Az asztráltest

Rate this item
(7 votes)
Az asztáltestet gyakran összekeverik az Aurával. Az asztráltestünk a LEGFONTOSABB, hallhatatlan részünk, a tudatunk benne tárolódik. Az Auránk rezgése megszûnik fizikai testünk halálával együtt. Az asztráltestünk viszont örök életû: az élettartalma körülberül 10x10 a 22-en év, ami megközelíti az egész Univerzum életidejét (magyarul elég hosszú idõ). Az asztáltestünk egy massza, ami körülbelül 4x10 a 21-en (4,000,000,000,000,000,000,000) elektront tartalmaz (lásd A Könyvet).

A tudósaink még csak most fogják majd felfedezni, hogy az asztráltestünkben lévõ elektronoknak óriási memóriakapacitásuk van, továbbá olyan információt és értelmet tartalmaznak, ami testünk és tudatunk minden funkciójáért felelõs, beleértve az összes gyógyulási folyamatot is. Tehát az asztáltest vagyunk valójában "mi magunk". