Kapcsolatelixir

Rate this item
(0 votes)

love AZ EGÉSZSÉGTELEN KAPCSOLATOK ÁTVÁLTOZTATÁSA

 

Kérd meg társadat, hogy válasszon egy olyan személyt, anyagot vagy tevékenységet, amihez a jövõben kiegyensúlyozottabb módon szeretne viszonyulni! Lehet ez valaki, akitõl nagyobb mértékben kellene függetlenednie, de lehet étel, alkohol vagy kábítószer is, ha azzal kapcsolatban alakult ki benne függõségi viszony.

Akár egy betegséget is választhat, ha meg akarja tudni, hogy miért „ragaszkodik" a rossz egészségi állapothoz. A munkamániások a megváltoztatandó kapcsolat tárgyaként választhatják a munkát is. A dohányosok választhatják a cigarettát. Kérd meg társadat, közölje, hogy egy férfira, egy nõre, valamilyen anyagra, vagy valamilyen tevékenységre gondolt-e? Utána olvasd fel neki szó szerint a következõ, vastagon szedett szöveget!

 

 AZ EGÉSZSÉGTELEN KAPCSOLATOK ÁTVÁLTOZTATÁSA

Kérd meg társadat, hogy válasszon egy olyan személyt, anyagot vagy tevékenységet, amihez a jövõben kiegyensúlyozottabb módon szeretne viszonyulni! Lehet ez valaki, akitõl nagyobb mértékben kellene függetlenednie, de lehet étel, alkohol vagy kábítószer is, ha azzal kapcsolatban alakult ki benne függõségi viszony.

Akár egy betegséget is választhat, ha meg akarja tudni, hogy miért „ragaszkodik" a rossz egészségi állapothoz. A munkamániások a megváltoztatandó kapcsolat tárgyaként választhatják a munkát is. A dohányosok választhatják a cigarettát. Kérd meg társadat, közölje, hogy egy férfira, egy nõre, valamilyen anyagra, vagy valamilyen tevékenységre gondolt-e? Utána olvasd fel neki szó szerint a következõ, vastagon szedett szöveget!

            1. A MEGFELELÕ ÁLLAPOTBA HOZÁSA:

Állj meg itt, és hagyd, hogy nyugodt, elmélkedõ, imádságos, illetve meditatív állapotba süllyedj! Olyan állapotba, ahol tiszteled önmagadat, és kíváncsian és nyitottan fordulsz a történések felé, s tudod, hogy mindaz, amit tenni fogunk, számodra minden tudatszinten biztonságos lesz.

(A legtöbb embernek ehhez hasznos, ha behunyja a szemét.)

            2. FORMÁZÁS

Most pedig saját tempódban formázd meg kezeiddel volt kedvesed  térbeli, háromdimenziós megfelelõjét. Olyan lassan tedd ezt, hogy közben ÁTÉREZHESD (annak a)  volt kedvesed (személynek, anyagnak, tevékenységnek) valamennyi vonatkozását.

            3. AZ ÉLET LEHELETE

Most pedig fújd az élet leheletét volt kedvesed alakjá-ba, és érzékeld, hogy  õ teljességében    jelen van, itt és most!

             4. AZ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS MEGFELELÕJÉNEK MEGTALÁLÁSA .

Hagyd, hogy képzeleted vezessen, s figyeld meg így, milyen módon kapcsolódsz túlságosan volt kedvesed..........-hez! Képzeld el, hogy nézne ez ki, vagy használd kezeidet és testedet, hogy érezd, tested mely részérõl indul ki ez a kötelék, és miként rögzül a másikon! (SZÜNET)

 Írd le most nekem a gúzsban tartó kapcsolat természetét! Hol kapcsolódik az hozzád? (Hagyd, hogy válaszoljon!) Hol van az õrajta? Véleményed szerint milyen anyagból van az? (Hagyd, hogy válaszoljon!) Mekkora az? Milyen érzés megérinteni? Van-e valamilyen hangja vagy rezgése? Milyen színûnek ézékeled?

          5. AZ EGÉSZSÉGTELEN KAPCSOLAT HÁTTERÉBEN MEGBÚVÓ ÉRZELMI    IGÉNY VIZSGÁLATA

Figyeld meg most érzelmi reakciódat, ahogy azt fontolgatod, hogy elvágd ezt a kapcsolatot! Ne vágd még el, mert talán még nem állsz arra készen!  Csupán indítsd el a kezed, mintha el akarnád azt vágni, és figyeld meg a közben jelentkezõ érzelmi reakciódat!

