Harmonizálás

Saturday, 04 June 2011 11:19

harmoniaNéhány mondatot a harmonizáláshoz:

Táplálni nem csak a testei kell, hanem a lelket és a szellemet, az. érzelmeket és valamennyi érzékszervet ! Legjobb valóban egy gyümölcs (példólóddzunk vele), ne feledjük, hogy célunk a belső békesség megteremtése.

A gyümölcsöt

 • szemléljük meg, fogjuk kézbe, nézzük a formáját,
 • vágjuk vagy törjük ketté,
 • tapintsuk meg,
 • tekintsük meg a belsejét, struktúráját, jellemző kontúrjait, sajátosságait,
 • érzékeljük illatát,
 • képzeljük el zamatai, ízét, s mire ajkunkhoz ér, már ki is csordul a nyálunk.

És most ugyanígy próbáljuk megcsodálni az Életet!

 • kívülről és belülről,
 • kívülállóként és a taposómalom résztvevőjeként,
 • ízét, zamatát, feladatait és üzenetét,
 • eseményeit, tapint hatóságát,
 • erejét, játékát,
 • s benne a helyünket és helyzetünket.

S ha számunkra az életnek eme lényege szorongással, káosszal és undorral lenne tele, azt - akár a rothadó gyümölcsöt - önmagunknak köszönhetjük!  Mert arról, hogy saját Isteni Önvalónk, aki teremtői jogokkal és adottságokkal rendelkezik, saját örömére sötétséget teremtett, nem a Sors tehet ! Csakis tőlünk függ, hogy milyenné válik az a Valóság, amelyet önmagunk számára, a mindennapi kapcsolatainkon keresztül alkotunk. Sajnos azonban nagy baj, hogy többnyire nem is vagyunk tisztában azzal, hogy teremtői jogokat kaptunk, s hogy spontán akkor is és úgy is gyakoroljuk, hogy tulajdonképpen nem is tudunk róla.

Published in Szőke Lajos

Sorsfeladataink

Saturday, 04 June 2011 10:58
karma2Annak ellenére, hogy a Sors sohasem ad konkrét választ a kérdéseinkre, ne embertől várjuk a megoldást. Az a másik ember is éppen olyan tudatlan és éppen úgy megszenvedi a magáét ! A Sors mindenáron arra igyekszik bennünket rászorítani, hogy vegyük észre a Teremtés felénk küldött apróbb-nagyobb jelzéseit. Valamennyi ember összes gondolatára és minden cselekedetére azonnali válasz érkezik !

Szelíd válaszok vagy durvák: egy fa alakja, fajtája, görbesége, amely alatt éppen elmegyünk vagy megállunk, egy-egy szélroham, egy-egy állat alakja, fajtája, mozgása, amelyre felfigyelünk.

Minden történés az éppen megfogalmazott gondolatunkra érkezett választ hordozza. Ezek lényegére önmagunknak kell rájönnünk !

Olyan ez, mint az álomfejtés; ha nem magunk igyekszünk magyarázattal szolgálni, nem ér semmit!

Lehet ezeket tanulgatni, magyarázgatni, lehet tanácstalannak lenni, de jobb, ha mindezt mi magunk követjük el !

Mások helyett gyógyulni, mások életét élni nem érdemes és nem is igazán lehetséges. Ez betegségekre hajlamosít és súlyos karmikus terheket és feladványokat jelent, amelyeknek a beavatkozó issza meg a levét!

Tulajdonképpen valakinek megmondani, hogy mi az életfeladata, mi a dolga, miért született, nem egyéb, mint MÁGIA !

Mert igazán senki helyett nem lehet és nem is szabad felelni, helytállni, dolgozatot írni, képzelegni, gyógyulni, sorsfeladatokat megoldani. Hatalmas önteltség kell ahhoz, hogy valaki kártyából, álmokból vagy asztrológiával „jósolni" merjen. Mert még az asztrológia sem egészen erre való !

Más kérdés, ha - talán - arra próbálunk választ találni, hogy éleiében ki, mely életterületeken követ el feltehetően súlyos hibákat.

De ha csepeg a vízcsap, felrobban a televízió vagy ellopják az anyósunkat, akkor a történteken nekünk magunknak kell elmélkednünk.

Embere válogatja; legtöbben mindezekre azt mondják: babona. Hogy pedig minden babona-e, arra jobb, ha ki-ki önmaga jön rá ! Mondok egy példát: azt, hogy főzéskor a szilvalekvárt 28-szor kell balra keverni, én sem hiszem el.

