Szexuális kapcsolatok

Wednesday, 30 June 2010 08:30
 
A szexuális energia ereje
sex1Szexuális energiánk gondolati energiáink kifejezésre juttatása; energia, mely szabadulást, tudást, boldogságot, megvalósulást keres. A szexuális energia az emberiség alapvető jellemzői közt foglal helyet, és arra ösztönöz, hogy ösztöneink, vágyaink életre keljenek, kifejezzék emberi mivoltunkat. Ezt lehet helyesen és helytelenül is csinálni. A szexuális energia roppant ereje gondolatainkon keresztül áramlik. Ha csak átfolyik rajtunk, és úgy irányít minket, ahogy neki tetszik, akkor semmit sem nyerünk a folyamatból, de ha gondolati energiánk helyes felhasználásával lelassítjuk, hagyjuk felszívódni, akkor megérthetjük és átformálhatjuk azt. Mi választjuk meg, hogy hagyjuk-e eluralkodni magunkon. Ez az igazi értelemben vett szexuális szabadság. Nem azt jelenti, hogy rengeteget szeretkezünk, vagy nincsenek szexuális gátlásaink, hanem azt, hogy ismerjük szexuális energiánk dimenzióit és mélységeit, valamint megértjük, hogy más célokra is használhatjuk, nemcsak szexuális aktivitásra.

A szexuális energia felébresztése

A szexuális energia olyan erős, hogy az ember minden tevékenységében a felszínre tör. Érdemes megtanulni szexuális energiánk felébresztését olyan tevékenységeken keresztül is, melyek nyilvánvalóan nem szexuális jellegűek. Bármely tevékenység, melyet teljes odaadással végzünk, melyben el tudunk merülni, felébreszti szexuális energiánkat. Próbálják érezni akkor, amikor valamit erős összpontosítással csinálnak. Ha energikusnak, koncentráltnak érzik magukat, van világosan meghatározott céljuk, és sokat nyerhetnek vele, akkor a szexuális energia jelen van.
 
Ahhoz, hogy élvezhessék ennek az áldásos energiának az előnyeit, üljenek le egy kicsit, mielőtt belefognának egy bizonyos tevékenységbe, tudatukkal irányítsák rá szexuális energiájukat. Sokkal kreatívabban, sikeresebben és vidámabban fognak ténykedni. A szexuális energia Önmagában kifinomult és tiszta. A hozzá társított gondolati energia által vezethet helytelen, negatív eredményre. Ha finomítani, tisztítani kívánják szexuális impulzusukat, töprengjenek el azon, milyen gondolatok és érzelmek merülnek föl önökben, amikor érzik a szexuális energiát. Bármit is tapasztalnak, irányítsanak állhatatos könyörületességet és melegséget érzéseikre. Ezzel majd harmóniát teremtenek a homályosnak vagy aggasztónak vélt területeken.

Szexpartnerek kiválasztása

sex2
A szexuális energia szent, és ennek megfelelően kell bánni vele. Ezért legyenek körültekintőek, kivel létesítenek szexuális kapcsolatot. Amikor kiválasztják szexpartnereiket, határozzák meg, milyen jellegű, minőségű és kimenetelű szexuális élményt várnak el. A nem megfelelő személy kiegyensúlyozatlanná és negatívvá változtathatja gondolád energiáikat. A túl mohó emberek kiszívhatják életerejüket. Nem árt, ha jól megismernek valakit, mielőtt ágyba bújnak vele azért, hogy tudják, kinek az energiáját fogadják magukba.
 
A szexuális kapcsolat létesítése utáni vágy nem elég, meg kell próbálniuk túltekinteni a pillanaton, és megérteni, miért akarnak lefeküdni valakivel. Testüket, tudatukat és lelkűket egységben, ne pedig külön-külön szemléljék. Teljes terjedelmükben meg kell érteniük cselekedeteiket.
 
A Bon-hagyományok azt mondják, nem szabad belevetnünk magunkat a szexbe csak azért, mert vonzódunk valakihez. Legalább egy holdhónapot kell várni attól a pillanattól számítva, hogy találkoztunk vele. Ha a vonzódás igazi, a szenvedély érettebbé válik, és mindkét tél számára egy új típusú boldogságot fog eredményezni.

