Mindig lehet szépen viselkedni! A jóravaló reakcióink, amelyeket az egyes sorshelyzetekre adunk, önmagunknak szólnak és önmagunkról üzennek
 
 
A világ tele van homályban élő, zavaros tekintetű, fásult emberekkel. Pedig mindegyikük megkapta a Szabad Akaratot ! Mindegyiküknek megadatott, hogy megvalósítsa önmagát, hisz Isten valamennyiünket egyedi életre teremtett. A gonosz kihívásokra reagálni igen nehéz, mert a Krisztusi Elvet a társadalom nem fogadja el! Ennek ugyanis egyetlen helyes módja: akadály nélkül szeretve, magunkba engedni a gonoszt. Persze ez ellen még az egyházak is tiltakoznának. Pedig érthetően; ha taszítjuk a gonoszt, akkor erőre kap !! Aki egyedileg megvalósította önmagát, az az ember lélekben stabil. Ő Isten gyermeke. A gonosz azért gonosz, mert félelmében formaruhába bújik, nehogy szembesülnie kelljen a saját életével, sorsfeladataival. Szeretettel reagálni a gonoszságra annyi, mint hagyni, hogy akadálytalanul keresztülessen rajtunk. Mert ha nem érez akadályt, az ereje legyengül. Csak ily módon gyöngíthetjük ! Erre az EGO erejével felvértezett ember sohasem lehet képes: legfeljebb, ha titkon Isten segítségét kéri, azaz: imádkozik a gonosz illetőért. Önmagában ez is nagyhatású eljárás.
 
A gonosz csak akkor gyógyulhat, ha egy igaz ember, aki ezen természetesen rajta is veszthet, szeretettel közelít feléje. Az igaz ember különös fegyvere:
 
a feltétel nélküli bizakodás !
Published in Szőke Lajos

Nem emberi segítség?

Friday, 11 February 2011 16:01
Ebben a nehéz átmeneti korszakban szabad-e személyesen nem emberi segítséget igénybe venni ?
 
 
Az esetleges Szeretet-energiákra gondolva - természetesen - szabad ! Amennyiben nem a helyettünk történő problémamegoldást kérjük.
 
 
Említek néhány példát:
 
Egy alkalommal, amikor rájöttem, hogy problémáimmal mindhiába terhelnék másokat, elhatároztam, hogy ellazultan harmonizálom az energiaközpontjaim működését. Erre mindenkinek önmagának kell rájönnie ! Ilyenkor mindig készenlétben áll egy örömérzetként átélhető, boldogító, magasztosabb energia.
 
 
- először ellazultan, fekve
 
- azután ülve
 
- majd állva
 
- járműveken utazva
 
- s végül munka közben ...
 
 
Mára minden helyzetben képes vagyok az energiaközpontjaimat egymáshoz (is) harmonizálni. S utóbb kórházakba be sem mentem e nélkül. Ez nem dicsekvés akart lenni: Saint Germain írásában hagyta ránk, hogy ez minden embernek kötelessége lenne ! Egy másik alkalommal a Krisztusi Szeretetet megkértem, hogy amennyiben a lelki fejlődésem javára válik, mutassa meg a princípiumi Angyalok által, hogy testben és lélekben hol követek el hibát!
 
Ugyanez zajlik, ha közvetlenül egy imádság elmondását követően a Nap-fivérünkhöz, Hold nővérünkhöz fordulunk, majd a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter Angyalához, stb.  Üzenetük egy-egy szervben érzékelhető; meleg érzet, borzongás, lüktető érzés, stb. lehet, amelyből következtetni lehet arra, hogy melyik életterületen hanyagoltunk el valamit.  Megint más alkalommal megpróbáltam rákérdezni, mihez kapok, s mely cselekvesékhez nem kapok energiát. Egy igen szimpatikus örömérzet jelentkezelt, amely a kérdésemre IGEN válasz esetén elárasztotta a lestemet, NEM válasz esetében pedig taszítóvá változott. 
 
Egyet el kell mondanom: konkrét életfeladatok esetén szigorúan csendben maradt ! Amint azonban határozni tudtam, nyomban közölte, hogy jó volt-e a lépésem, avagy rossz. 
 
Segítség, tehát akad, de áldozat nélkül nincs fejlődés!
 
Nem elegendő ezeket kipróbálni tudni, „bespeizolni", hanem ilyenkor el kell kezdeni a szükséges változtatásokat ! S olykor mernünk kell kockáztatni is ! A Sors csak figyel ! Lépnünk nekünk kell. S csak akkor reagál, ha megléptük a magunkét, avagy elhatároztuk, hogy mégsem lépünk.
 
Ha helyesen cselekedtünk, a Sors csendben bólint, ha helytelenül,  akkor taszít egyet rajtunk vagy leveri a derekunkat. A Sors tehát csak ahhoz ad energiái, ami a feladatunk. Ami nem ránk tartozik, ahhoz nem fogunk életenergiát kapni ! Ebből kiderül; mi a dolgunk és mi nem az ! E helyzetben pedig a karmagyorsítás azt jelenti, hogy nem elegendő a naprakész feladatokkal bajlódnunk, a Sors ki tudja honnan és mi módon, előbányássza a félbehagyott és feldolgozatlan lelki problémáinkat is. S ha egy szünetben éppen lazíthatnánk, akkor váratlanul a fejünkre önti valamelyiket. Ezek - persze - többnyire emberi
kapcsolatok, új, régi vagy bonyolult találkozások, felettébb sok problémával.
 
 
Valahol egy óriási méretű tisztulási folyamat zajlik, amelynek természetes velejárója, hogy közben az embernek szinte csak olyan problémái adódnak, amelyekkel nem szívesen szembesül, vagy amelyekkel ebben az életében még nem találkozott.
 
A Sors karmagyorsítás-ként szívesen alkalmazza a kisemmizést, a vagyontól való megszabadítást, a halálesetek és a visszatérő fájdalmak módszerét, az egzisztencia megtörését. 
 
 
Ha előzőleg adakozók, Szentek, jóravalók lettünk volna, akkor ugyanez a Sors lépten-nyomon aranykincseket és egészséget zúdítana ránk.
 