De amikor a rövidülő idő elméletét alkalmazó magasabb történések érzékeltetik, hogy a változások 5 nap, majd 4 nap, majd pedig 3 nap múltán állnak be, akkor nyugodtan kijelentem, hogy egy két nap múlva történnie kell valami fontos eseménynek.
S ugyanúgy valamennyi emberi fájdalom esetén rá lehet jönni arra, hogy e jelzést ki, miért kapta. Mert az élet célja nem az, hogy fájdalmak közepette éljünk ! Valahol minden ember teremteni akar. Az egyik ezért kertészkedik, a másik ezért épít, a harmadik emiatt gonoszkodik.
Hagyni kell őket, hadd teremtsenek ! Mindenki csakis önmaga jövőjét építi!
Ránk csupán annyi tartozik, hogy amennyiben ez a teremtő-kedv bárki élőt veszélyeztet, akkor szót emeljünk. A kozmikus történések, a földi történések, a saját fájdalmaink, betegségeink és élet eseményeink mind arra figyelmeztetnek, hogy fokozottan a lelki, érzelmi életünk irányába kellene fordulnunk.
Mások helyett élni, gyógyulni, s intézkedni nem érdemes ! Hiszen amint a Sors rájön erre, az illetőtől a mások által megoldott feladatot megvonja, s esetleg két másik feladatot zúdít rá helyette, míg a segítőket a beavatkozásért karmikusan megterhelheti.

Saját sorsáért mindenki önmaga felel!

Published in Szőke Lajos

Karmagyorsítás

Saturday, 04 June 2011 10:03

A karmagyorsítás naponta - lehetőség szerint - mindazt elénk tárja, ami számunkra még problémát okoz. Az ember minél inkább bedől a reklámhadjáratnak, a divathóbortnak, a társadalmi elvárásoknak, annál inkább rabszolgájává válik ezeknek a nyilvánvaló próbatételeknek. Az ember minél inkább a saját berögzültségei rabja, annál valószínűbb, hogy a sorsfeladványokra helytelen reakciót ad, s akkor holnap ismét fejére borul a bili.

Kiskapukat kell nyitni, új utakat előkészíteni, elfeledni a „rutin válaszokat" ! Próbálkozni kell ! Minden úton és módon !

Ennek ellenért; valamit nagyon érteni kellene: ha valaki az életének 23. vizsgáján megbukott, az nem bukott ember! Mert már 22 sikeres vizsgája van ! Ezt az úgynevezett „bukottság"-érzetet csupán a mindenáron, mindig győzni akaró, hülye nyugat-európai szemléletünk kényszeríti ki belőlünk, akár a rátartiságot, az idegi problémákat, vagy a rákbetegséget.

S ha csak arra rájönnénk, hogy hiszen ez a szemlélet tulajdonképpen nem is a miénk, máris elmúlna minden képzelt problémánk !*

A próbálkozás nem azt jelenti, hogy amennyiben nem feleltem meg fűszeresnek, akkor elmegyek szippantós kisiparosnak ! A próbálkozás az, amellyel feloldhatom a bennem rejtőző, közös és egyetlen félelmet.

Megérteni a helyzetet, figyelni a természetet és a saját reakcióimat. Figyelni, lnogy a Sors mihez ad és mihez nem ad energiát!

jó karma

Mi is az a karmagyorsítás, amely eddig ilyen értelemben tömegesen még nem fordult elő ?

Az ember, ha gyűlölet vagy túlzott szeretet ébred szívében, ha elvarratlan szálakat hagy maga után, ha megoldatlan élethelyzeteket teremt, másokat kínoz vagy öl, s mindezekkel még életében nem jut el a helyes feloldásig, akkor egy elkövetkezendő életében az általa kisarkított élethelyzetekkel szembesülnie kell. Legalábbis ez volt eddig, a Vízözöntől - napjainkig.

A karmagyorsítás lényege, hogy az ember - kegyelmi állapotként - lehetőséget kap arra, hogy az általa okozott problémákkal -szándéka ellenére; - még ebben az életében szembesülhessen. Így, az általa életre hívott sorshelyzetek kéretlenül visszairányulnak rá és a fejére borulnak.

Ezt először kb. 15 éve vadászoknál sikerült ilyen jól megfigyelnem, azután a családtagoknak a haláluk utáni, családba történő visszaszületésénél, majd pedig egy olyan folyamat során, melyben a nyilvánvalóan bármely illető által elkövetett rossz lépést ő maga kapta vissza. Amit tett, visszairányult rá !
Ez első hallásra talán igen kellemetlennek tűnhetne, de vegyük észre, hogy ajándék ez: ismét és ismét elénk tárja a Sors, s ha kényszeredetten megoldjuk, nem kell vele a következő földi inkarnációinkban szenvednünk.

/Szőke Lajos/

Published in Szőke Lajos

A polaritás elve a társas kapcsolatokban.

Friday, 11 February 2011 15:58
 
Kérdés:   kivel   tartozol   össze   igazán:      akivel   vannak  még   közösen megoldandó problémáitok, vagy akivel már minden a legszebb ?
 
Kérdés:   ki  az  igazi   szövetségesed  az  életben,   akivel   még  naponta küzdened kell, vagy pedig akivel már a gondolataid is közösek ?
 