Erkölcsi kódex

A helytelen szexuális kapcsolatok boldogtalanságot és zavarodottságot eredményeznek. Ahhoz, hogy megmondhassuk, adott szexuális kapcsolatunk helyes-e vagy sem, eiÖszőr is azt kell tudnunk, milyen személyes erkölcsi szabályokat követünk a szexszel kapcsolatban. Sokan nem alkotnak maguknak ilyeneket; nern azért, mert erkölcstelenek, hanem egyszerűen azért, mert korábban eszükbe sem jutott, hogy azt a kérdést megfontolják. Ha önök is így vannak vele, akkor érdemes lenne felállítaniuk néhány alapszabályt. A tibeti Bon szerint az alábbi pontok segítik a személyre szabott erkölcsi kódex összeállítását:
 • A szexuális aktivitás nagyon intim terület. Ha szexuális kapcsolatot létesítenek valakivel, akkor az illető személyiségének egy részét is magukba szívják. Mielőtt ágyba bújnának vele, bizonyosodjanak rneg arról, készen állnak-e a felelősség vállalására.
 • Rá merik bízni magukat az adott személyre legsebezhetőbb testi valóságukban a szenvedély hevében?
 • Miért létesítenek szexuális kapcsolatot valakivel?
 • Harag, nemi gerjedelem vagy sóvárgás motiválja szexuális késztetéseiket?
 • Készen állnak a felelősség vállalására szexuális kapcsolataik negatív kimeneteléért?
 • Értékesnek vagy olcsónak és közönségesnek tartják a szexet és a szexuális energiát?
 • A szex kiszívhatja életerejüket, ha átveszi az irányítást önök felett.
 
Ha eltöprengenek ezeken a fontos kérdéseken, akkor összeállíthatják saját erkölcsi kódexüket. Rá fognak jönni, mennyire fontos, hogy önbecsülésük és integritásuk megőrzésére az szabályozza életüket.
 
/részlet Christopher Hansard, A pozitív gondolkodás tipeti művészete című könyvéből/

 

Published in Ezotéria

Kapcsolat megmentő és fejlesztő stratégia hölgyeknek

Kérés, követelés és hiába várás helyett


1. Bár Önnek ez nehezére esik, érdemes hozzászoknia

Mivel Ön hölgy, lehet, hogy ez Önnek nehezére esik. Ön úgy gondolja, ha a párja szeretné Önt, akkor kérés nélkül is megtenné, amit Ön kíván. Így van?

A helyzet a következő: van egy alapvető különbség férfiak és nők között a tekintetben, hogyan viszonyulnak a segítség adáshoz, a segítség kéréséhez és az elfogadásához.

A nők kapcsolatorientáltak, gondoskodók és van egy intuitív ösztönük arra, hogy milyen támogatással lehetnek mások segítségére. A szeretet kifejeződésének tekintik, ha kérés nélkül is adnak.

A férfiak viszont nem rendelkeznek ezzel az intuitív ösztönnel. Az ő világukban a teljesítmény és a talpraesettség a nagy valuta, úgyhogy körükben az a szabály, hogy csak akkor adnak segítséget, ha ezt kifejezetten kérik tőlük. Ha valaki kéretlen segítséget nyújt, akkor azt részéről úgy értékelik, hogy ügyetlennek tartja azt akinek adta, és nem bízik abban, hogy az illető magától is meg tudja oldani a gondját.

(Ezért van gondjuk a férfiaknak (is) segítséget kérni, mert adott esetben bántja az egójukat, hogy maguktól nem tudtak rájönni a megoldásra.) A segítés oldalról pedig, a férfinak arra is szüksége van, hogy érezze, szükség van rá. Ha pedig nem kérik a segítségét, akkor nem érzi, hogy számítanak rá vagy kell a közreműködése.

Tehát miközben Ön arra vár, hogy a férfi kimutassa szeretetét azáltal, hogy kitalálja, Ön mit szeretne, és ezt meg is adja Önnek, addig a férfi arra vár, hogy Ön azzal fejezze ki feléje bizalmát, hogy megkéri őt. (Igazából legtöbbször nem is vár, hanem azzal számol, hogy Ön szólna, ha szüksége lenne valamire.) Akkor tud a férfi a hős lenni, ha megoldhatja a problémát, de hát szólni kell neki, hogy "nélküled ezt nem tudom" :)

Egy másik női tulajdonság, hogy akkor is adnak, ha már rég nem áll egyenlően a mérleg nyelve. Arra gondolnak, hogy majd később a férfi biztosan behozza lemaradását. Ezzel szemben a férfi azt feltételezi, hogyha a nőnek szüksége lenne valamire, akkor szólna, mivel a férfiak világában ez így szokás. Ezzel egyidejűleg, mindaddig, amíg a nő ad, úgy véli, hogy egyenlően állnak.