Csak tőlünk függ!  Az ember önmaga Sorsát teremti naponta ! „ Ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra, mert a kiválasztottakat a balsors kohójában próbálják. (Jézus) 
 
Szeretnék egy gondolatot közvetíteni a Duállelkek eljövetele - című könyvből: „Eljön a nap, amikor az Angyali lények dicsérő énekei felcsendülnek a Föld bolygón és minden emberfajta békében él majd együtt. Egy még távolabbi időben, amikor ismét a magas Szellem erői uralkodnak majd, nem lesz többé háború, betegség, hazugság, halál. „
 
Szeretnék egy gondolatot közreadni az Arvisura-kötetből: „ Mi a bolygónkon a Ti földi időszámításotok szerint 10 000 évvel ezelőtt a
háborúskodást megszüntettük.  Háborúskodások nálatok még a Halak Világhónapban is lesznek, sőt annak vége felé fokozódni fognak.
A Vízöntő Világhónap kezdetén ráeszmél az emberiség, hogy háborúval nálatok sem lehet megoldani semmit, s a mi Égi rendeltetésű szokásainkat
fogjátok majd követni." ( Ezt írták kb. 6000 évvel ezelőtt.) „Mert a Vízöntő Világhónapban a Szeretet a Földön, minden nép életében
diadalmaskodni fog."
 
 
Published in Szőke Lajos

Áldassék X.Y. szent neve!

Tuesday, 22 June 2010 06:59
szentlelek-Isten dicsőségére! - kiáltja a pap, s a frontszakaszon eldördülnek az ágyúk.
-Az Atya, Fiú   és Szentlélek   nevében! - hangzik, s porba hull   egy levágott fej.

Mereven mutatja a feszületet az „illetékes" a bitóra frissiben felakasztott ember felé, de az illető „nem ér rá" odafigyelni, mivelhogy éppen fuldoklik... Mi történt? Roppant egyszerű: Akit hívtak, megjelent!

Félre ne értsük, aki megjelent nem a Szeretet dimenzióiból való, s nem is a Kozmikus Szeretetet képviseli! Ugyanis ezekben az esetekben sohasem az számít, amit a szavainkkal megfogalmazunk, hanem az, amit a gondolataink minősége jelez!
 
Bármiféle hívásra, a Szeretet erői, az angyali és isteni dimenziók, minden alkalommal nyomban megjelennek - de nem egyedül! Poláris világunkban, emberközelben, a Szeretet képviselőinek ember által történő hívására, minden alkalommal, s igen nagy egyetértésben, a Szeretet és a Gonoszság erői mindig egyidejűleg jelennek meg. És sohasem azt veszik figyelembe, hogy melyiküket hívtuk, hanem ehelyett egyszerűen „átvilágítják" tudatunkat, s megvizsgálják a ki nem mondott gondolatainkat. Ily módon pedig egyáltalában nem biztos, hogy Isten nevének fennhangon történő említését követően Istennel lesz dolgunk, s az sem biztos, hogy Jézus keresztjével hadonászva, feltétlenül Jézust „szerezzük be". Mivelhogy testünkbe az a szellemi lény fog belépni, akit a gondolataink alapján, önmagunknak „kiérdemeltünk".

- Áldassék X.Y. szent neve! - kántálja iszonyú nagy plénum előtt a pap, s az egyszerű emberek - szégyen ide, szégyen oda - , valahol mégis azt érzik, hogy ez talán mégsem egészen az ő világuk. Nem véletlenül.  Mivelhogy igen gyakran jól érzik ezt, s amikor jól érzik, tulajdonképpen az Isteni Önvalójuk ügyel - helyettük is -, lelkűk tisztaságára. Ügyelnie is kell, mert egyáltalában nem biztos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal a hívek feje felett Krisztus fog megjelenni! Templomi szertartásokon ilyesmitől csak elvétve kell tartanunk, de intés ez, amely vonatkozik mindazokra, akik ..Isten dicsőségére", ..Krisztus sebeire", vagy akár a saját, jóságos őrzőangyalukra hivatkozva lelki kötéltáncba kezdenek, s az életük bármely területén, hebehurgya módon próbára teszik a Magasabbrendű türelmét. S ide tartozhat az ismeretlen energiák hívogatása, a drogok és egyéb mérgek fogyasztása, s sorolhatnánk, hogy még mi minden. S ide tartoznak azok, akik ahelyett, hogy életüket imádsággá szentelné a munka -, önmagukat egy-egy percre - Krisztusra hivatkozva - keresztre feszíttetik, élve eltemettetik vagy pedig a saját, kölcsönbe kapott földi testüket bármi más módon lebecsülik, vagy épp csak - nem becsülik, mégha esetleg szent életet élnek is

- Miért? - kérdeznék sokan, megriadva. - Ezek közül miért rossz az, amelyik hitet, önbizalmat ad, segítséget jelent, vagy irányt mutat a bajban? Önbizalmat ad? Irányt mutat? Úgy legyen! De nehogy csalódjunk benne! ,.Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!" - hangzik a figyelmeztetés. A Kozmikus Szeretet méító példát állított nekünk, s utoljára éppen Jézus által, arra vonatkozóan, hogy mi lenne a földi feladatunk. A példa pedig - igen látványosan - így szó!: Mindenki vegye fel a saját élete keresztjét! Igyekezzék megváltoztatni a tudatállapotát, s próbálja az önzetlen szeretet-adást gyakorolni... Kell egyéb? Nem kell! Nagy szavak ezek? Nem, de roppant mód sértőek. Mert figyelmeztetnek bennünket - önmagunkra. Tükröt állítanak - elénk. S ezáltal éppen azt mutatják be nekünk, akit (amit) semmiképpen nem szerettünk volna észrevenni: önző kis én-tudatunkat, a saját gyarlóságaival együtt. Éreznünk kell, hogy eme gyarlóságaink miatt kell a Kozmikus Szeretetnek, köztünk, földi emberlények között, emberi korszakonként - elvéreznie. S ebből a szempontból még annak tudomásulvétele is roppant kínos, hogy földi életünk kozmikus sikeréhez semmiféle képmutatásra, mágiára, erőlködésre szükség nincsen...

/Szőke Lajos- A hiányzó láncszem/

Published in Ezotéria

Az elengedés energiája

Monday, 21 December 2009 09:17

Szakítás

Arról szeretnék pár szót szólni, hogy amikor emberi kapcsolataink során odáig jut a helyzet hogy el kell szakadjunk, el kell engedjük egymást, akármiért, akkor fellép egy ellentétes energia, egy támadó, ellenségesnek ható erő amelyet konfliktusként és a szeretet hiányának élünk meg.