 
Majdnem rendszer az, hogy a jóravaló lelkek gátlásos, szakadt, egoista, kábult társat kapnak a földi életükre osztályrészül. Ez a karmikus társ mindig frontálisan ott van és jelen van ! Lehet, hogy nem férj vagy feleség, lehet, hogy főnök, beosztott, após, anyós vagy saját gyermek.
 
Ezek után, akinek az érzései és az adott sorshelyzetekre való reagálásai tisztán, józanul és szeretettel áradnak a karmikus földi társai felé, az az illető legközelebb bizonnyal kiérdemli azt a társat, aki valóban hozzá tartozik. Mert a Duáltörvény szerint: amennyiben még egy idegen lélekre sem képes szeretettel figyelemmel lenni és vigyázni, akkor hogyan is kaphatná meg azt, ami valóban az övé ? Ezzel kapcsolatosan előfordul egy bajos és laza elképzelés: ha már nincs mit tanulni tőle, váltson partnert! Karmikusan ne kösse le magát tovább, mert egy ostoba társ akár sárba is húzhatja ! ... stb, nem sorolom ...
 
Persze másként értelmezni (is) szabad, imádkozni egymásért (is) szabad, de milyen megoldás az, amikor az illető esetleg a karmikus fejlődésére hivatkozva végigszántja az országot, s az egyik faluban 3 elhagyott gyermeke sír, a másikban 2, a fővárosban pedig 2 helyen még 5 gyerek keresi az apját ?
 
Lehet, hogy lehangoló, de jómagam ezt nem tartom helyesnek ! Bízzunk inkább abban, hogy egy nehéz eset mellett leélt élet intenzívebben elősegíti a duálpárunk közeli fellelését, mint ez a családellenes és gyermeklélek-ellenes csapongás !
Published in Szőke Lajos

A magyarság küldetése

Tuesday, 03 August 2010 07:21

A nép fogalma

 
A magyarság múltjával, jelenével, jövőjével, saját népünk eredetével, feladatának, céljának megismerésével foglalkozni ugyanolyan fontos, mint az önismeret. Akik szellemi úton járnak, szellemi dolgokkal foglalkoznak, tudják, hogy az önismeret milyen lényeges. Az önismeret mellett van tehát még egy sarkalatos feladat: a népismeret, mégpedig annak a népnek az ismerete, melybe az ember inkarnálódott.
Mi a nép fogalma? Létezik egy hagyományos meghatározás, mellyel próbálják megközelíteni a nép fogalmát. Szellemi szempontból nézve a nép fogalmára tökéletes fizikai definíció nem létezik, ugyanis szellemi hatásoktól függ, hogy ki tartozik egy néphez.
Új Magyar Lexikon: „A nép az ország lakosságára alkalmazott elnevezés." Vannak, akik objektív tények alapján próbálják meghatározni a nép fogalmát, vannak, akik inkább belső érzés, szubjektív érzések alapján próbálják eldönteni, hogy ki tartozik egy adott néphez.
Illyés Gyula: „Magyar, aki vállalja, megtartja életében, halálában a közös múltat, a hasonló gondot, az egy hazát."
Sokszor azt mondják, a nyelv a kulcs, az egy nyelvet beszélő embereket számítjuk ugyanahhoz a néphez, ez azonban nem elegendő.
 
Létezik egy jónak mondható exoterikus meghatározás: „A nép hasonló testi alkattal, közös nyelvvel, valamint hasonló szellemi és tárgyi kultúrával rendelkező emberek történetileg kialakult közössége."
Minden népnek van saját arculata, minden népnél meg lehet nevezni egy-két olyan tulajdonságot, ami általánosságban az adott néphez tartozó embereket jellemzi. A kultúrantropológusok a vizsgálatok alapján azt mondták a magyar népről, hogy a néphez tartozó emberek egyik legjellemzőbb tulajdonsága a szabadság szeretete. A szabadság szeretete minden népben ott van, de úgy találták, hogy a magyar népben ez különösen erős. Ezt hivatalosan azzal magyarázzák, hogy régen a magyarok lovasnomádként a szabadban éltek, s a lovas népek szabadságszeretete közismert. Ez részben a nagyfokú mozgékonysággal is összefügg.
A magyar emberről elmondható, hogy mint szabad ember részt vett a közösség érdekeinek szolgálatában (ez főleg a régebbi időkben volt jellemző), de csak olyan mértékben, ami a saját méltóságát nem sértette. Úgy is mondhatjuk, hogy régen az ősmagyarok egyfajta Grál-közösséget alkottak.
(A Grál-közösség azt jelenti, hogy emberek úgy alkotnak közösséget, úgy egyesülnek egymással a szeretetben, hogy a saját Én-tudatuk, saját egyéniségük nem sérül.)
 