Miközben az idő így telik, a nő egyre inkább haragudni kezd. Mire oda jut, hogy kérjen, arra már követelőzés vagy panaszkodás lesz belőle. Erre viszont a férfi nem reagál jól, mert úgy érzi más miennek kellene lennie ahhoz, hogy elfogadják őt. Ezen kívül szívesebben tud megtenni dolgokat, ha önként teheti, és nem veszik magától értetődőnek szolgálatait (ezért is működik jól, ha mindig kifejezi nagyra értékelését, és dicséri őt azért, amit megtesz).

Érdemes a férfi szeretetének tényét abból levonnia, hogy teljesíti az Ön kéréseit, és érdemes elfelednie azt, hogy "nem szeret, mert kérnem kell". Hogy kérnie kell, egyszerűen egy nemek közti különbségből fakad. Egyébként idővel, ahogy Ön egyre inkább hozzászokik ahhoz, hogy kérjen, és hogy elismerően szóljon az ő tetteiről neki és másoknak is, a férfi is egyre inkább igyekezni fog még a kérés előtt meglepni Önt.

 

"Higgye el, hogy semminek sincs nagyobb ereje, mint a feltétel nélküli szeretetnek" -Gary Chapman

 

2. Hogyan érdemes kérnie

Van egy-két további szempont, amit érdemes megfontolnia, ugyanis ha nem jól kér, akkor egy akadályt állít a teljesítés útjába.

a. A megfelelő pillanat megválasztása: Érdemes ügyelnie arra, hogy ne olyasmire kérje meg, amit épp készült megtenni. Ez visszatarthatja, hiszen úgy értékeli, nem bízik Ön benne, hogy tudja, mi a dolga. Ha pedig éppen mással van elfoglalva, akkor ne várja el, hogy azonnal ugorjon.

b. A megfelelő hozzáállás: már volt szó korábban is arról, hogy nem érdemes követelőzni. E mellett vigyáznia kell arra is, hogy a hanghordozásában se legyen harag. A méltatlankodásra nem tud egy férfi örömmel ugrani. Ha azt érzi, hogy Ön nem értékeli azt, amit már eddig is tett, akkor valószínűleg nemet fog mondani. (Jut eszembe: egy hálás hozzáállás minden körülmények között egy egészséges, és talán épp a legegészségesebb hozzáállás)

c. Fogalmazza meg tömören: Kerülje el egy hosszú indoklistának a felsorolását. Érdemes abból a feltevésből kiindulnia, hogy Önnek nem kell őt meggyőznie. Ha több indokot is felsorol, hogy miért is van szüksége arra, amit kért, azt a benyomást kelti, hogy Ön nem bízik benne, hogy ő akar az Ön segítségére lenni. Ahelyett hogy szabadnak érezné magát arra, hogy az Ön kedvében járjon, manipuláltnak érzi magát. 

(Ön sem szeretne hosszú indoklást hallani arról, hogy miért nem kellene haragudnia, ha éppen haragszik, úgy-e?)

d. Fogalmazza meg konkrétan: A nőknek van egy tapintatos, indirekt, utalgatós kommunikációs stílusuk. Ezért van az, hogy sokszor csak azt hiszik, hogy megfogalmaztak egy kérést, de igazából férfi füllel az nem hangzik annak. Ha a férfi rá is jön, hogy az indirekt problémafeltevésből mi is következne, úgy érzi, hogy a segítségét magától értetődőnek veszik. 