Ez az első fázisa az elengedésnek, majd ezt követi jóval később, akár hónapok netán évek múlva a szívbeli energia amelyik már selymesen lezárja a kapcsolódó felületeket. De most térjünk vissza az első "ellenségesnek" ható energiára. Miért van ez?

Amikor két ember kapcsolódik (mindegy milyen okból: szerelem, barátság, üzleti viszony, családi kötelék, stb.) akkor a két energia rendszer is kapcsolódik egymáshoz. Az emberek képesek tudatban, lélekben, szívben és mágneses módon kapcsolódni. Ez utóbbi olyan mint amikor az ember egyéni huzalpályái a másikéba olvadnak, azt keresztezik, átszövik.

Nos amikor elválás van akkor ezek a szövetek kitépődnek, és ez olyan élmény ami felsért, ami heget hagy, és nem tudod simábban megoldani. Ha menned kell, menj!

 Itt el lehet mondani, hogy az erősebb szervezetnek fáj kevésbé vagy annak aki kilép, de ez nem ennyire automatikus, mert a kitépő félnek is utóbb a sebet, horzsolást és az ügyet magát a szíve erejével el kell simítania és az már az ő egyéni munkája is. Tehát minden elválás először sebet képez, a mágneses terekből való kilépés okán.

Ne ostorozd magad, hogy szívtelen vagy, mert a folyamat így megy, és utólag ugyis be kell simitanod a szíveddel is az egykori kötelék helyét.

El lehet mondani, hogy ha nincs begyógyítva szív energiával egy kötelék, azaz a második fázis nem oldódott meg benned, akkor okszerűen előbb vagy utóbb vissza fogsz vonzódni az elszakadt feledhez és újra szembesülsz egy régen lezártnak hitt energiával.

Tehát tudj róla hogy az elválás, amely az élet természetes része, hiszen egyéni megtapasztalások miatt vagyunk itt először sebet képez a mágneses térben (mindkét félnek!) majd pedig be kell gyógyítani a szív energiájával. Ez rendszerint hetek-hónapok után alakul ki.

Ugyanilyen élmény a halott elengedése, az is először tép, majd gyógyítani kell...

Azok az emberek akik nem képesek szeretni, nem képesek a már elszakadt kötelékeiket begyógyítani bajban vannak, mert - hurkot képezve az időben a saját haladásukat gátolva - szép lassan kárhozatra juttatják saját magukat. Nem az a gond ha ezer emberrel szakitottál már, hanem ha nem vagy képes magadban azt az ezer embert szeretetben elengedni. Ez fontos kulcs.
/Forrás: Kozsdi Tamás blogja /

 

 

Published in A lélek rezdülései

Az élmények szabadsága - részlet

Thursday, 26 November 2009 17:51

vagyÖnzőnek kell lenni?

Legelőször is igen. De nem csak annak kell lenni. Ha te nem vagy önző és én nem vagyok önző, és én azt teszem, amit te akarsz, és te azt teszed, amit én akarok, akkor egy rettenetesen hülye szituációba kerülünk.

Van egy 2000 éves mondása egy rabbinak. Az első része így szól: Ha én nem vagyok önmagamért, akkor ki lesz értem? Csak te vagy abban a pozícióban, hogy tudj magadról. Önzőnek kell lenni abból a szempontból, hogy más nincs abban a helyzetben, hogy elmondja, ki vagy, hogy mit akarsz és mit nem akarsz. Ha te nem harcolsz magadért, ki fog harcolni érted?

A második rész ezt mondja: Ha csak önmagamért harcolok, mi vagyok? Először magamért kell lenni, és ha már önmagam vagyok, és önzően és őszintén vagyok a világban, akkor van még egy csomó energiám. És azzal az energiával még lehetek másokért, olyanokért, akik meg tudják mondani, hogyan tudok őértük lenni. Mert elég önzőek ahhoz, hogy kifejezzék magukat annyira, hogy tudjak nekik segíteni. Nekem is önzőnek kell lennem annyira, hogy ha segítségre van szükségem, ki tudjam mutatni, hogyan segítsetek.

Végül a harmadik rész: Ha most nem, akkor mikor? Nem is tudnálak szeretni, ha nem lennél önző. Az azt jelentené, hogy nekem nem kell olvasnom a te eszedet, és neked nem kéne olvasni az enyémet.

Lehet, hogy a szeretet is jár fájdalmakkal, de ez valahogy természetes, és a vágy is jár fájdalommal, de ezt le lehet építeni.

Hogyan tudjuk magunkban megkülönböztetni, hogy ami fájdalmat érzünk, az a szeretetünkkel jár vagy a vágyunkkal?

Nincs semmilyen baj a vággyal. Az csak más, mint a szeretet. A vágy gyakran nagyon kegyetlen tud lenni. Ha a vágyam vezet, nagyon kegyetlen tudok lenni. A vágy néha elpusztítja a tárgyát. A szeretet arra való, hogy az ember megfékezze a vágyát egy kicsit, legalább annyira, hogy ne pusztítsa el azt, akire vágyik. A vágy és a szeretet mindig játszik egymással. A vágy mindent akar, a szeretet pedig azt mondja, vigyázz, nehogy elpusztítsd azt, amire vágysz. Nagyon jó a párokban, ha mindketten szeretik a másikat és vágynak is egymásra. Ha valamelyikükből valamelyik hiányzik, az rossz, akkor sok a bonyodalom. De ha két ember szereti egymást és vágyik is egymásra, akkor az a mennyország.

Hogyan lehet a szeretettel járó önfeláldozás mértékét megérezni? Amikor még nem megy a rovásomra, amikor nem túlzott még.

Ha valaki megüt, azt nem kell eltűrni. De ha valakit szeretek, aki mondjuk szobrásznak tanul, és elmegy egy másik városba, hogy egy szobrásztól tanuljon, akkor az ebből fakadó fájdalmam jó fájdalom. Nekem minden képességemmel támogatnom kell abban, amit akar.

Mennyi fér bele ebbe a szeretetbe? Hol van az utolsó pont?