A Grál-közösségben tehát az ember tevékeny tagja a közösségnek, de a saját egyéniségét eközben nem adja fel. Régen a magyarok ösztönösen Grál-közösséget alkottak, de most, a tudati lélek korszakában az lenne a feladat, hogy ugyanezt tudatosan legyünk képesek létrehozni. A szabadság szeretetével, amelyet a magyarságnál találtak mint jellemző tulajdonságot, egy probléma lehet: hogyha ezt túlzásba viszi az ember, akkor az széthúzáshoz vezethet. Ezt nevezték meg a magyarság egyik fő hibájának. Vannak olyan magyarságkutatók, akik ezt „turáni átok"-nak hívják. A szeretetteljes együttműködésnek tehát akadálya lehet a túlzott mértékű szabadságszeretet.
A mai ember négy testtel rendelkezik: a „legdurvább" a fizikai test, ennél jóval finomabb az étertest, majd az asztráltest és az ÉN. Az ember feladata, hogy a szelleme, az ÉN-je segítségével az alsóbb testeit megdolgozza. Az asztráltest megdolgozásában segít az a szellemi hierarchia, amit az ezoterikus kereszténységben az angyalok hierarchiájának neveznek. Az ember ezzel a hierarchiával az önismeret által kerülhet szorosabb kapcsolatba. Az embernek az éteri testét is meg kell dolgoznia, át kell alakítania, viszont ebben az ember feletti második hierarchia lényei segítenek, akiket az ezoterikus kereszténységben arkangyaloknak neveznek. Az ember saját népének megismerése révén kerülhet szorosabb kapcsolatba népe arkangyalával, és így segítheti az annak munkáját.
A nép fogalmának megközelítése szellemi szempontból: „Egy népnek nevezhetjük azon emberek közösségét, akik ugyanahhoz az arkangyali lényhez köttettek be." Ezek az emberek ugyanazzal az arkangyali lénnyel vannak összeköttetésben, a saját éteri testük révén.
koronaAz arkangyali lények az ember felett létező szellemi entitásoknak egy csoportja, akik egy egész népet képesek irányítani. Ezek a lények az ember étertestén keresztül kapcsolódnak össze az egyénekkel. Nem mindenki áll egyformán erős összeköttetésben az adott nép arkangyalával. Vannak emberek, akik kiemelkedő fontosságúak egy adott nép életét tekintve, ők egyfajta hírvivőknek tekinthetők. Minden népben mindig van pár olyan ember, akiknek az állapota visszajelez a népet irányító arkangyal számára, hogy az adott nép hol tart, milyen segítségre van szüksége.
Ha valakinek megszakad a kapcsolata azzal az arkangyali lénnyel, akihez tartozik, akkor szellemi szempontból attól kezdve az illető nem tekinthető az adott néphez tartozónak. Akkor sem, ha ugyanott él, és ugyanazt a nyelvet beszéli.
Hogyan kötődik össze egy ember a magyar nép arkangyalával?
Két nagy időszakaszt kell megkülönböztetni:
- Más feltételek alapján kötődött össze egy ember a magyar nép arkangyalával Krisztus előtt,
- És másmilyenekkel Krisztus után.
Krisztus egyfajta vízválasztó ebben a tekintetben.
Krisztus előtt a magyar nép arkangyalával főleg külső képességek alapján lépett az ember összeköttetésbe, és csak másodlagos volt a belső hozzáállás. Tehát a haj- és a ruhaviselet, a nyelv, a különböző szokások, a művészi alkotások révén kötődött össze az ember a magyar nép arkangyalával. Ez általánosságban is elmondható, más népek esetében is igaz.
Krisztus óta ez úgy változott meg, hogy a belső hozzáállás vált elsődlegessé. A gondolatok és az érzésvilág határozza meg azt, hogy ki milyen arkangyallal áll összeköttetésben. Természetesen a nyelv továbbra is meghatározó követelmény, már csak azért is, mert a beszéd az étertestre hat, azon hoz létre változásokat, és az étertesten keresztül kötődik az ember egy adott nép arkangyalához. Az emberek éterteste az anyanyelv révén különbözik egymástól, és ez által tud az arkangyal az étertesthez a legkönnyebben hozzákapcsolódni. Azonban Krisztus óta azt, hogy egy adott nép arkangyalához hozzákötődjön valaki, elsősorban az illető belső világa szabja meg.

 