(Példa: "Tele van a szemetes kosár, már semmit se tudok beletenni." Ezt a férfi úgy értelmezi, hogy "nem vitted ki, nem kéne ennyit halogatnod", azaz kritikának érzékeli. Ezzel szemben a hatásos kérés ez: "Ki viszed a szemetet, kérlek?")

e. A megfelelő szavak használata: A tapintatos, udvarias női kommunikáció folytán a nők hajlamosak úgy kérdezni, hogy "Be tudnád hozni a dobozokat a kocsiból?" A férfiaknak a "Be tudnád/Tudnád" viszont egy sértés közeli kérdés. "Hát persze, hogy betudnám, ez nem kérdés. Erős és ügyes (férfi) vagyok." Ha meg akarjuk kérni őt, akkor használjuk az akarni szót: "Be akarod hozni?" vagy "Behozod, kérlek?" Ha a férfi lázad egy kérés ellen, akkor valószínűleg az nem tetszik neki, ahogyan Ön ezt kéri tőle (függetlenül attól, hogy amúgy éppen mit mond)

(Ezen a ponton a férfiak érzékenyek, hiszen a teljesítőképességükről van szó. Nem szeretik, ha azt érzik javításra, vagy fejlesztésre szorulnak. Feltétel nélküli elfogadásra van szükségük, és sokkal szívesebben adnak, ha szabadon dönthetnek felőle. Egyébként a nők is tudnak ugyanilyen érzékenyek lenni csak éppen mással kapcsolatban.

Mivel a nőknek a kapcsolatbeli és érzelmi tényezők fontosabbak, ezért az olyan férfi szemmel "apróságok" befolyásolják hangulatukat inkább, mint például, hogy kinyitják-e előttük az ajtót, vagy meghallgatják-e őket. A hölgyek könnyen zokon veszik, ha ezek nem történnek meg, a férfiak viszont nem szokták érteni miért. Önnek viszont lehet, hogy az az újdonság, miért érdemes a kérés mikéntjéről ennyit értekezni. :))

f. Ha éppen nemet mondott: ne legyen vele elutasító vagy elmarasztaló emiatt. Következőkor annál szívesebben fog ugrani, mert emlékezni fog a feltétel nélküli elfogadásra, és arra, hogy mondhat nemet is, ha éppen arra van szüksége. Egy igazán férfias válasz, amit érdemes használnia, ha nemet kap: "nem probléma" vagy "semmi gond". Ugyanakkor jó az egyszerű "Rendben" is.

g. Ha mormogni kezd, maradjon csendben. Van, hogy egy kérés eléggé kényelmetlen a számára, és bár igazából nem akar nemet mondani erőfeszítésébe telik, hogy teljesítse. Vagy egyszerűen még nem tudja mit is válaszoljon, mert kicsit váratlanul érte a kérés. Ilyenkor elkezd mormogni vagy sóhajtozni. Ez jó jel.

Adja meg neki a lehetőséget, hogy ha éppen nehezére esik is, megtehesse. Ne kövesse el azt a hibát, hogy az első sóhajnál lefújja a dolgot, és méltatlankodva lezárja az ügyet (pl.: "ennyit igazán te is megtehetnél/megtehettél volna"). Maradjon csendben, és várja meg amíg a férfi legyőzi magában az ellenállást. Ha teljesítette a kérést, annál inkább fejezze ki iránta az értékelését, hiszen nyilván erőfeszítésébe került. Következőkor viszont már edzettebb lesz és hamarabb fog tudni egy hasonló kérést teljesíteni. Szívesebben is fogja megtenni, hiszen tudja, hogy egy ujjongó hölgy karjai és elismerő szavai várnak rá :). Ez aztán a dicsőség! :) De komolyan...

Amit itt még érdemes értenie: a férfiak általában távolabbra tekintenek és a jelenben merevebbek. A vadászatra és a család hosszabb távú eltartására vannak alkotva. A nők hajlékonyabbak és rugalmasabbak a jelenben, a gyerekekről való percről percre történő gondoskodásra vannak alkotva. Ezért is van, hogy a férfiak egy azonnali kérésre nehezebben reagálnak.


Amikor eljön az ideje a keménységnek

Ha a szívére teszi a kezét, és elmondhatja, hogy rendszeresen gyakorolta a fentieket, de a férje, párja továbbra is megtagad Öntől fontos dolgokat, netán valamilyen felelőtlen, deviáns magatartást tanúsít, akkor valószínűleg vállalnia kell a konfrontációt.

Ha netán a férje az Ön minden igyekezete ellenére bántalmazó, alkohol- vagy drogfüggő, munkakerülő stb., akkor itt az ideje a kemény szeretetnek. Valamiféle komoly megvonást kell eszközölnie, amíg egy komoly feltételt nem teljesít.