Nem kell szeretni. Az nem akarat kérdése. Az egy olyan csoda. Ha azt érzem, hogy valakit szeretek, akkor az egy csoda. És ezt észre kell venni. Nem azt mondom, hogy szeressétek egymást, hanem akkor, amikor úgy éreztek, ismerjétek azt fel. De nem kell! Van olyan ember, akivel ez a csoda soha nem történik meg az életében. A szeretet egzisztenciálisan nem szükséges, csak egy lehetőség. Aki szeret, az rettenetesen szerencsés.
...

Egy svájci pszichiáter mondta azt, hogy a szerelemnek az a titka, hogy akihez vonzódunk szexuálisan, az olyan, mint az anyánk volt. Ha az anyánk kedves és jó anya volt, akkor nincs gond. De ha az anya kínozott valahogy, akkor olyan emberekbe leszek szerelmes, akik pont úgy fognak kínozni. A nemek között ebben nincs különbség, mert ez egy olyan nagyon korai élmény, amikor a papa még sehol sincs. A szexualitás lényege a testi egyesülés. Ennek az az előzménye, ahogy kijövünk az anyánk testéből. Ha szerencséd van, az anyád szoptatott téged, ha nem, akkor már azzal is kínozott, hogy nem szoptatott. Akkor olyan szeretőt fogsz találni, aki nem fog szoptatni, aki megvonja tőled azt, amit a leginkább kívánsz. A felnőttkorban elért testi kapcsolat, a szexualitás csecsemőkorban teremtődik meg. A születés és az első év meghatározza, ki után vágyunk.

Ha az van, hogy valaki szeret, de te nem tudod kívánni, és valaki nem szeret, de te kívánod, akkor csak egy dolgot lehet tenni. Azt, hogy aki után szexuálisan vonzódsz, ahhoz ne is szólj. Mert már tudod, hogy a szexuális vonzódásod olyanhoz fog vezetni, aki nem fog téged szeretni, mert az anyád nem szeretett. Akaraterővel meg kell bontani a szokást. Olyanokkal kell kapcsolatot létesíteni, akik szeretik az embert, mert azt azért észre lehet venni, még ha szexuálisan nem is érdekes az illető. És várni kell. És a jó barátság kellős közepén, talán hónapok vagy évek múltával a szexualitás egyszerre csak fellobban. Jobb így, mintha először óriási lenne a szexualitás, de ellobbanna, mert nincs szeretet a kapcsolatban.
...

Szeretni és nem kívánni, illetve kívánni és nem szeretni, milyen anyai attitűd esetén alakul ki?

Mindenkinek az anyja azt mondja valószínűleg, hogy én nagyon szeretlek. És mindenki azt mondja, hogy az anyja nagyon szerette. De a vágy és a szeretet a nyelvben is nagyon össze van keverve. Pl. ha azt mondom, hogy nagyon szeretem a marhahúst, ez nem jelent egy nagyon erős szeretetet a marhával szemben, akinek a húsát eszem. Ugyanazok a szavak más kontextusban mást jelentenek. Ha valamit eszem, akkor azt szeretem, de közben el is pusztítom. Sok anya úgy szereti a gyerekét, hogy közben el is pusztítja. De a szavak hipnotikusak. A hipnózist szavakkal indukálják. Ha az anyád azt mondta, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek, akkor közben meg is evett téged. És minden tanár, és szülő, és a pszichoterapeuta is, ha rossz, éhes! Ha a család egy színjáték lesz, akkor a szülők eljátszatják a gyerekekkel az általuk írt szerepeket. Pl. az anya elhatározza, hogy az ő fia orvos lesz. Ez az éhség. Neki kellett valaki, egy fiú, aki eljátssza ezt a szerepet, hogy büszke lehessen rá. Ha ezt a szerepet a fia nem játsza el, azt hiszi, hogy a barátai nem fognak róla jót gondolni. Aki megmondja azt, hogy kinek kell lenned, azok nem szeretnek. Nekik vágyaik vannak. Vágynak arra, hogy te egy bizonyos fajta ember legyél.

Aki szeret, az kertészként körülvesz téged, mint egy növényt mindazzal, ami a növénynek jó. Egy jó kertész nem akar egy bizonyos növényt másnak növeszteni, mint ami. Sajnos mi gondolkodunk és szavakkal próbálunk hipnotizálni, hogy legyél az, akit én akarok, hogy te legyél. Ez mind vágy, és semmi köze a szeretethez. A szeretet nem akar semmit. A szeretet egy olyan energia, hogyha megihlet engem, akkor azt adom neked, ami neked kell, hogy te az legyél, aki te akarsz lenni. Nem nekem, neked. Szeretni csak úgy lehet valakit, ha megismerem, megismerni pedig csak úgy, ha szeretem. Nem lehet szeretni valakit, ha nem ismerem, és nem lehet megismerni azt, akit nem szeretek.

/ Feldmár András írása.
A teljes szöveg a http://www.daath.hu/showText.php?id=108 oldalon olvasható /

Published in A lélek rezdülései

Kapcsolat megmentő és fejlesztő stratégia hölgyeknek

Kérés, követelés és hiába várás helyett


1. Bár Önnek ez nehezére esik, érdemes hozzászoknia

Mivel Ön hölgy, lehet, hogy ez Önnek nehezére esik. Ön úgy gondolja, ha a párja szeretné Önt, akkor kérés nélkül is megtenné, amit Ön kíván. Így van?

A helyzet a következő: van egy alapvető különbség férfiak és nők között a tekintetben, hogyan viszonyulnak a segítség adáshoz, a segítség kéréséhez és az elfogadásához.

A nők kapcsolatorientáltak, gondoskodók és van egy intuitív ösztönük arra, hogy milyen támogatással lehetnek mások segítségére. A szeretet kifejeződésének tekintik, ha kérés nélkül is adnak.

A férfiak viszont nem rendelkeznek ezzel az intuitív ösztönnel. Az ő világukban a teljesítmény és a talpraesettség a nagy valuta, úgyhogy körükben az a szabály, hogy csak akkor adnak segítséget, ha ezt kifejezetten kérik tőlük. Ha valaki kéretlen segítséget nyújt, akkor azt részéről úgy értékelik, hogy ügyetlennek tartja azt akinek adta, és nem bízik abban, hogy az illető magától is meg tudja oldani a gondját.