            6. A KAPCSOLAT POZITÍV CÉLJÁNAK MEGTALÁLÁSA

            Tudatosítsd és becsüld magadban, hogy éned egy része megengedte ezt az összefonódást vagy behálózódást, mégpedig azért, mert valami fontosat akart számodra! Azt hitte, hogy ebbõl a kapcsolatból valami nagyon fontos dolgot szerezhet meg számodra, amire szükséged van. Még ha így vagy úgy tán fájdalmat is okozott neked ez a kapcsolat, az a részed, amelyik fenntartotta azt, mindvégig pozitív szándékkal tette. Igazi, mély kíváncsisággal és nyíltsággal kérdezd meg barátságosan énednek ezt a részét: „Mit akartál számomra megszerezni ezen a kapcsolaton keresztül?", és mondd ki hangosan, ami eszedbe jut! (Hagyd õt beszélni!)

És még mit?

                                                            A pozitív célok listája

 Ha a szándék nem teljesen pozitív,                          ...........................................

akkor kérdezd meg:

És mit akarsz AZON keresztül                                        ..........................................

elérni, ami még fontosabb?

                                                                                             ..........................................

            7. ALKOSS MEG EGY FEJLÕDÕ LÉNYT, AKI ÁLLANDÓAN         RENDELKEZÉSRE ÁLL, HOGY A POZITÍV IGÉNYEKET KIELÉGÍTSE!

Fordulj most oldalra, és kezeiddel formázz meg egy állandóan rendelkezésre álló FEJLÕDÕ LÉNYT! Ez a személy TE MAGAD  vagy, az a TE, aki már megoldotta ezt az (evési, kapcsolati stb.) ügyet. Ez a TE ugyanúgy néz ki, mint te, ugyanolyan ruhát is hord, mint te, ám tekintetébõl mély bölcsesség tükrözõdik. Építsd bele ebbe az énedbe mindazt a pozitív célt, illetve igényt, amit épp most fedeztél röl! Megvan benne, s így megadja neked ezt a ............t, ..................t és .............t (az egészségtelen kapcsolat pozitív céljai), sõt biztosan SZÁMÍTHATSZ rá MINDIG, és õ a a számodra legjobb módon adja meg a ...........t, ................t és .............t.

Ez az éned naponta fejlõdik. Olyan kísérõd õ, aki néhány lépéssel elõtted jár, szeret téged, és remek humorérzéke van. Nem tökéletes, de jobban megért téged, mint bárki más ezen a Földön, mert mindenen átment, amin te is átmentél. (Tarts szünetet, és hagyd, hogy befejezze a formázást és a gondolkodást!)

Most pedig fújd bele az élet leheletét ................-ba (gyógyulni kívánó társad keresztnevét mondd it), és nézz a szemébe! Ez az éned naponta fejlõdik, néhány lépéssel elõtted jár, élõ példája annak, akivé napról-napra egyre inkább válni akarsz; olyan társ, aki monstantól kezdve mindig veled lesz, a .............., a.............. és a  ...............biztos forrásaként.

            8. ÉSZREVENNI, HOGY MÉG NEM KAPCSOLÓDTÁL FEJLÕDÕ ÉNEDHEZ

Vedd most észre, hogy noha õ mindezeket oda akarja neked adni, még nem kapcsolódik hozzád; te még mindig régi kedvesed-hez kapcsolódsz (az összegubancolódás tárgyához).

       9. AZ ÖSSZEGUBANCOLÓDÁS TÁRGYA IS TEREMTETT EGY FEJLÕDÕ  ÉNT

Mielõtt azonban erre irányítanád figyelmedet, tudd, hogy amíg te saját jövõbeni fejlõdõ énedet teremtetted meg, aközben volt kedvesed szintén megalkotta a maga fejlõdõ énjét, aki õt is elõbbre viszi! Fordulj oda, és figyeld meg ezt! (Szünet) Jelenleg azonban még nem tud hozzákapcsolódni jövõbeni fejlõdõ énjéhez, mert veled van elfoglalva.