Pl.: "Nekem fontos a kapcsolatunk, de ezt egyikünk érdekében sem tűrhetem tovább. Nem vagyok hajlandó egy fedél alatt lakni veled, amíg el nem mész egy tanácsadóhoz és nem változtatsz ezen/azon."

És igen, vannak esetek, amikor érdemes szét is költözni, mertlehet, hogy az Ön végleges elvesztésétől való félelem lesz az egyedüli elég erős motiváció ahhoz, hogy valóban akarjon változtatni, és ha kell, ehhez kellő segítséget is kérjen.

Ezekhez a súlyos dolgokhoz nem is annyira értek, és azt hiszem nem is szeretnék nagyon foglalkozni velük, de annyit elmondhatok, hogy nem tesz szolgálatot például egy alkoholistának, ha falaz neki. Ilyen esetben Ön is támogatja őt a függőségében. Csendes társa lesz a deviáns magatartásához (un. társfüggővé válik).

Sokkal nagyobb szolgálatot tehet, ha vállalja a konfrontációval járó kockázatot azért, hogy így az Ön részéről megadjon minden okot arra, hogy változtasson. Később, könnyen lehet, még hálás is lesz Önnek, hogy ilyen határozott volt vele szemben. (Ha netán ilyen súlyosabb gondokkal küszködnek, akkor Gary Chapman Maradjunk együtt! című könyvét tudom ajánlani)

 

/A cikket Balázs Tivadar  írta

Hasonló írásokért látogassa meg a www.felemelokapcsolatok.hu oldalt és/vagy iratkozzon fel a Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozatra itt: Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozat /
Published in A lélek rezdülései

Kapcsolat megmentő és fejlesztő stratégia hölgyeknek
A hatás és befolyásolás hét módja

Mit gondol, hogyan lehet azt elérni, hogy a másik akarja azt, amit mi szeretnénk?

A rövid válasz: lehet is, meg nem is. Az emberek csak azt fogják megtenni, amit meg akarnak tenni. Kár is ez ellen hadakozni. Ugyanakkor állandóan szükségünk van mások közreműködésére szükségleteink betöltéséhez és céljaink eléréséhez. Úgyhogy lássuk mégis, mit tehetünk az ügy érdekében.


A hatás lehet mind pozitív és negatív, illetve egy személy többféle módon is gyakorolhat befolyást (mindenki meg is teszi, ilyen vagy amolyan módon). Röviden ismertetek Önnel hét módozatot arra, hogyan tudunk másokat cselekvésre bírni. Az első három a negatív tartományba tartozik, a további négy pedig egyre inkább pozitív.

 1. Az erőszak módszere: amikor fizikai erőnk bevetésével veszünk rá valakit cselekvésre (pl.: korbáccsal a rabszolgát, vagy gumibottal a szurkolót :) - na jó, lehet, hogy ez most épp nem vicces)
 2. A megfélemlítés módszere: szóbeli vagy érzelmi agresszió által való fenyegetés (pl.: apa a gyerekének: ha nem jössz ide azonnal, megverlek)
 3. A manipuláció módszere: (pl.: mert, ha nem teszi meg, akkor megvonunk tőle valamit, amire szüksége van (szeretetünket, támogatásunkat))
 4. A kölcsönösség módszere: amikor adunk valamit azért, hogy kaphassunk (megmasszírozom a hátad, ha te is megmasszírozod az enyémet)
 5. A meggyőzés módszere: érvelés szóbeli készségeink használatával mások cselekvésre bírásának érdekében (pl.: kampány beszéd)
 6. A motiváció módszere: amikor fel tudunk villanyozni másokat arra, hogy akarjanak cselekedni (pl. egy találkozó vagy rendezvény, ami energiával tölti fel a résztvevőket, és/vagy a jutalom ecsetelése, ami erőt ad a cselekvéshez)
 7. A megbecsülés, megtiszteltetés módszere: amikor azáltal közvetítünk értéket másoknak, hogy szolgáljuk őket, ilyen módon pedig ihletet, inspirációt kapnak a cselekvéshez ("ha más ilyen jó hozzám, én is jó akarok lenni hozzá és/vagy másokhoz")

A mai levelünkben arra szeretném Önt bátorítani, hogy éljen a maximumon. Azaz, használja a megbecsülés módszerét arra, hogy elérje, a párja szívesen és dalolva tegyen meg Önért dolgokat.