Arkangyalok hatása a Földön

 
Egy arkangyali lény éteri testének azt az éteritást nevezzük, amely a Földnek azon részét veszi körbe, ahol az adott nép földrajzilag él. Ez nagyon fontos. Például ha a magyar népet vesszük, az adott népet irányító arkangyal fizikai testének tekinthető fizikailag az a hely, ahol a magyar nép él, s az adott arkangyal éteri testének tekinthető az az éteritás, ami ezt a fizikai helyet - vizeket, dombokat, hegyeket - körbeveszi. A Magyarország feletti éteri aura úgy tekinthető, mint a magyar nép arkangyalának éteri teste. A Föld éteri teste és az ember éteri teste eltér egymástól. A Föld éteri testéről tudni kell, hogy teljesen más alakzatot vesz föl különböző népek, országok felett, emellett képes nagyon gyors változásokra is. Sokkal gyorsabb változásokra képes, mint az ember éteri teste, s ami fontos, hogy amíg az emberi étertest változásai a fizikai test állapotában tükröződnek, addig a
Föld étertestében létrejövő változások az adott terület környezeti változásaiban tükröződnek. Egy bizonyos ország felett lévő éteri burokra hat az ott élő nép is. A Föld éteri burkának változásai néha nagyon jelentősek, erősek, máskor pedig csökkennek. Például amikor a népvándorlások korát élte a Föld, amikor az egyes népek mozgásban voltak, és keresték a helyüket, akkor nagyon intenzív változásokon ment keresztül a Föld éteri burka.
Itt hivatkoznom kell egy szellemi megfigyelésre: az egyes hierarchikus lények között vannak olyanok, akik szabályosan fejlődtek, tehát azon a fokon vannak, ahol lenniük kell, s vannak olyan hierarchikus lények, akik vagy áldozatból, vagy hanyagságból visszamaradtak egy adott fokon, vagyis elvileg már magasabb szinten kellene lenniük, de mégis visszamaradtak egy alacsonyabb fokon. Ugyanígy van az arkangyaloknál is. Tehát vannak úgynevezett szabályosan fejlődött arkangyalok, akik most arkangyali szinten kell, hogy tartsanak, s van az arkangyaloknak egy másik csoportja, akiket szabálytalanul fejlődött arkangyaloknak lehet nevezni. Ez a szabálytalanul való fejlődés azt jelzi, hogy nekik már magasabb szinten kéne lenniük, azaz arché vagy exusai szinten, de áldozatból visszamaradtak az arkangyali szinten.
 
Azok az arkangyali lények, akik szabályosan fejlődtek, ők alakítják ki egy nép temperamentumát.
Az emberi ÉN hordozza az egyÉNiséget, az asztráltest a személyiseget, az étertest a temperamentumot. Tehát a szabályosan fejlődött arkangyalok meghatározzák egy adott nép alapkarakterét. A szabálytalanul fejlődött arkangyalok alakítják ki egy adott nép nyelvét. Szellemi szempontból nekik köszönhető, hogy a Föld különböző nyelvei kialakultak. Az emberiség valamikor rendelkezett egy ősnyelwel, de ez az ősnyelv nem volt hallható: mentális, telepatikus szinten folyt az ismeretek cseréje.
A Földnek különböző korszakait kell megkülönböztetnünk. Az emberiségnek volt egy korszaka, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Ekkor csak egy nyelv létezett, de ez nem volt hallható. Amikor az emberiség átment az ezüstkorba, itt már hallható nyelv alakult ki, de ekkor még mindig létezett egy egységes ősnyelv, mindenki ezt beszélte a Földön. Amikor az emberiség átkerült a harmadik korszakba, amit bronz- vagy rézkornak hívnak, akkor már megkezdődött a különböző nyelvek kialakulása, a vaskorban pedig már több száz nyelv alakult ki. A lényeg, hogy volt az emberiségnek egy olyan korszaka, amikor egy ősnyelv létezett, ezt majdnem minden szellemi irányzat, vallási irat megemlíti. A keresztény történelemben is ismert: a Bibliából az a rész, ami a bábeli zűrzavar előtti időkről szól, mikor az emberiség egy közös ősnyelvet beszélt. Ezután léptek be az emberiség fejlődésébe a szabálytalanul fejlődött arkangyalok, s az ő hatásukra az egy ősnyelv helyett számtalan nyelv alakult ki.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért volt erre szükség, miért nem maradhatott fenn ez az ősnyelv? Ennek egyik oka, hogy ez is elősegítette az emberiség egyik feladatát, az egyénivé válás folyamatát. Az individualizációs folyamatot - ami az emberiségnek egyik fő feladata - segítette elő először az emberiségnek a nemekre válása, majd a különféle nyelvek, népek kialakulása stb.
Jó néhány dolog tudható erről az ősnyelvről, például az, hogy a magyar nyelv az (a mai nyelvek közül), ami a legtöbbet megőrzött belőle.
 