(Ezért van gondjuk a férfiaknak (is) segítséget kérni, mert adott esetben bántja az egójukat, hogy maguktól nem tudtak rájönni a megoldásra.) A segítés oldalról pedig, a férfinak arra is szüksége van, hogy érezze, szükség van rá. Ha pedig nem kérik a segítségét, akkor nem érzi, hogy számítanak rá vagy kell a közreműködése.

Tehát miközben Ön arra vár, hogy a férfi kimutassa szeretetét azáltal, hogy kitalálja, Ön mit szeretne, és ezt meg is adja Önnek, addig a férfi arra vár, hogy Ön azzal fejezze ki feléje bizalmát, hogy megkéri őt. (Igazából legtöbbször nem is vár, hanem azzal számol, hogy Ön szólna, ha szüksége lenne valamire.) Akkor tud a férfi a hős lenni, ha megoldhatja a problémát, de hát szólni kell neki, hogy "nélküled ezt nem tudom" :)

Egy másik női tulajdonság, hogy akkor is adnak, ha már rég nem áll egyenlően a mérleg nyelve. Arra gondolnak, hogy majd később a férfi biztosan behozza lemaradását. Ezzel szemben a férfi azt feltételezi, hogyha a nőnek szüksége lenne valamire, akkor szólna, mivel a férfiak világában ez így szokás. Ezzel egyidejűleg, mindaddig, amíg a nő ad, úgy véli, hogy egyenlően állnak.

Miközben az idő így telik, a nő egyre inkább haragudni kezd. Mire oda jut, hogy kérjen, arra már követelőzés vagy panaszkodás lesz belőle. Erre viszont a férfi nem reagál jól, mert úgy érzi más miennek kellene lennie ahhoz, hogy elfogadják őt. Ezen kívül szívesebben tud megtenni dolgokat, ha önként teheti, és nem veszik magától értetődőnek szolgálatait (ezért is működik jól, ha mindig kifejezi nagyra értékelését, és dicséri őt azért, amit megtesz).

Érdemes a férfi szeretetének tényét abból levonnia, hogy teljesíti az Ön kéréseit, és érdemes elfelednie azt, hogy "nem szeret, mert kérnem kell". Hogy kérnie kell, egyszerűen egy nemek közti különbségből fakad. Egyébként idővel, ahogy Ön egyre inkább hozzászokik ahhoz, hogy kérjen, és hogy elismerően szóljon az ő tetteiről neki és másoknak is, a férfi is egyre inkább igyekezni fog még a kérés előtt meglepni Önt.

 

"Higgye el, hogy semminek sincs nagyobb ereje, mint a feltétel nélküli szeretetnek" -Gary Chapman

 

2. Hogyan érdemes kérnie

Van egy-két további szempont, amit érdemes megfontolnia, ugyanis ha nem jól kér, akkor egy akadályt állít a teljesítés útjába.

a. A megfelelő pillanat megválasztása: Érdemes ügyelnie arra, hogy ne olyasmire kérje meg, amit épp készült megtenni. Ez visszatarthatja, hiszen úgy értékeli, nem bízik Ön benne, hogy tudja, mi a dolga. Ha pedig éppen mással van elfoglalva, akkor ne várja el, hogy azonnal ugorjon.

b. A megfelelő hozzáállás: már volt szó korábban is arról, hogy nem érdemes követelőzni. E mellett vigyáznia kell arra is, hogy a hanghordozásában se legyen harag. A méltatlankodásra nem tud egy férfi örömmel ugrani. Ha azt érzi, hogy Ön nem értékeli azt, amit már eddig is tett, akkor valószínűleg nemet fog mondani. (Jut eszembe: egy hálás hozzáállás minden körülmények között egy egészséges, és talán épp a legegészségesebb hozzáállás)

c. Fogalmazza meg tömören: Kerülje el egy hosszú indoklistának a felsorolását. Érdemes abból a feltevésből kiindulnia, hogy Önnek nem kell őt meggyőznie. Ha több indokot is felsorol, hogy miért is van szüksége arra, amit kért, azt a benyomást kelti, hogy Ön nem bízik benne, hogy ő akar az Ön segítségére lenni. Ahelyett hogy szabadnak érezné magát arra, hogy az Ön kedvében járjon, manipuláltnak érzi magát. 

(Ön sem szeretne hosszú indoklást hallani arról, hogy miért nem kellene haragudnia, ha éppen haragszik, úgy-e?)

d. Fogalmazza meg konkrétan: A nőknek van egy tapintatos, indirekt, utalgatós kommunikációs stílusuk. Ezért van az, hogy sokszor csak azt hiszik, hogy megfogalmaztak egy kérést, de igazából férfi füllel az nem hangzik annak. Ha a férfi rá is jön, hogy az indirekt problémafeltevésből mi is következne, úgy érzi, hogy a segítségét magától értetődőnek veszik. 

(Példa: "Tele van a szemetes kosár, már semmit se tudok beletenni." Ezt a férfi úgy értelmezi, hogy "nem vitted ki, nem kéne ennyit halogatnod", azaz kritikának érzékeli. Ezzel szemben a hatásos kérés ez: "Ki viszed a szemetet, kérlek?")

e. A megfelelő szavak használata: A tapintatos, udvarias női kommunikáció folytán a nők hajlamosak úgy kérdezni, hogy "Be tudnád hozni a dobozokat a kocsiból?" A férfiaknak a "Be tudnád/Tudnád" viszont egy sértés közeli kérdés. "Hát persze, hogy betudnám, ez nem kérdés. Erős és ügyes (férfi) vagyok." Ha meg akarjuk kérni őt, akkor használjuk az akarni szót: "Be akarod hozni?" vagy "Behozod, kérlek?" Ha a férfi lázad egy kérés ellen, akkor valószínűleg az nem tetszik neki, ahogyan Ön ezt kéri tőle (függetlenül attól, hogy amúgy éppen mit mond)

(Ezen a ponton a férfiak érzékenyek, hiszen a teljesítőképességükről van szó. Nem szeretik, ha azt érzik javításra, vagy fejlesztésre szorulnak. Feltétel nélküli elfogadásra van szükségük, és sokkal szívesebben adnak, ha szabadon dönthetnek felőle. Egyébként a nők is tudnak ugyanilyen érzékenyek lenni csak éppen mással kapcsolatban.