Leírok egy-két konkrét javaslatot tehát, amit megtehet azért, hogy kapcsolatukban átvegye a kezdeményező szerepet, és olyan irányba vezethesse a történések menetét, ahol majd Ön is megtalálhatja a választ saját érzelmi szükségleteire.

(Lesz egy-két javalat, ami egy kicsit ismétlés, lesz azonban újdonság is a korábbiakhoz képest, főleg az írás második részében)

"Higgye el, hogy semminek sincs nagyobb ereje, mint a feltétel nélküli szeretetnek" -Gary Chapman


A konkrét stratégiai lépések

Vlószínűleg helyenként úgy fogja érezni olvasás közben, de főleg a gyakorlatba ültetés során, hogy Önnek nincs kedve ezekhez. Kérem, ne ragadjon le emiatt. Ön dönthet úgy, függetlenül aktuális hangulatától, hogy szolgálni fog. Ha pedig ezt rendszeresen teszi, előbb-utóbb eljön az ideje, amikor már sikerre számíthat, ha viszonzást kér.


1. Dicsérő, elismerő, csodáló szavak

A férfiaknak egy meghatározó szükséglete az elismerés. Energiával tölti fel őket, és arra ösztönzi, hogy még többet tegyenek. Ezzel szemben a bírálat megbénítja az igyekezetüket.

Vegye számba tehát, mi mindent csinál jól a párja már most, és dicsérje meg ezekért rendszeresen.

Figyelmeztetés: miközben a férfiak hajlamosak tanácsot adni mialatt a nő a problémájáról beszél (úgy-e ez Önnek sem tetszik?), addig a nők kéretlen javítási javaslatokat fogalmaznak meg, mivel mindig szeretik fejleszteni a dolgokat. Sajnos ezt a férfiak bírálatnak fogják fel, és az Ön párja úgy értékeli, hogy Ön nem bízik benne. Tehát egyelőre, ha valami nem tetszik Önnek, vagy csak lehetne jobb, ne tegye szóvá.


2. Kezdeményezés a szexben

Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy egy házasságnak többről kéne szólnia, mint szexről.

Megértem, ha így van vele. Önnek, mint hölgynek ugyanis, nem ugyanolyan fontos szükséglete a nemi beteljesülés, mint a férfiaknak. Önnek fontosabb a gyengédség, a beszélgetés, a gyereknevelés stb.

Ugyanakkor a férfiak meg úgy gondolják, ha már házasok, akkor többet is kaphatnak szívük hölgyétől, mint például "csak" beszélgetést. Akár szexet!:)

A lényeg, hogy érdemes értenie, hogy ez a férfiak számára az esetek többségében elsődleges fontosságú. Ez a férfi anatómiai felépítéséből is adódik. Az ivarmirigyek folyamatosan termelik a spermát, amit aztán a mellékhere tárol a magfolyadékkal együtt.

Amikor a mellékhere megtelik, fizikai nyomás készteti a férfit a kiürítésre. Ez okozza a fokozott nemi vágyat. Ha a férj nemi vágya nem talál kielégülést, könnyen ingerlékennyé, visszahúzódóvá vagy kritikussá válik. Egyébként pedig, sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb tud lenni.

Ön könnyebben elfogadja az ő közeledését, amennyiben a férfi igyekszik az Ön érzelmi szükségleteit betölteni. Akárhogyis, ha éppen nincs is kedve hozzá, engedékeny tud lenni. Ez lesz az Ön befektetése azért, hogy később Ön is kérhesse azt, amit Ön szeretne.

Mennyire legyen kezdeményező?

Az sem jó, ha mindig Ön kezdeményez, mert akkor a férfi passzívvá válik és elveszíti az érdeklődését. Jó, ha a férfi vállalhatja a "nyomulás" szerepét. Ugyanakkor az sem jó, ha Ön elutasító, mert akkor kedvét szegi a férfinak. Jó, ha megtanulja kommunikálni, hogy készen áll rá, de hagyja, hogy a férfi lépjen.

Milyen gyakran legyen?

Ha például egy ideje ezt megvonta tőle, akkor kezdetben legyen heti egyszer, aztán két-három hét múlva már legalább heti kétszer.


3. Szeretetnyelv és érzelmi szükségletek

Lehet, hogy az első két pont betölti párja első, vagy épp az első két legfontosabb szeretetnyelvét. Ha nem, akkor kiegészítésképpen legyen kész beszélni a legfontosabb szeretetnyelvét is, és legyen fogékony egyéb szükségleteire.

