A hazugság asztrális hatása

Thursday, 28 July 2011 17:16

salvador-dali-galatea-of-the-spheresAz asztrális világban hatalmas különbség van aközött, hogy valaki egy olyan gondolatot mond ki, amelyik igaz, vagy egy olyat, amelyik hazugság. Egy gondolat egy bizonyos dologra vonatkozik, és azáltal igaz, hogy ezzel a dologgal egybehangzik. Végbemegy pl. valahol egy tény, melynek hatása van a magasabb világokra. Valaki igaz módon meséli el ezt a tényt; akkor az elbeszélőtől kisugárzik egy asztrális képződmény, mely egyesül a tény által előhívott képződménnyel, így a kettő erősíti egymást. Ezek a megerősödött formák arra szolgálnak, hogy szellemi világunkat egyre tagoltabbá és tartalmasabbá tegyék, amire szükségünk van ahhoz, hogy az emberiség előbbre jusson. Ha azonban úgy mesélünk el egy tényt, hogy az az eseménnyel nem hangzik egybe, azaz hazug módon, akkor az elbeszélő gondolatformája összetalálkozik a tényből kiinduló formával, a kettő összeütközik és egy robbanásszerű pusztítás megy végbe. Az ilyen hazugságok okozta robbanásszerű pusztítások úgy hatnak, mint a testben a daganatok, melyek az organizmust elpusztítják. (...) Ezért létezik egy okkult törvény: a hazugság szellemileg nézve gyilkosság. Nemcsak egy asztrális képződményt öl meg, hanem egyszersmind öngyilkosság is...

Rudolf Steiner , 1907. május 30-án tartott előadásából

Published in Rudolf Steiner

Csapdabolygó

Friday, 11 March 2011 09:07

csapdabolygoKis összefoglalómnak azért adtam e sajátos címet, hogy felhívjam a Föld lakosságának figyelmét az alábbi veszélyforrásokra, amik szó szerint csapdába ejtik az ide reinkarnálódó lelkeket. A csapdabolygó kifejezés tehát a Földre, pontosabban a 3D-s Földre, mint anyagi részecskékből felépülő világszigetre vonatkozik.

Kezdjük azzal, hogy amikor egy lélek belép ebbe a rendszerbe (akárhonnan), hogy itt valamiért testet öltsön, a fogantatása és megszületése közti időszakban valamikor a születés angyalai feltudati törlést hajtanak végre rajta. Hogy egy üres fejű, semmiről sem tudó, tehetetlenül üvöltő és rúgkapáló, maga alá csináló, mozgásképtelen kis majomként kelljen elkezdenie tévelygését az alvilág sötétjében. Nem számít, előtte mit tanult, miről mit tudott, milyen ember volt, itt mindenki a nulláról kezdi az életét. Azok is, akik a szüleiként, tanáraiként próbálják mindenfélére megtanítani az újoncot, azt képzelvén, hogy jobban tudják nála a dolgokat. A megtanítandó gondolatok listája pedig egyre hosszabbá válik idővel, ahogy az emberiség aktuális téveszméi gyarapodnak a világgal kapcsolatban.

Lehet, hogy a lélek szabadon jön ide, de szabadon távoznia már sokkal nehezebb lesz, a sok csapda és akadály között bukdácsolva, kiszolgáltatott rabszolgaként. Mik azok a kötelékek, amik rabbá teszik a csillagok közt vándorló lelkeket, arra kényszerítve őket, hogy itt maradjanak ezen a koszos sárgolyón, és még ha meg is halt a testük, újra visszatérjenek az anyag börtönébe? Mik összességében az emberiség elképzelései a világegyetemről, amik révén csapdába ejti tagjait, mint egy székrekedéses beteg a salakanyagot a bélrendszerében? Ezeket a kérdéseket most már muszáj föltennie önmagának az emberi fajnak, mivel igencsak sok lélek zsúfolódott össze a börtönben és a túloldali kijárat még mindig el van torlaszolva.

Az alábbiakban röviden összefoglaltam a leggyakoribb hazugságokat, amikkel becsapják az emberek egymást eme műveletlen barbarizációban, tovább adva a következő nemzedékeknek a félelmeiket és téveszméiket. Ezek mindegyikétől ideje lenne sürgősen megszabadulni, egyéni és kollektív szinten egyaránt, mielőtt az istenek beöntést adnak a székrekedéses emberiségnek és eltávolítják innen az itt rekedt lelkeket, nyers erőszakkal egy nagy kataklizma során.