Mivel a nőknek a kapcsolatbeli és érzelmi tényezők fontosabbak, ezért az olyan férfi szemmel "apróságok" befolyásolják hangulatukat inkább, mint például, hogy kinyitják-e előttük az ajtót, vagy meghallgatják-e őket. A hölgyek könnyen zokon veszik, ha ezek nem történnek meg, a férfiak viszont nem szokták érteni miért. Önnek viszont lehet, hogy az az újdonság, miért érdemes a kérés mikéntjéről ennyit értekezni. :))

f. Ha éppen nemet mondott: ne legyen vele elutasító vagy elmarasztaló emiatt. Következőkor annál szívesebben fog ugrani, mert emlékezni fog a feltétel nélküli elfogadásra, és arra, hogy mondhat nemet is, ha éppen arra van szüksége. Egy igazán férfias válasz, amit érdemes használnia, ha nemet kap: "nem probléma" vagy "semmi gond". Ugyanakkor jó az egyszerű "Rendben" is.

g. Ha mormogni kezd, maradjon csendben. Van, hogy egy kérés eléggé kényelmetlen a számára, és bár igazából nem akar nemet mondani erőfeszítésébe telik, hogy teljesítse. Vagy egyszerűen még nem tudja mit is válaszoljon, mert kicsit váratlanul érte a kérés. Ilyenkor elkezd mormogni vagy sóhajtozni. Ez jó jel.

Adja meg neki a lehetőséget, hogy ha éppen nehezére esik is, megtehesse. Ne kövesse el azt a hibát, hogy az első sóhajnál lefújja a dolgot, és méltatlankodva lezárja az ügyet (pl.: "ennyit igazán te is megtehetnél/megtehettél volna"). Maradjon csendben, és várja meg amíg a férfi legyőzi magában az ellenállást. Ha teljesítette a kérést, annál inkább fejezze ki iránta az értékelését, hiszen nyilván erőfeszítésébe került. Következőkor viszont már edzettebb lesz és hamarabb fog tudni egy hasonló kérést teljesíteni. Szívesebben is fogja megtenni, hiszen tudja, hogy egy ujjongó hölgy karjai és elismerő szavai várnak rá :). Ez aztán a dicsőség! :) De komolyan...

Amit itt még érdemes értenie: a férfiak általában távolabbra tekintenek és a jelenben merevebbek. A vadászatra és a család hosszabb távú eltartására vannak alkotva. A nők hajlékonyabbak és rugalmasabbak a jelenben, a gyerekekről való percről percre történő gondoskodásra vannak alkotva. Ezért is van, hogy a férfiak egy azonnali kérésre nehezebben reagálnak.


Amikor eljön az ideje a keménységnek

Ha a szívére teszi a kezét, és elmondhatja, hogy rendszeresen gyakorolta a fentieket, de a férje, párja továbbra is megtagad Öntől fontos dolgokat, netán valamilyen felelőtlen, deviáns magatartást tanúsít, akkor valószínűleg vállalnia kell a konfrontációt.

Ha netán a férje az Ön minden igyekezete ellenére bántalmazó, alkohol- vagy drogfüggő, munkakerülő stb., akkor itt az ideje a kemény szeretetnek. Valamiféle komoly megvonást kell eszközölnie, amíg egy komoly feltételt nem teljesít.

Pl.: "Nekem fontos a kapcsolatunk, de ezt egyikünk érdekében sem tűrhetem tovább. Nem vagyok hajlandó egy fedél alatt lakni veled, amíg el nem mész egy tanácsadóhoz és nem változtatsz ezen/azon."

És igen, vannak esetek, amikor érdemes szét is költözni, mertlehet, hogy az Ön végleges elvesztésétől való félelem lesz az egyedüli elég erős motiváció ahhoz, hogy valóban akarjon változtatni, és ha kell, ehhez kellő segítséget is kérjen.

Ezekhez a súlyos dolgokhoz nem is annyira értek, és azt hiszem nem is szeretnék nagyon foglalkozni velük, de annyit elmondhatok, hogy nem tesz szolgálatot például egy alkoholistának, ha falaz neki. Ilyen esetben Ön is támogatja őt a függőségében. Csendes társa lesz a deviáns magatartásához (un. társfüggővé válik).

Sokkal nagyobb szolgálatot tehet, ha vállalja a konfrontációval járó kockázatot azért, hogy így az Ön részéről megadjon minden okot arra, hogy változtasson. Később, könnyen lehet, még hálás is lesz Önnek, hogy ilyen határozott volt vele szemben. (Ha netán ilyen súlyosabb gondokkal küszködnek, akkor Gary Chapman Maradjunk együtt! című könyvét tudom ajánlani)

 

/A cikket Balázs Tivadar  írta

Hasonló írásokért látogassa meg a www.felemelokapcsolatok.hu oldalt és/vagy iratkozzon fel a Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozatra itt: Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozat /
Published in A lélek rezdülései

Kapcsolat megmentő és fejlesztő stratégia hölgyeknek
A hatás és befolyásolás hét módja

Mit gondol, hogyan lehet azt elérni, hogy a másik akarja azt, amit mi szeretnénk?

A rövid válasz: lehet is, meg nem is. Az emberek csak azt fogják megtenni, amit meg akarnak tenni. Kár is ez ellen hadakozni. Ugyanakkor állandóan szükségünk van mások közreműködésére szükségleteink betöltéséhez és céljaink eléréséhez. Úgyhogy lássuk mégis, mit tehetünk az ügy érdekében.


A hatás lehet mind pozitív és negatív, illetve egy személy többféle módon is gyakorolhat befolyást (mindenki meg is teszi, ilyen vagy amolyan módon). Röviden ismertetek Önnel hét módozatot arra, hogyan tudunk másokat cselekvésre bírni. Az első három a negatív tartományba tartozik, a további négy pedig egyre inkább pozitív.