Milyen egyéb szükségletei lehetnek?

Például, hogy Ön elkísérje őt valamilyen szabadidős tevékenységre. Vagy, hogy Ön adjon magára, hogy egy vonzó házastárssal büszkélkedhessen. Hogy gondoskodjon az otthon nyugalmáról, hogy munka után tudjon pihenni és kikapcsolódni.

Bárhogyan is, érdemes fogékonynak lennie igényeire.

Ok, nem "kínozom" Önt tovább. Lássuk, hogyan jutunk el oda, hogy élvezheti igyekezete gyümölcsét. A következő lépés tehát:


4. Kérés, követelés és hiába várás helyett

Függetlenül attól, hogy mennyire érzi rossznak jelenleg a kapcsolatuk helyzetét, gyakorolja a feltétel nélküli szolgálatot és törődést a fentiek alapján. Még súlyos esetekben is két-három hónap alatt komoly fordulatot hozhat az Ön kezdeményező és szolgálatkész hozzáállása.

Természetesen Önnek is megvannak a saját szükségletei és vágyai. Miután megteremtette a párja érzelmi légkörét arra, hogy együttműködőbb legyen és jó eséllyel ő is szívesen szolgálja Önt és a szükségeit, meg kell tennie még egy dolgot: kérnie kell.

Kérni? Ha valaki szeret, akkor attól nem kell kérni. Vagy mégis?

A témánk második részében errő lesz főként szó, mert érdemes ezt egy kicsit alaposabban körbejárni.

Illetve szó lesz (röviden) még valamiről: mit tehet akkor, ha következetes igyekezete és kérései ellenére sem hajlandó férje változtatni magatartásán, azaz amikor érdemes a "kemény szeretettel" élnie.

/A cikket Balázs Tivadar  írta

Hasonló írásokért látogassa meg a www.felemelokapcsolatok.hu oldalt és/vagy iratkozzon fel a Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozatra itt: Hatni Tudó Személyiség díjmentes levélsorozat  /
Published in A lélek rezdülései

Egyedül is megy...

Tuesday, 01 January 2008 09:33

Honnan tudhatjuk, hogy megteremtettük a férfi- és női energia egyensúlyát, és elértük a belső biztonságot? Szerintem ennek egyik próbája, hogy akkor is biztonságban érezzük magunkat és képesek vagyunk alkotni, ha egyedül élünk, tehát nincsenek mellettünk minden ébren töltött percben szobatársak, akikhez kötődhetünk. Ha elkészítjük magunknak az ennivalót, és nem a konyhai tűzhely mellett állva, nagy kanállal faljuk be, hanem egy személyre megterített asztalnál, gyertyafénynél, megadva a módját. Időnként képesnek kell lennünk arra is, hogy "randevúra" menjünk önmagunkkal, például moziba vagy vacsorázni, ahogyan a szerelmesünkkel mennénk.

Anyagilag is gondoskodnunk kell önmagunkról, terveket készítenünk, a magunk nevében tárgyalnunk, ki kell alakítanunk szabadidős programjainkat. Teljességünk érdekében egyetlen személyre támaszkodhatunk csupán: a bennünk élő felsőbb énre - de ez nem jelent önzést vagy a társadalomtól való elvonulást. Sőt ki merem jelenteni: csak akkor tudunk egészséges viszonyba kerülni a társadalommal, ha minden belső energiánkat használatba vesszük.

Csak ekkor állunk készen az igazi szerelmi kapcsolatra. A párokkal foglalkozó, nagy tekintélyű terapeuta, Harville Hendrix mérföldkőnek számító könyveiben kimutatta: mindaddig, amíg valaki másban keressük az energiát, csak olyan kapcsolatokba bonyolódunk, amelyek csak hatalmi harcok színterének alkalmasak.