 1. Hazugság: Nincs lélek, az emberi tudat csak az agysejtek összjátékának köszönhető. Ez a pszichológusok (lélektanászok) jelenlegi, hivatalos álláspontja.
  Ezzel szemben az igazság: Van lélek, csak még nem sokan fedezték fel és azok is többnyire sámánok és látók, meg parakutatók voltak. Nem könnyű szabad szemmel megpillantani egy lelket, de lehetséges, feltéve, hogy hajlandó megmutatni magát. Tedd fel magadnak a kérdést: ha nincs lelkem, akkor mi az, ami a testen kívüli élményeim során észleli a valóságot, a testi érzékszerveimtől függetlenül? Akár meditációban, akár álomban tapasztalom azt meg?
 2. Hazugság: Nincs lélekvándorlás, születés előtti és halál utáni élet. A hipnózisban elmondottakat, klinikai halál állapotából visszatértek beszámolóit nem szabad komolyan venni, mert ezek csak hallucinációk. Holmi döglődő agysejtek okozta fantáziadús káprázatok.
  Ezzel szemben az igazság: Van lélekvándorlás, és a testben eltöltött időszak csak egy rövid, átmeneti állapot a hosszú úton. A hosszú út térben és időben egyaránt hosszú, sok ezer fényévet, sok százezer vagy millió, sőt százmillió évet jelent a gyakorlatban. Csak azért, mert most nem tudsz róla, a tudás és bölcsesség még ott van benned, eltárolva a tudatalattidban, ahonnan a halálod után fel fog szabadulni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az életed messze több annál, mint a születés, felnövés, szaporodás, betegeskedés, halál rövidke kényszerpályája egy nyamvadt testbe zárva.
 3. Hazugság: Nincs túlvilág. Nincs szellemi világ, nincsenek szellemek, kísértetek, istenek, angyalok, ördögök, démonok, stb. Nincs mennyország és pokol.  
  Ezzel szemben az igazság: Van mindegyik. A pokol épp ez a hely, a Föld. Senki sem látott még rádióhullámot vagy elemi részecskét, mégis elhiszed, hogy ezek léteznek, hisz állítólag ezáltal működik a rádió meg az atomenergia. Csak azért, mert még nem találkoztál valamivel, buta dolog tagadni annak létét.
 4. Hazugság: Ha megölöd magad, mindegy milyen okból, hogy megszabadulj a földi életed szenvedéseitől és kilátástalanságától, a túlvilágon ezért szigorú büntetés jár és utána erőszakkal vissza fognak ide toloncolni. Ha megkérsz valakit, hogy öljön meg (eutanázia), akkor is.
  Ezzel szemben az igazság: Senki sem bánthat odaát, ha nem hagyod magad. Vannak természetesen odaát is rossz lelkek, meg vallási fanatikusok, akik szeretik megszívatni az öngyilkos lelkeket, de ezeket el lehet kerülni. Ha nincs tested, nehezebben vagy támadható és megzsarolható, fenyegethető. Amúgy pedig: ha van túlvilág és ott tovább élek, akkor kit-mit öltem meg? Nehogy már bűn legyen az, ha leveszem és kidobom a kabátom, mert tönkrement, koszos lett vagy meguntam! A testem csak ruha a lelkem körül, semmi több. Cserélhető és cserélendő, amikor szükséges, és ennek idejét nálam jobban senki sem tudja eldönteni, elvégre az én tulajdonomról van szó.
 5. Hazugság: A Földön szabadok vagyunk, szabad akaratunk van, amivel alakíthatjuk az életünket, ellenben a túlvilágon semmi ilyesmi nincs, ezért mindent itt kell megcsinálni, megtanulni, megélni, mert odaát semmi effélére nem nyílik lehetőséged.