  1. Az erőszak módszere: amikor fizikai erőnk bevetésével veszünk rá valakit cselekvésre (pl.: korbáccsal a rabszolgát, vagy gumibottal a szurkolót :) - na jó, lehet, hogy ez most épp nem vicces)
  2. A megfélemlítés módszere: szóbeli vagy érzelmi agresszió által való fenyegetés (pl.: apa a gyerekének: ha nem jössz ide azonnal, megverlek)
  3. A manipuláció módszere: (pl.: mert, ha nem teszi meg, akkor megvonunk tőle valamit, amire szüksége van (szeretetünket, támogatásunkat))
  4. A kölcsönösség módszere: amikor adunk valamit azért, hogy kaphassunk (megmasszírozom a hátad, ha te is megmasszírozod az enyémet)
  5. A meggyőzés módszere: érvelés szóbeli készségeink használatával mások cselekvésre bírásának érdekében (pl.: kampány beszéd)
  6. A motiváció módszere: amikor fel tudunk villanyozni másokat arra, hogy akarjanak cselekedni (pl. egy találkozó vagy rendezvény, ami energiával tölti fel a résztvevőket, és/vagy a jutalom ecsetelése, ami erőt ad a cselekvéshez)
  7. A megbecsülés, megtiszteltetés módszere: amikor azáltal közvetítünk értéket másoknak, hogy szolgáljuk őket, ilyen módon pedig ihletet, inspirációt kapnak a cselekvéshez ("ha más ilyen jó hozzám, én is jó akarok lenni hozzá és/vagy másokhoz")

A mai levelünkben arra szeretném Önt bátorítani, hogy éljen a maximumon. Azaz, használja a megbecsülés módszerét arra, hogy elérje, a párja szívesen és dalolva tegyen meg Önért dolgokat.

Leírok egy-két konkrét javaslatot tehát, amit megtehet azért, hogy kapcsolatukban átvegye a kezdeményező szerepet, és olyan irányba vezethesse a történések menetét, ahol majd Ön is megtalálhatja a választ saját érzelmi szükségleteire.

(Lesz egy-két javalat, ami egy kicsit ismétlés, lesz azonban újdonság is a korábbiakhoz képest, főleg az írás második részében)

"Higgye el, hogy semminek sincs nagyobb ereje, mint a feltétel nélküli szeretetnek" -Gary Chapman


A konkrét stratégiai lépések

Vlószínűleg helyenként úgy fogja érezni olvasás közben, de főleg a gyakorlatba ültetés során, hogy Önnek nincs kedve ezekhez. Kérem, ne ragadjon le emiatt. Ön dönthet úgy, függetlenül aktuális hangulatától, hogy szolgálni fog. Ha pedig ezt rendszeresen teszi, előbb-utóbb eljön az ideje, amikor már sikerre számíthat, ha viszonzást kér.


1. Dicsérő, elismerő, csodáló szavak

A férfiaknak egy meghatározó szükséglete az elismerés. Energiával tölti fel őket, és arra ösztönzi, hogy még többet tegyenek. Ezzel szemben a bírálat megbénítja az igyekezetüket.

Vegye számba tehát, mi mindent csinál jól a párja már most, és dicsérje meg ezekért rendszeresen.

Figyelmeztetés: miközben a férfiak hajlamosak tanácsot adni mialatt a nő a problémájáról beszél (úgy-e ez Önnek sem tetszik?), addig a nők kéretlen javítási javaslatokat fogalmaznak meg, mivel mindig szeretik fejleszteni a dolgokat. Sajnos ezt a férfiak bírálatnak fogják fel, és az Ön párja úgy értékeli, hogy Ön nem bízik benne. Tehát egyelőre, ha valami nem tetszik Önnek, vagy csak lehetne jobb, ne tegye szóvá.


2. Kezdeményezés a szexben

Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy egy házasságnak többről kéne szólnia, mint szexről.

Megértem, ha így van vele. Önnek, mint hölgynek ugyanis, nem ugyanolyan fontos szükséglete a nemi beteljesülés, mint a férfiaknak. Önnek fontosabb a gyengédség, a beszélgetés, a gyereknevelés stb.

Ugyanakkor a férfiak meg úgy gondolják, ha már házasok, akkor többet is kaphatnak szívük hölgyétől, mint például "csak" beszélgetést. Akár szexet!:)

A lényeg, hogy érdemes értenie, hogy ez a férfiak számára az esetek többségében elsődleges fontosságú. Ez a férfi anatómiai felépítéséből is adódik. Az ivarmirigyek folyamatosan termelik a spermát, amit aztán a mellékhere tárol a magfolyadékkal együtt.

Amikor a mellékhere megtelik, fizikai nyomás készteti a férfit a kiürítésre. Ez okozza a fokozott nemi vágyat. Ha a férj nemi vágya nem talál kielégülést, könnyen ingerlékennyé, visszahúzódóvá vagy kritikussá válik. Egyébként pedig, sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb tud lenni.

Ön könnyebben elfogadja az ő közeledését, amennyiben a férfi igyekszik az Ön érzelmi szükségleteit betölteni. Akárhogyis, ha éppen nincs is kedve hozzá, engedékeny tud lenni. Ez lesz az Ön befektetése azért, hogy később Ön is kérhesse azt, amit Ön szeretne.

Mennyire legyen kezdeményező?

Az sem jó, ha mindig Ön kezdeményez, mert akkor a férfi passzívvá válik és elveszíti az érdeklődését. Jó, ha a férfi vállalhatja a "nyomulás" szerepét. Ugyanakkor az sem jó, ha Ön elutasító, mert akkor kedvét szegi a férfinak. Jó, ha megtanulja kommunikálni, hogy készen áll rá, de hagyja, hogy a férfi lépjen.

Milyen gyakran legyen?

Ha például egy ideje ezt megvonta tőle, akkor kezdetben legyen heti egyszer, aztán két-három hét múlva már legalább heti kétszer.


3. Szeretetnyelv és érzelmi szükségletek

Lehet, hogy az első két pont betölti párja első, vagy épp az első két legfontosabb szeretetnyelvét. Ha nem, akkor kiegészítésképpen legyen kész beszélni a legfontosabb szeretetnyelvét is, és legyen fogékony egyéb szükségleteire.

Milyen egyéb szükségletei lehetnek?

Például, hogy Ön elkísérje őt valamilyen szabadidős tevékenységre. Vagy, hogy Ön adjon magára, hogy egy vonzó házastárssal büszkélkedhessen. Hogy gondoskodjon az otthon nyugalmáról, hogy munka után tudjon pihenni és kikapcsolódni.

Bárhogyan is, érdemes fogékonynak lennie igényeire.

Ok, nem "kínozom" Önt tovább. Lássuk, hogyan jutunk el oda, hogy élvezheti igyekezete gyümölcsét. A következő lépés tehát:


4. Kérés, követelés és hiába várás helyett

Függetlenül attól, hogy mennyire érzi rossznak jelenleg a kapcsolatuk helyzetét, gyakorolja a feltétel nélküli szolgálatot és törődést a fentiek alapján. Még súlyos esetekben is két-három hónap alatt komoly fordulatot hozhat az Ön kezdeményező és szolgálatkész hozzáállása.