A magyar népet vezető, segítő arkangyali lény erős kapcsolatba került a krisztusi lénnyel. Kicsit továbbgondolva: hogyha ez a lény az, aki a magyar népet irányítja, segíti, akkor rajta keresztül a magyarságnak is milyen komoly feladata lehet a krisztusi impulzussal. Tehát ezért is olyan fontos a magyar nép számára az a fajta lelkület, ami felveszi magába egyrészt a krisztusi impulzust, másrészt az istenhitet. Jelenleg elmondható, hogy elég gyenge a magyar nép kapcsolata a saját arkangyalával.
Most a tudati lélek korszakában vagyunk, s a tudati lélek korszakában az lenne a feladat, hogy tudatos és élő kapcsolatot alakítson ki minden nép az őt irányító arkangyali lénnyel, vagyis nekünk is fel kell vennünk a kapcsolatot a nép arkangyalával. A magyar nép múltjáról rengeteg hamis tanítás született, rengeteg téves ismeret került a köztudatba, és azért kell ezeket tisztázni, mert ezek a téves ismeretek mind-mind gyengítik az adott nép kapcsolatát az arkangyallal. Tehát minél kevésbé van tisztában egy nép a nyelvének a múltjával, a saját történelmével, a saját feladatával, annál gyengébb a kapcsolata az arkangyalával.
A magyarság őseit sok mindennek elmondták már: barbároknak, pogányoknak, istenteleneknek, vérengzőknek, agresszíveknek, kegyetleneknek. Ebből kiemelve: pogányoknak nevezik sok helyen a magyarokat. A pogány szó azonban nem azonos az istentelennel, aki nem a római kereszténység alapján próbálta az Istent tisztelni.
A magyarság istenszerető, istenhívő nép volt. Fontos még, hogy a magyar nép történelmét elsősorban azok írták, akik a magyar néppel szemben ellenszenvet éreztek. („A történelmünket ellenségeink írták." - Acsádi Ferenc) Tehát jórészt ők írták meg nyelvünkkel, múltunkkal kapcsolatos könyveket, ők, akik azt szerették volna, hogy a magyar nép minél előbb eltűnjön a Föld felszínéről.

 


A magyarság küldetése

 
Ahogy az egyes embereknek, úgy minden népnek is van küldetése a Földön. Amikor az ember megszületik, mindig figyelembe kell venni azt, hogy milyen néphez születik, mert az ember a saját egyéni életfeladatát összehangolja annak a népnek a feladatával, ahol testet ölt. Tehát azért is fontos, hogy az ember megismerje annak a népnek a küldetését, ahol él, ugyanis ezzel összhangban kell a saját feladatát is megvalósítani. A magyar nép egyik legfontosabb feladata, missziója a szeretet megtanítása.
Közismert dolog, hogy a Föld szívcsakrája Dobogókőn található, s ugyanúgy, ahogy az emberben a szívcsakra a szeretettel és a szeretni tudással függ össze, a Föld szívcsakrája is a szeretettel, a szeretni tudással, az áldozatkész szeretettel áll leginkább összeköttetésben. Az a nép, akinek megadatott, hogy a szívcsakra közelében lakjon, éljen, annak van a legfontosabb feladata a Föld szívcsakrájával kapcsolatban. A magyarságnak kellene egyfajta példát mutatni más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósításában.
 
A szeretetnek három fokozata van:
 
1. a testi szeretet, az erosz,
2. a lelki szeretet, a fília, a baráti szeretet,
3. a szellemi szeretet, a legmagasabb szintű szeretet, az agapé.
 
Az agapé megvalósítására csak az ember képes!!!
Az első kettőre az állatok nagy része is képes, főleg az emlősök. Az állatoknak van teste, lelke, de szellemmel, éntudattal nem rendelkeznek. Ez utóbbi csak az ember adománya.
Az állatok azáltal, hogy van fizikai testük, képesek az eroszra; azáltal, hogy van lelkük, képesek egymással olyan szeretetbe lépni, amit a fília szó jelez, viszont az áldozatkész szeretetre, az agapéra csak az ember képes. Sokszor elhangzik, hogy az embert az különbözteti meg az állatoktól, hogy képes a felegyenesedett járásra. Ez a tulajdonsága a fizikai testéhez köthető. Képes értelmes beszédre, ez az étertesthez köthető, és képes problémamegoldó, logikus, értelmes gondolkodásra, intellektuális képességgel rendelkezik, ez az asztráltesthez köthető, de ami a legfontosabb, amitől az ember ember, ezt a képességet a szelleme, az Énje révén kapta meg az ember, és ez nem más, mint a szellemi szeretet, az agapé.
 
Csak az ember képes ingyen kegyelmet gyakorolni. Az állatvilágban az üss vagy fuss reakció működik. (A megtámadott állat nem tartja oda a másik pofáját is az őt megtámadó vadállatnak). Az ember viszont megteheti, hogy egy harmadik megoldáshoz folyamodik, ez az ingyen kegyelem adása. Az ember az, aki a szelleme révén képes a megbocsájtásra, és képes a rosszat is jóval viszonozni.
 