  Ezzel szemben az igazság: A Földön vagyunk rabszolgák, ahol a legkevesebb szabad akarattal rendelkezünk. Ez a világ tele van korlátozó törvényekkel, szabályokkal, szokásokkal, gátlásokkal, tiltásokkal, és kényszerekkel, amik célja akadályozni az embert, hogy minél tehetetlenebb és kiszolgáltatottabb legyen, fogságba esve a testében. A túlvilágon nincs teste a léleknek, ennélfogva korlátozhatatlan és zsarolhatatlan, megfélemlíthetetlen. Nem kell enni, inni, aludni, dolgozni, pénzt keresni, mások elvárásainak megfelelni, a különféle hazugságokat elhinni, stb. Az igazi tanulás, fejlődés, kibontakozás, boldogság tehát éppen a túlvilágon kezdődik el és ez az igazi, nagybetűs élet. Így aki a Földön meghal, az a túlvilágon megszületik, s nem jobb létre szenderül, hanem jó életre ébred odaát.
 6. Hazugság: Ha az Isten megengedi, hogy mindenféle igazságtalanságok és szörnyűségek történjenek a Földön, akkor nincs Isten.
  Ezzel szemben az igazság: Van Isten, mivel tagadni csak létező dolgot lehet, és van épp elég dolga. Nem különösebben érdekli, hogy a rengeteg teremtménye miket gondol róla, illetve miket vár el tőle, hisz úgyis képtelen lenne ezen alaptalan elvárásoknak megfelelni. Ha a világ igazságtalan és szörnyű, az csak azért van, mert a teremtmények azzá teszik a maguk és egymás számára. Ha nem tetszik a helyzet, akkor változtass rajta vagy költözz máshová. Nem muszáj ezen a bolygón élni. Vannak jobb világok is, jobb lelkeknek.
 7. Hazugság: Ha bűnt követtél el az életben, ami szinte biztos, hisz aki él az cselekszik, aki pedig cselekszik az hibázik, és így mindenféle bajba kerül, akkor ezért bűnhődni fogsz a túlvilágon. Szigorúan meg leszel büntetve, az Isten, az angyalok, a szellemek, az ördögök, stb. majd jól megbüntetnek és a pokol tüzében fogsz égni egy örökkévalóságig.
  Ezzel szemben az igazság: A Föld a bűnök bolygója. Úgy van megteremtve és finomhangolva, hogy itt mindenkinek minél több lehetősége legyen rosszat csinálni és mindenféle bűnöket elkövetni magával és másokkal szemben. A rosszléti társadalom is erre a célra van fenntartva, aminek célja, hogy minél igazságtalanabb legyen. A bűnös tehát az, aki ezt létrehozta, fenntartja és a bűnökbe beleviszi a lelkeket, arra kényszerítve őket, hogy rosszat tegyenek. Te áldozat vagy, egy kiszolgáltatott rabszolga, akinek csak egy bűne lehet: az, hogy még nem tudott megszökni innen. De ami késik, nem múlik. A szökés legbiztosabb módja a megvilágosodás és az igazság meglátása, mert csak ez vezet a szabadsághoz. Ha megfelelő tudás nélkül halsz meg, a tudatlanságod miatt könnyen rászedhetnek a túlvilági szellemek és visszatoloncolhatnak ide még egy körre, holmi karmára és különféle kényszerekre hivatkozva. És te is rászedheted magad azzal, ha nem vagy ura a vágyaidnak, céljaidnak. Amúgy pedig a túlvilágon a léleknek nincs teste, tehát bántani sem lehet holmi földhözragadt módszerekkel. Különben is, miért pazarolná egyetlen normális Isten is arra a szabadidejét, hogy az elcseszett teremtményeit kínozza válogatott módszerekkel? Ráadásul örökké? Véges bűnért végtelen büntetéssel? Hát ez elég beteges elképzelés, ami csak a nagyon perverz elmékben foganhat meg.
 8. Hazugság: A tudósok szerint a Földön evolúció van. Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyítékokra alapozzák, amiknek rengeteg cáfolata ismeretes, de azért dogmaként tanítják, mint szent igazságot. A dolog olyan sikeres, hogy már egyes egyházak is kezdenek bedőlni a nagy hazugságnak, és félretéve a teremtéssel kapcsolatos ősi elképzeléseiket, átveszik ezt a materialista téveszmét az iskoláikban. A kreacionistákat meg gondosan félresöprik, hogy ne zavarja világszemléletüket az intelligens tervezés és a belőle fakadó filozófiai és egyéb következmények. A vallásosak szerint a Földön ezzel szemben teremtés volt (valamikor, kezdetben). Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyítékokra alapozzák, amikben főként hinni kell, de végül is a hitnek önmagán kívül nincs semmire szüksége.