Természetesen Önnek is megvannak a saját szükségletei és vágyai. Miután megteremtette a párja érzelmi légkörét arra, hogy együttműködőbb legyen és jó eséllyel ő is szívesen szolgálja Önt és a szükségeit, meg kell tennie még egy dolgot: kérnie kell.

Kérni? Ha valaki szeret, akkor attól nem kell kérni. Vagy mégis?

A témánk második részében errő lesz főként szó, mert érdemes ezt egy kicsit alaposabban körbejárni.

Illetve szó lesz (röviden) még valamiről: mit tehet akkor, ha következetes igyekezete és kérései ellenére sem hajlandó férje változtatni magatartásán, azaz amikor érdemes a "kemény szeretettel" élnie.

/A cikket Balázs Tivadar  írta

Hasonló írásokért látogassa meg a www.felemelokapcsolatok.hu oldalt és/vagy iratkozzon fel a Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozatra itt: Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozat  /
Published in A lélek rezdülései

Páros szeretetmeditáció

Tuesday, 04 November 2008 07:46
Van egy bájos módszer, amellyel felkeltheti és fenntarthatja a szeretetet a gyerekei, a párja és önmaga között. De megtaníthatja rá a gyerekeket is. Csodaszép módja ez a szívcsakra táplálásának, helyreállítja a családi bé­két. A gyakorlat ugyanakkor az asztráltest rezgésének kiegyensúlyozásá­ra is alkalmas.
 
Üljenek le egymással szem­ben, tegyenek egy égő gyer­tyát kettejük közé.  Amikor mindketten nyugodt­nak, lazának érzik magukat, küldjenek szeretetteljes energiákat egymás felé (egysze­rűen gondoljanak meleg, szerető szívvel a másikra).  Ne feledjék, hogy ez az energia a feltétel nélküli szeretet energiája, nincs szexuális töltése.
Lássa közben, hogy hogyan áramlik az energia: nyolcasokat ír le a szívcsakrájuk között.
Published in Meditáció

Már ejtettünk szót a misztikusoknak és a mélylélektan kuta­tóinak fontos felfedezéseirő1- arról a körülményró1, hogy az emberek hajlamosak bizonytalanul, szorongva járni a világ­ban, mert el vannak vágva lényük belső forrásától. A teljes tudatossággal átélt élet gyakran ijesztő és félelmetes szá­mukra, és állandóan ott leselkedik a halál lehetősége. E szo­rongást, mint láttuk, az ember a történelem során kétféle módon próbálta feldolgozni. Az egyik az, hogy feladta tu­datosságának egy részét, a bizonytalanságérzetet messze a háttérbe tolta, és létrehozott egy változatos, cselekvésben és szimbolikus, hősi jelentésekben gazdag kultúrát. Egyebek között ez is oka annak, hogy a legújabb kor annyira elmerült a világi, materialista felfogásban, és elutasított mindent, ami a létezés rejtélyeire emlékeztette volna.
 
Egyénileg a mások fölött való uralkodás által igyekeztünk feloldani bizonytalanságunkat, passzív vagy agresszív módsze­rekkel elnyerni mások spirituális energiáját, amitől átmene­tileg teljesebben, nagyobb biztonságban éreztük magunkat. Legtöbbünk a hatalmi drámák módszerét használja az ener­gia megszerzéséért folytatott manipulációban. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a drámákhoz csak azért folyamodunk, mert energiahiányban szenvedünk, el­szakadtunk a forrásától.

A belső, misztikus nyitottság létrejötte ezt a létbizonyta­lanságot szünteti meg. Ennélfogva a biztonság, az eufória felemelő érzése félreismerhetetlen jele ennek az állapotnak. Amikor megnyílunk a belső, isteni energia számára, átéljük annak tudását, hogy az élet örök és spirituális. Ez pedig abból az érzésbő1 következik, hogy mi magunk, saját szemé­lyünkben részei vagyunk az univerzum hatalmas rendjének. Nemcsak örökkévalók vagyunk, de az univerzum a gondun­kat is viseli, hiszen részünk, sőt meghatározó szerepünk van a földi élet nagy tervében. És ha alaposan megfigyeljük kellemes biztonságérzetünket, beláthatjuk: azért érezzük jól és biztonságban magunkat, mert eltölt bennünket egy erős érzés, amely minden mást háttérbe szorít: a szeretet érzése.

Természetesen a szeretet a belső transzcendencia leg­ismertebb fokmérője. Ez a szeretet azonban különbözik attól az emberi szeretettől amelyet jól ismerünk. Mindan­nyian megtapasztaltuk már azt a szeretetet, amelynek tárgy­ra van szüksége, amelyre összpontosíthat: szülőre, házastárs­ra, gyermekre, barátra. A transzcendens nyitottság velejárójaként megjelenő szeretet másféle. Ez olyan szeretet, amely­nek nincs iránya; amely mindent átfogó, állandó érzésként viszonyítási alapot képez többi érzelmünk számára.

/James Redfield: A mennyei látomás/

Published in Ezotéria

A gyülölet

Tuesday, 04 April 2006 18:59

Nagyon sok olyan érzelem van, amely nem egyéb, mint a szeretet és a fájdalom másik oldala. A gyülölet sem más, csak a szeretnek egy másik oldala. Akkor keletkezik, ha valakiben sérül a szeretet. Ha a gyûlöletét kifejezésre juttatja, azzal elzárja magában a szeretet felé vezetõ utat. De ha azt mondja: "Nagyon szerettelek, és most nagyon fáj", akkor nem marad hely a gyülölet számára. Az ilyen mondat után lehetõség marad a megbékélésre. Gyülölködés után azonban már nem. A gyülölettel elveszítjük azt, amit tulajdonképpen birtokolni szeretnénk.

/Hellinger/

Published in A lélek rezdülései

Read 26510 times 0
Angina pectoris / Szívinfarctus
A két szívproblémát azért tárgyaljuk együtt könyvünkben, mert szinte teljesen azonos elõzményekkel bír. Elõbb nézzük meg az Angina pectoris tüneteit.…
Read 23857 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 23550 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 18255 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 14873 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13493 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 11998 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 11004 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 10968 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 10235 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…