége - már Palladino sok vitát kiváltó — mutatványai előtt is zavarba ejtette a paranormális jelenségek kutatóit. A korábbi vizsgálatok során a kérdés általában úgy fogalmazódott meg, hogy vajon a dolog hátterében a szellemek tevékenysége vagy az emberi elme hatóereje áll-e. 1854-ben Agenor de Gasparin gróf Svájcban végrehajtott sikeres asztaltáncoltatási kísérletekről számolt be. Ezek során az asztal körül ülő tucatnyi részvevő hatására a bútordarab érintés nélkül , önállóan mozgott. A gróf úgy gondolta, a jelenség oka valamilyen láthatatlan erő lehet, amelyet a résztvevők hoztak létre. Egy évvel azelőtt Pennsyvaniában egy gyanakvó amerikai professzor, nem tudván tudományos magyarázatot adni az asztaltáncoltatás jelenségére, arra a következtetésre jutott, hogy a résztvevőkön keresztül tevékeny­kedő szellemek állhatnak a háttérben.

stanislawaA pszichokinézis tudatos erőfeszítéssel vagy anélkül egyaránt létrejöhet. Everard Feilding, a Pszichikai Kutatások Társaságának tagja 1912 és 1914 között egy Stanislawa Tomczyk nevű fiatal lengyel médium tevékenységét vizsgálta. Amíg a lány tudatánál volt, úgy tűnt, hogy a pszichokinetikus hatásokat akaratlanul hozza létre - ő maga is meglepődött rajtuk. Hipnoti­zált állapotban viszont ellenőrzése alatt tudta tartani - irányította - képességeit, s kanalakat meg gyufásskatulyákat mozgatott anélkül, hogy megérintette volna őket.

A pszichokinézis egyes esetei mögött bizonyá­ra szándékos félrevezetés áll, de számos olyan­ról tudunk, amelyek módfelett zavarbaejtőek. Az első világháború után Willy és Rudi Schneider osztrák testvérpár különféle materializációs mutatványokkal kápráztatta el közönsé­gét. Az egyik esetben egy zsebkendő emelkedett fel a földről, s miközben lebegett, olyan alakot öltött, mintha egy kéz lenne benne - még az ujjízületek is látszottak.

J. B. Rhine amerikai parapszichológus 1934-ben „laboratóriumi" körülmények között kezd­te vizsgálni a pszichokinézis jelenségét. Először azt próbálta kideríteni, vajon alanyai képesek-e pusztán a tudatukkal befolyásolni a játék koc­kák fordulását. A későbbi kísérletekben alanya­inak azt kellett előre megmondaniuk, hogy a pörgő pénzérmék melyik oldalukra fognak esni. Statisztikai eredményei megerősíteni látszottak a pszichokinézis létét, amely azóta is a paranormális jelenségek legtöbbet vizsgált területe.

asztaltanc

Kenneth Batcheldor angol pszichológus 20 éven keresztül tanulmányozta a tárgyak állí­tólagos lebegtetését, majd eredményeiről 1966-ban egy sor beszámolót tett közzé. Ezek szerint a pszichokinézis akkor lehetséges, ha a résztve­vők tudatállapotára a „pozitív hit" jellemző. De az, hogy a tudat miként hozza létre a pszi­chokinetikus hatásokat, mind a mai napig rej­tély.

/Misztikus történetek gyüjteménye - Reader's Digest/

Read 6723 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55370 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…