  Ezzel szemben az igazság: Mind a tudósok, mind a hívők tévednek. Nem evolúció van és nem teremtés volt, hanem a teremtésnek van folyamatosan, most is evolúciója, fejlődése, ami időnként hanyattlással is jár meg visszafejlődéssel. A folyamat részben intelligens tervezésű és irányítású, részben spontán és ellenőrizetlenül elburjánzó, attól függően, hogy az ezzel foglalkozó szellemek, istenek mit csinálnak vagy nem csinálnak a rendszerükben. Az Isten nem megteremtette a világot, aztán félrevonult és leült lustálkodni meg nézelődni, hanem folyamatosan teremti és működteti a világot, próbálva fejleszteni, javítani azt a begyűjtött tapasztalatok alapján.
 9. Hazugság: Az emberiség totál egyedül van az óriási, üres világegyetemben, ahol rajtunk kívül nincs egyetlen idegen civilizáció sem. Esetleg lehetnek itt-ott baktériumok meg primitív életformák, de olyan „fejlett" civilizáció, mint a miénk nincs, fejlettebb meg pláne nincs. Mivel még mindig nem találkoztunk a rádiójeleikkel és nem is jöttek el hozzánk az idegenek látogatóba.
  Ezzel szemben az igazság: Az univerzum hemzseg az élettől, szó szerint dugig van mindenféle típusú és fejlettségi szintű civilizációkkal, trilliószámra, amik elsöprő többsége messze fejlettebb a miénknél. Pont azért van süket csönd a rádiócsatornákon, mert senki sem olyan bolond, hogy távközlésre használjon olyasmit, ami nem alkalmas a csillagközi távközlésre. A rádióhullámok túl lassúak és csak rossz hatásfokkal használhatók információ továbbítására a háttérzaj miatt. A gyors távközlési rendszerek (időszálas) ellenben lehallgathatatlanok és felderíthetetlenek. Az idegenek természetesen nagy tömegben nyüzsögnek a Naprendszerben is, rengeteg űrhajóval, és ezeket folyamatosan észlelik is a radarberendezéseink, csak elbagatellizáljuk a dolgot, nagyvonalúan holmi ufónak nevezve őket. És mivel az ufókra a hadseregek lőnek, ha csak tehetik, a minket megfigyelő fejlettebb fajok nem óhajtanak kapcsolatba lépni velünk, a primitív és erőszakos barbárokkal.
 10. Hazugság: Mivel a jelenlegi, jócskán elavult fizikai elképzelések szerint nem lehet az űrben a fénysebességnél gyorsabban utazni, sosem fogunk eljutni más csillagokhoz emberileg elfogadható idő alatt. Be vagyunk zárva a Naprendszerbe és esélyünk sincs kijutni innen. Ugyanezért más civilizációk, még ha vannak is, szintén nem tudják elhagyni a bolygórendszerüket és ők sem jöhetnek ide, vagyis kizárt, hogy találkozzunk velük.
  Ezzel szemben az igazság: Ideje lenne alaposan átírni a fizika tankönyveket és a sok mellébeszélés helyett végre komolyan elkezdeni kutatni és fejleszteni. A tudásunk alapjai már megvannak hozzá, csak a mérnöki munkát kell elvégezni. Az űrben simán lehet akár több tízezerszeres fénysebességgel is utazni, igaz elég cseles módon, mert az űrhajó közben nem lépi át ténylegesen a fénysebességet, csak ugrál a térben, egyik helyről a másikra. Az idegenek is ezzel a technológiával járnak ide a Naprendszerbe, amit bizonyítanak az ufókról készült filmfelvételek, amiken az idegen űrjárművek térugrás közben láthatók. Ezekből jó pár bárki számára elérhető az interneten, aki nem hiszi, nézzen utána.