Amíg az embert csak az önérdek vezeti, csak az üss vagy fuss szintjen működik, addig nem rendelkezik azzal a fő princípiummal, ami őt kiemeli az állatvilágból. Ez nemcsak egy adott egyénre, hanem egy egész népre is igaz. Egy adott nép is gyakorolhatja az áldozatkész szeretetet más népek felé. Ugyanúgy elmondható, hogy ha egy nép, egy ország megreked az önérdek szintjén, akkor mint nép megreked az állatvilág szintjén. A magyarság az a nép, ahol legelőször megjelent ennek a legmagasabb szintű szeretetnek a tanítása, jelképe, az agapének a gondolata, s ezért a magyar népnek az egyik ősi jelképe a turulmadár.
Az ősmagyaroknak volt egy olyan zászlója, ami a turulmadarat ábrázolta, méghozzá úgy, hogy saját magát tépte ez a madár, és saját húsával, vérével táplált más állatokat. Ez egy nagyon szép jelképe az áldozatkész szeretetnek, amikor valaki saját magát feláldozva próbál másokat segíteni. Ebből alakult ki a későbbi krisztusi jelkép, a pelikán, az a madár, aki saját vérével táplálja kicsinyeit.
koronzs1koronzs2
A magyar népnek ebben kellene példát mutatnia más népeknek, hogy képes érdekmentes, önzésmentes szeretetre, az agapéra.
Másik példa Mátyás király megkoronázása. Magyar királyt csak nagy egyházi ünnepeken lehetett megkoronázni. A terv az volt, hogy Mátyást Virágvasárnap koronázzák meg, de nem érkeztek meg ekkorra a követek. Következő lehetőségnek Húsvét vasárnapja, a feltámadás napja adódott a megkoronázásra, viszont Mátyás - bölcs ember lévén - tudta, hogy áldozatvállalás nélkül nincs megújulás, halál nélkül nincs feltámadás, ezért annak ellenére, hogy megtehette volna, hogy a koronázási időpontot a feltámadás napjára teszi, mégis egy belső sugallat hatására úgy döntött, hogy Nagypéntekre, a megfeszítés napjára teszi saját koronázásának időpontját.
Ez is egy jelkép. Mátyás ezen tette is azt fejezi ki, hogy amíg a magyarság nem képes más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósítására, addig a magyarság feltámadása nem valósulhat meg. A magyar népnek tehát a legfőbb hivatása, küldetése, hogy az agapéban, a szellemi szeretetben kell példát mutatnia, s ez a szellemi szeretet az, ami képes az itt lévő szívcsakrát is megnyitni. Ez elsősorban a magyarságon áll vagy bukik. Népünk feladata ezért: példát mutatni megbocsájtásban, szeretetben, áldozatkészségben.
Erre találunk is néhány példát a történelmünkben: amikor Atilla a hunok, magyarok királya meghozta azt az áldozatot, hogy az ellenfélnek (Róma) a teljes győzelem pozíciójából kegyelmezett meg - amikor bár leigázhatná őket - mégis kegyelmet gyakorol. Itt Atilla olyat tett, ami teljesen érthetetlen volt az akkori közgondolkodás számára, hiszen ez a kegyelmet adó, ellenségnek is megbocsájtó szeretet még nem terjedt el. Atilla lemondott a megtorlásról.
Atilla_ostroma

/részlet Váradi Tibor, " Isten áldd meg a magyart..." előadásából,
a Napfényes Élet Alapítvány kiadása alapján/

Published in Múlt, jelen, jövő

Igazság

Tuesday, 18 May 2010 07:34
Amint kicsiben, úgy nagyban. Ahogyan egy ember esetében úgy egy család, egy törzs, egy nép esetében. Egy nép sorsát ugyanúgy megfejthetetlen, értelmezhetetlen vagy akár értelmetlen események és viszonyulások jellemzik, amint azt egyetlen ember esetében is tapasztalhatjuk. Vajon miért fordulhat elő az, hogy egy egész életében - mások megítélése szerint - jó emberként élőt tragédia sújtja, míg a mindig rossznak minősített vidáman éli életét? Rákban hal meg az, aki sohasem volt beteg, és túléli őt az egész életében apró betegségtől szenvedő. Tragikus körülmények között, mondjuk közlekedési balesetben meghal egy ártatlan gyermek, miközben vidáman éli életét a csaló gazember. Földi életünk nem arról szól, hogy valamiféle igazságnak kellene győzedelmeskedni. Olyan, hogy igazság ugyanis nincsen.Nem vagyunk azon ismeretek birtokában, hogy kijelenthessük bizton ki az, aki bűnös és ki az aki áldozat. Karmikusan ugyanis mindennek pontosan a fordítottjáról van szó... Ráadásul, amikor egy nép karmikus feladatairól van szó, azt egyetlen ember érzéseinek, gondolatainak tükrében értelmezni szinte lehetetlen...

Duálteória és valóság

Monday, 18 January 2010 07:57

Egyes népek és okkult szekták legvitatottabb és legnépszerűbb tétele a duálteória. Naiv, zavaros formában, de annál hevesebb meggyőződéssel fanatikusán hirdetik, esküsznek rá, élnek, sőt visszaélnek vele.

A tétel alapja, a kiegészülés sóvárgása letagadhatatlanul ott lakozik mindenkiben. Igen gyakori eset, hogy az intenzív ingertől lenyűgözött hívők misztikus sorserőkre hivatkozva átcserélik megunt partnerüket a „duáljukra". E csodálatos kegyelem ismertetőjele, hogy a „duál" sokkal frissebb, erősebb kívánságot s izgalmasabb gondolatokat ébreszt a másiknál, tehát kétségtelenül Ő az „igazi". Persze véletlenül sem fordulhat elő, hogy az új választott idősebb és előnytelenebb külsejű lenne, mint az, akit elhagynak miatta.