(Ha társad nem személyhez, hanem tárgyhoz, pl. cigaretta, csokoládé stb. való egészségtelen kapcsolatán akar változtatni, akkor nem jövõbeni fejlõdõ énrõl, hanem jövõbeni jobb helyrõl érdemes beszélni, pl. múzeum, étterem stb.)

            10. ÚJRA ÖSSZEKAPCSOLÓDNI ÖNMAGADDAL

Figyeld meg újra a kapcsolatot: figyeld meg, milyennek tûnik az számodra, és milyen érzést ébreszt az benned! Ezt követõen pedig, amikor készen állsz rá, saját tempódban vágd el, olvaszd el vagy húzd ki a kapcsolatot, ami  volt kedvesed-hez fûzött (a korábbi összegubancolódás tárgya), és azonnal  kapcsold magad saját jövõbeni, fejlõdõ énedhez, pontosan ugyanazokon a helyeken és módon, ahogy volt kedvesed-hez (a korábbi összegubancolódás tárgya) kapcsolódtál!

(Tarts szünetet! ............. Hagyj neki elegendõ idõt ehhez, s közben csöndben, kellõ TISZTELETTEL figyeld a zajló folyamatot!)

 

Most pedig élvezd az örömérzést, hogy kölcsönösen függõ kapcsolatba kerültél valakivel, akire valóban számíthatsz: saját magaddal! Köszönd meg ennek a magadnak, hogy itt van! Élvezd, hogy megkapod ettõl a jövõbeni, fejlõdõ lényedtõl a ...................t, a ..................t és a ..................t, amikre oly régóta vágytál! (Várj! Hagyd, hogy átérezze mindezt!)

Mostantól kezdve jövõbeni fejlõdõ éned meg tudja adni neked a  .............t, a .....................t és a ..............t, sõt még ennél is többet, és mindezt oly módon, ami tökéletesen megfelelõ jelenlegi énednek, és annak, akivé válsz. (Tarts szünetet!)

Most figyelj, ahogy egy nagyon különleges üzenettel üdvözöl! (Várj! Figyeld, jelentkezik-e valamilyen reakció!)

            11. TISZTELNI A MÁSIKAT

Miközben továbbra is érzékeled a kapcsolatot fejlett éneddel, odafordulhatsz, hogy lásd, ahogy volt kedvesed (az elõzõ kapcsolat tárgya) éppen hozzákapcsolódik saját jövõbeni fejlõdõ énjéhez, ugyanazokon a pontokon, ahol korábban hozzád kapcsolódott! Biztosan tudhatod hát, hogy neki is jobb helye lesz így.

            12. ERÕSÍTENI A KAPCSOLATOT ÖNMAGADDAL

Fordulj most ismét fejlett éned felé, akihez most már szoros szálak fûznek! Most pedig ténylegesen lépj is bele ebbe a fejlett lénybe, s onnan nézz vissza önmagadra! (Bíztasd, hogy lépjen ténylegesen elõre, és onnan forduljon hátra!)

Érezd át, milyen érzés talpraesettnek és találékonynak lenni, és milyen érzés önmagadnak adni! Érezd át, milyen az, amikor fejlett éned a „jelenlegi énednek" megadja a számára szükséges ...............t, ..................t és ..............t! (Hosszú szünet)

Most pedig adj át ennek az ÉNEDNEK egy bölcs üzenetet, hiszen te már túlléptél azon az életszakaszon, amiben õ most jár! (Szünet)

Amikor pedig most visszalépsz saját jelenlegi énedbe, visszahozhatod magaddal ezt a találékonyságot és gondoskodást. (VEDD RÁ, HOGY A SZÁMÁRA MEGFELELLÕ PILLANATBAN TÉNYLEGESEN VISSZALÉPJEN!)

            13. AZ ÚJ ENERGIAFORMA KIPRÓBÁLÁSA

            Figyeld meg, hogyan viszonyulsz volt kedvesed- hez (az összegubancolódás ill. egészségtelen kapcsolat korábbi tárgya) most, hogy már folyamatos kapcsolatban állsz önmagaddal, és állandóan megkaphatod a ................t, a ..................t és a .............t (pozitív célok) fejlett énedtõl! Képzeld most el magadat egy olyan jövõbeni helyzetben, amiben valami hasonló tárgy vagy személy szerepel! (Szünet) Figyeld meg kettõtök kapcsolatát így, hogy már szoros, megingathatatlan kapcsolatban állsz fejlett éneddel! Szólj, ha befejezted! (Hagyj elegendõ idõt!)