A felsorolt hazugságokat látva egyértelmű kép bontakozik ki előttünk arról, hogy mit próbál a társadalom gőzerővel bedumálni a tagjainak: az élet egy halálcsapda, amiből nincs menekvés. Nem számít, milyen ember vagy, a helyzeted reménytelen és kilátástalan, és csak a halál és feledés vár rád a rövidke, szenvedéssel teli életed végén. Ha mégsem, akkor utána még rosszabb lesz, egyszóval a mennyországról és egy jobb életről ne is álmodj. Mert a világ egy ilyen könyörtelen, kegyetlen, kíméletlen, sötét és gonosz hely, ahol te csak egy jelentéktelen kis rabszolga vagy, aki örökké tartó szenvedésre, tudatlanságra és elszigeteltségre van kárhoztatva. Igazán pofás kis világkép, nemde? No, akkor gyorsan dobjuk ki a kukába és frissítsük szemléletmódunkat egy használhatóbb világképre! Most rögtön! Mert itt az idő!

Forrás: Eseményhorizont Magazin

Published in Ezotéria

A hazugság lelke

Friday, 22 September 2006 01:12
...a hazugság lelke elválasztja az embert az embertõl. A hazugság lelke széthinti a félreértést és a meg nem értést, a hazugság lelke csillogó fátyolt borít a hiú emberlelkek szemére. A hazugság lelke gyûlöletre indítja a gõgre hajló lelkeket, ha csak a legkisebb ellenállásra találnak is. A hazugság lelke megmásítja az Írásokat, meghamisítja azt az igazságot, amelyet Isten adott az emberek lelkén keresztül. A hazugság lelke a szellemi Isten helyett bálványt farag és azt mutatja meg az embernek: "Ez a te istened, ezt imádd, mert ez fog téged megsegíteni".
    

 Mert a bálványimádás korszaka nem járt még le, hiszen minden embernek vannak bálványai, amelyek elõtt meghajol, amelyeket imád, és azt a tiszteletet, azt a szeretetet, amely a lelkében már-már kialakult, nem a szellemi Istennek, a mindeneket teremtõ Atyának és a kegyelem Istenének adja, nem annak az oltárára teszi le, hanem a bálványokra pazarolja. Tehát a hazugság szelleme mindent megmásít, mindent más formában mutat meg az emberi értelemnek az ember érzelmi világának.
     

A hazugság szelleme azonban nem kint van a természetben, nem a haragvó oroszlán formájában jár körül, hanem a te szívedben van, ember, a te lelkedben, a te gondolat- és érzésvilágodban. A hazugság szelleme beburkolja az ember érzés- és gondolatvilágát és sötét színekben mutatja meg a másik embert, a másik ember tévedését, a másik ember félrelépését; haragra indít, felizgat, bosszúra ingerel; az önzõ embert irigylésre ingerli és fösvénységet sugall. Amikor segíteni kellene, akkor megmásítja elõtted, a lelki szemeid elõtt a valóságot és másképp mutatja be, mint ahogyan az csakugyan van, és az érzéseidet már átalakítva hozza munkába és a cselekedeteid nem azok lesznek, amiket akartál, a lelked nem tudja kihozni annak megvalósítását, amit magadban elhatároztál. Egészen más ember lettél, mint amilyennek magadat elképzelted.
     

A hazugság lelke bevonja a ti lelketeket, eltávolít benneteket egymástól, szétszór, elülteti közöttetek a gyûlölség lelkét, a meg nem értés lelkét, a rágalom lelkét, a gonosz feltevések lelkét, és akiknek együtt kellene szeretetben, megértésben találkozniok és együtt kellene véghez vinniük azt a munkát, amellyel az Úr megbízta õket, azokat eltávolítja, elidegeníti egymástól, s a szeretet helyett a gyûlölség lelkét teszi otthonossá. És az ember nem tudja hol, merre keresse az okokat ebben a zûrzavarban, ebben a harmóniátlanságban, és kifáradva, elcsüggedve esik össze és hiába keresi az enyhületet, a kiegyenlítõdést, nem találja meg sehol. Csak önmagában találhatja meg, ha hittel és reménységgel, Isten ígéretébe fogódzik és várja ameddig az Isten lelke elcsitítja a hazugság lelkének rombolását, amelyet nemcsak a cselekvésben, hanem a lelkekben, a környezetben és a külvilágban is véghezvisz.
     

Mert hiszen folyton rombol a hazugság, pedig mindig építeni igyekszik. A hazugság nem állhat meg önmagában, mindig az igazság-pilléreire építi fel a maga hatalmas nagy épületeit. Azért sokszorosan kell vigyázniok azoknak, akik igazságot akarnak cselekedni, hogy valamiképp a hazugság lelke hozzájuk ne férkõzzék, mert még amikor jót akar is az ember, a lelkének minden erejével és elgondolásával, még akkor is rossz lesz belõle, mert a hazugság lelke az igazság pillérein át hidat épít és áthidalja a lehetetlent, a semmit: csábító színekben mutatja meg azt, amit az ember álmaiban, elgondolásaiban megkíván, közel hozza azt, amiért sokat kellene dolgozni, amiért sokat kellene imádkozni, amiért sokat kellene még tûrni és szenvedni, és azt hazudja a hazugság lelke, hogy az egy pillanat alatt elérhetõ. Hiszen csak egy kicsit kell megmásítani a valóságot és az ember a hazugsággal már is elérheti azt a megbecsülést, azt a tisztességet, amelyet más, aki õszinte, becsületes és igazi, sok fáradsággal, sok tûréssel, sok jóakaratú építkezéssel érhet csak el. Mindezt az eredményt a hazugság lelke közel hozta, elérhetõvé tette azoknak akik hallgattak rá.
     