 

A valóságmag ellenére igen sok a tévedés ezen a területen. Ha valaki érzékileg és érzelmileg erősen vonzódik valakihez, és ezért azt hiszi, a duáljával találkozott, általában messze jár az igazságtól. A pszichikai érzelemskála ilyenfajta benyomásai csaknem minden esetben a személyiség aktuális hiányérzetéből születnek a fizikai síkon. Gyöngeségek, homályos ösztönök, tévképzetek vagy érdekek és elfajulások keresnek átmeneti társat. S ha az állandó változásban forrongó személyiség és jellem átalakul, az alkalmi szövetkezés elveszti tartalmát, kiürül, kihűl. A „duál" egyszerre idegenebbé válik a világűr távoli csillagainál.

 

A duálkapcsolat a változó, rögzíthetetlen, felszíni viszonylatoknál sokkal mélyebb, mágikusabb vonzás. Eredete nem földi természetű, s beteljesedése nem az emberiét múlandó jelenségei között megy végbe. A múzsák mítosza s az őrangyal legendák mind a tudattalan bizonyosságából röppennek fel.

Az ember - mai bonyolult nemi állapotában - az elmerült múlt és az új köntösben feltámadó jövendője között gyötrődik a kiúttalan szenvedélyek senkiföldjén. Már nem androgyn. De magában hordozza a szakadás egyensúlytalanságát és halálos egyedüllétét. S még nem teremtette meg tudatos kapcsolatát másik felével - tehát nem hozta létre a tapasztalatokon átérett, gazdagabb teljességet, az utópisztikus androgynitást, amelynek nosztalgiája lázként égeti. Mert tudattalanul emlékszik arra, ami volt, és érzi, hogy azzá lesz újra.

A lények állapota mindig androgyn létük egy-egy periódusában. Ami széthull bennük a világ kettősségének énjük ábrája alapján, az énjük elvont lényege, ami minden személyiségben egyetlen és egyéni. A titkos név. A mantra, ami az egyéniség egész egzisztenciáját meghatározza a lét hajnalától a világ alkonyáig. E mély, lényegi egység széttörése okozza az örök sajgást az emberben. S ezt nem lehet nemi aktussal vagy érzelmi egzaltációval összekovácsolni a földön, mert csak ott forrhat össze, ahol kettészakadt: a szellemi síkon. Fizikai kéj, démoni szenvedély vagy regényes elragadtatás nem vonzza közelebb egymáshoz az absztrakt részeket, hanem inkább elválasztja egymástól. Magányosan végigjárt létállomások élményeiből rétegzett, magas gátat emel közéjük. A kettő egyesülésének feltétele éppen e külön nemi-érzelmi konstrukciók, szokások, ingerek, képzetek lebontása. A bennük lekötött erők megtisztítása.

A töredékké vált énmozaikok esetleg egymástól távoleső létsíkokon tevékenykednek. Váltják egymást, mint az éj és a nappal. Egyik a látható, másik a láthatatlan világban szenved, alakítja sorsát. De szellemi alkatában - a szakadás erővonalaiban - mindkettő magában hordozza társa negatívját. Ez a szellemi seb sohasem forr be. A két pólus rejtélyes kapcsolatban van egymással, folyamatosan inspirálják egymást. Amilyen mértékben kibontakozik valaki az anyagi inger-indulat szövevényéből és a démoni szenvedély kígyószorításából, úgy erősödik, tudatosodik benne a duáljával való kapcsolat.
/részlet Szepes Mária, A szerelem mágiája című könyvéből/

Published in A lélek rezdülései

A nő fegyvere

Friday, 08 January 2010 08:02

beautifulBizonyosan nem akadhat nő, akinek - meghatározott élethelyzetekben - ne válna feladatává a jang-tipusú férfikarakter, önmagában történő megerősítése. A Sors akaratából, egy nő azért kerül szemközt az élete folyamán egy sor tehetetlen férfival, azért marad olykor magára, amiatt kerül másokkal szemben fölérendelt és parancs-uralmi viszonyba, hogy a „férfias", jang-energiakészíete túlfeszített húrként megerősödjék és az aktivizált cselekvésben és jogkörökben mégjobban elmélyülhessen. S amint ez vérévé vált, imigyen felkészítve önmagát, igazán fajsúlyos életfeladatokként élhesse meg az erről a „képességéről" való lemondást.

Ismételjük csak:
A Sors azért követeli meg a hölgyektől, hogy férfiszerepeket gyakoroljanak, mert elkövetkezendő életfeladataikban az erről való lemondás csak ez által válhat „fajsúlyossá".

Published in A lélek rezdülései

Read 26435 times 0
Angina pectoris / Szívinfarctus
A két szívproblémát azért tárgyaljuk együtt könyvünkben, mert szinte teljesen azonos elõzményekkel bír. Elõbb nézzük meg az Angina pectoris tüneteit.…
Read 23502 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 23407 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 17139 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 14761 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13348 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 11898 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 10878 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 10842 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 10050 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…