Úgy hiszem, hogy a partnerkapcsolatok, amelyekbe belemegyünk, és amelyekben végül tudatosítjuk hatalmi harcainkat, valójában szinkronisztikus módon keletkeznek, és lényegében szent kapcsolatok. Egészségtelen kötődésünk képe újra és újra, másmás partnerek formájában áll elénk mindaddig, míg meg nem értjük az üzenetet. A kapcsolatok azért jönnek létre, hogy végül már ne legyen szükségünk rájuk. Bármilyen száraznak, romantikamentesnek hangzik, mégis csak ekkor térhetünk vissza a szeretethez és a biztonsághoz fűződő belső kapcsolathoz. Ha egyedülállók vagyunk, egymást követik a jelentkezők, akik a kodependens kapcsolat lehetőségét keresik. Ha csapongva röpködünk egyiktől a másikig, semmit sem nyerünk. Ha azonban ellenállunk a párkapcsolat igényének, időt nyerünk, hogy belső szilárdságra tegyünk szert, és összegyűjtsük a lélektársunk megtalálásához szükséges energiát.

/James Redfield, Mennyei látomás/

Published in A lélek rezdülései

Ki a kezdeményezõ?

Thursday, 16 August 2007 11:16

dreamgalFelmerülhet a kérdés, hogy vajon a tudatalattink kommunikációjában ki is a kezdeményezõ fél, ha mondjuk két személy kapcsolatáról van szó. Álom esetében vajon az-e a kezdeményezõ, aki álmodik, vagy akit/akirõl/akivel álmodunk. Nekem errõl az a véleményem, hogy nincs kezdeményezõ, hiszen egy-egy személy, akivel jelenlegi életünkben kapcsolatban állunk vagy majd állni fogunk a tudatalattink világában már folyamatosan kapcsolatban áll velünk, s mindez kettõnk karmikus viszonyával függ össze...

Egy karmikus gépezetet kell itt elképzelnünk, melyben egy kapcsolat nem más, mint két egymással összekapcsolódott fogaskerék. Kívülrõl tekintve teljesen mindegy, hogy melyik a meghajtó és melyik a meghajtott fogaskerék, egyszerûen forog mind a kettõ és kész. Ennek a gépezetnek a kimenetén található a testi szinten megjelenõ élet/létezés, amelyet ily módon ez a karmikus gépezet vezérel. Amikor ez a gépezet, vagy konkrétabban a tudatalattink szintjén folyamatosan meglévõ kapcsolat az életünkre valamilyen konkrét hatást kíván gyakorolni, akkor egyszerûen olyan élethelyzetek alakulnak ki, ahol erre kapcsolatfelvételre szinte törvényszerûen kerül sor. Ilyenkor szokás "véletlen" találkozásokról, szituációkról beszélni. Például két ember találkozik, akik addig még ebben az életükben soha nem látták egymást. Ha elsõ látásra szimpátia alakul ki közöttük, vagy kezdettõl fogva úgy tûnik nekik, mintha régóta ismernék egymást, akkor ez nem másról szól, mint arról, hogy a tudatalattijuk szintjén már régóta szoros kommunikációban állnak egymással, és elérkezett a pillanat, amikor erre sor került a valós életben is.

Más esetben az álmainkon keresztül kapunk konkrét üzeneteket arra vonatkozóan, hogy mit is kell(ene) tennünk az életben, hogy az események általunk vezérelve formálódjanak kedvezõ irányban. A tudatalattink szintjén a dolgok térben és idõben más dimenzióban zajlanak. Ez a "világ" nemcsak jelenlegi életünknek képezheti egyfajta teljes metszetét, hanem több életet is átölelhet. Az idõbeniség igen jelentõs torzulását misem bizonyítja jobban, mint az, hogy a másodperc törtrésze alatt igen hosszú és bonyolult eseményeket vagyunk képesek átélni álmunkban. Visszatérve az eredeti kérdésfelvetésedre, még egyszer hangsúlyozom, hogy különösebben nincs értelme kezdeményezõrõl beszélni, hiszen egy ilyen álombeli élmény csupán nagyon picinyke része egy sokkal tágabb dimenziókban zajló általános karmikus viszonynak. Persze, aki álmodik, az abban az esetben „elõnyben" van, mégpedig abban az értelemben, hogy a tudatalattija konkrétan üzent neki, míg a másik érintett fél minderrõl esetleg mit se sejt.

Published in Álom

Read 22933 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 22461 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 14407 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13127 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 12784 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 11565 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 10596 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 10418 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 9576 times 2
A bíbor kasvirág
Echinacea purpurea Gyógyászati célokra hol gyökerét vagy virágját, hol az egész növényt használják. Ezekbõl fõleg alkoholos kivonatot készítenek, mely gyógynövény…
Read 9480 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…