Most képzeld el magadat egy másik jövõbeni helyzetben, ezúttal a munkádban, és figyeld meg, milyen érzés úgy döntéseket hozni és kapcsolatba lépni másokkal, hogy már rendelkezésedre áll ez a biztonságos, tápláló kapcsolat önmagaddal! Szólj, ha befejezted! (Hagyj elegendõ idõt!)

Most képzeld el, ahogy reggel úgy ébredsz, hogy már kapcsolatban állsz fejlett éneddel. Figyeld meg a különbséget, figyeld meg, mennyire más ilyen érzéssel kezdeni napjaidat, és szólj, ha végeztél!  (Szünet!)

Most képzeld el magad evés közben, és figyeld meg, milyen érzés ekkor is szoros kapcsolatban állni fejlett éneddel, aki állandóan ...............t, ............t és ...........t ad neked, sõt még ennél is többet! (Szünet)

Most képzeld el magad szerelmi kapcsolatban, és figyeld meg, milyen érzés úgy szeretni valakit, hogy közben szilárdan kapcsolódsz fejlett énedhez! (Hagyj erre elegendõ idõt!)

Most képzeld el magad olyan kapcsolatban, ahol te kapsz a másiktól: valaki segít neked valamiben, ez lehet olyan hétköznapi dolog, mint hogy segít az illetõ megjavítani z autódat, de lehet olyan személyes dolog is, mint hogy valaki egy számodra fontos döntést segít meghozni. (Szünet) Figyeld meg, milyen érzés szorosan összekapcsolódni fejlett éneddel, amikor te kapsz mástól! (Szünet)

Most képzeld el magad olyan helyzetben, amikor adsz: segítesz valakinek, aki hozzád fordult segítségért! (Szünet) Figyeld meg, mennyire más úgy segíteni, hogy szilárdan kapcsolódsz fejlett énedhez, akitõl mindig megkapod a .............t, a ...............t és a ..................t! (Hosszú szünet)

Milyen vonatkozásban érzed másként magad?

Amikor úgy érzed, kinyithatod már a szemedet. (VÉGE A GYAKORLATNAK)

 

 

Milyen helyzetekben tudom alkalmazni a „Kapcsolatelixírt"?

 

Javulást hozhat ez olyan kapcsolatokban, amelyekben a következõ érzések valamelyike kerít hatalmába:

-          elhagyástól való félelem,

-          csalódás (frusztráció)

-          függõség,

-          irányítottság,

-          rögeszmés megszállottság, kényszeresen visszatérõ gondolat,

-          sértõdés,

-          zaklatottság,

-          úgy érzed, hogy irányítani kell mást,

-          harag,

-          nagyobb önállóság igénye.

 

Segítségével életed bármilyen ügyéhez vagy tevékenységéhez való viszonyodat megváltoztathatod (nyílvános beszéd, házépítés, munka stb.), amivel kapcsolatban:

-          feszült vagy,

-          túl sok idõt töltesz el,

-          irányítottnak érzed magad.

 

Arra is használhatod, hogy megváltoztasd a viszonyodat olyan anyaggal (pl. étel, alkohol, cigaretta), amivel kapcsolatban:

-          túlzottan függõ viszonyban állsz,

-          ami akaratod ellenére állandóan eszedben jár,

-          amibõl túl sokat fogyasztasz,

-          amin nem tudsz uralkodni.

 

A VÁLTOZTATÁS SIKERESSÉGÉBEN ÉS A LÉNYEG MEGÉRTÉSÉBEN KÉT ELÕFELTEVÉS JÁTSZIK SZEREPET:

 

Minden viselkedésminta hátterében valamilyen pozitív szándék húzódik meg. Valójában mindig az adott dologgal kapcsolatban kialakított mentális modellemre reagálok, s nem magára a dologra.

 

Carolyn Deal: Átváltozások c. tanfolyamának anyagából

Read 3441 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 26559 times 0
Angina pectoris / Szívinfarctus
A két szívproblémát azért tárgyaljuk együtt könyvünkben, mert szinte teljesen azonos elõzményekkel bír. Elõbb nézzük meg az Angina pectoris tüneteit.…
Read 24049 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 23656 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 18905 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 14926 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13563 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 12063 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 11065 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 11046 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 10351 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…