A hazugság földi jólétet, kincseket, tisztességet, az emberek elõtt kiváltságosságot és megbecsülést hoz az ember lelki szeme elé, csak a kezét kell kinyújtania és el kell gondolnia egy olyan mesét, amely nem létezik, és ha ez hívõkre talál, máris áthidalta a lehetetlent.
     

Az ember csodálkozik azon, miért kell olyan sokat szenvedni, miért kell annyit csalódni. Miért ne kellene, amikor minden hazugságon épül fel?! Miért ne kellene az embernek keseregnie hitének romjain, szeretetének bizalmának roncsain, amikor maga is segít építeni a hazugság várát, segít továbbfonni a hazugság szövevényét?! Hiszen aki egyszer a hazugságba belekóstolt, az csak nem leplezheti le önmagát, mert akkor az eredmények egy pillanat alatt porba hullnak, és õ megszégyenülve áll ott az emberek gúnykacajának kitéve. Erre pedig az ember képtelen, tehát csak fonja-fonja tovább a hazugság szövevényét. Így egymást áltatják, egymást félrevezetik, az igazságot hazug színben tüntetik fel egymás elõtt az emberek.
     

Ne hazudjatok testvéreim! Valahányszor hazudtok, valahányszor a megtévesztés szellemének a tarsolyába nyúltok, és onnan vesztek a boldogságotokhoz kisegítõ eszközöket, mindannyiszor távolodtok az engesztelõdés, a pihenés, a boldogság világaitól.
     

Halljátok csak, mit mond Úr a kígyónak, a hazugság szellemének: "Te pedig a hasadon járj és életednek minden idejében a port egyed". A hazugságnak mindig alakoskodnia kell, a hazugságnak mindig ki kell keresnie azokat az apró búvólyukakat, azokat a kis gyengeségeket, ki kell keresnie a másik embernél azokat az alkalmakat, amikor elõállhat a maga elgondolásával. A hazugság mindig bujkál, mert bujkálni kénytelen. A hazugságnak mindig kendõznie kell magát, mert hiszen az ember ha látja, hogy a kígyóval, a hazugság szellemével áll szemben, rögtön bezárkózik és nem hisz el néki semmit. A hazugságnak mindig az igazság árnyékában kell járnia, csak úgy szabad megjelennie, mert a maga formájában sohasem jelentkezhetik. A hazugság sohasem építhet az önmagában lévõ erõre, mert ereje nincs, alapja nincs, mert a hazugság szellemének nincs létjoga a földön. Hogy mégis él és van, ezt a létjogot csak te adod néki ember, mert a szellemvilágban hazugság nem létezik. Ott nincs festék, nincs kendõzés, és mindennek a maga igazi formájában kell megjelennie.
     

Az álnokság, a hazugság a kígyó formájába van rögzítve, a kígyó pedig számûzve van az igazság és boldogság világaiból. Hogy a változások világaiból is számûzve legyen, hogy meg ne rontsa az életet, hogy el ne csalja az igazság felé törekvõ emberlelkeket is, azt mondom minden egyes embertestvéremnek: Légy igaz! Ne hazudjál, ne kendõzd a lelkedet, ne nyúlj a megtévesztés szellemének tarsolyába, mert valahányszor belenyúlsz, amit onnan veszel, az a te lelkedbe rakja le petéit és ott kelnek ki az apró hazugságok és a te lelked erõibõl táplálkozva nagyra nõnek, hogy azután úrrá legyenek feletted.

Published in A lélek rezdülései

Read 23274 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 23273 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 16225 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 14642 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13159 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 11780 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 10791 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 10688 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 9890 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…
Read 9805 times 2
A bíbor kasvirág
Echinacea purpurea Gyógyászati célokra hol gyökerét vagy virágját, hol az egész növényt használják. Ezekbõl fõleg alkoholos kivonatot készítenek, mely gyógynövény…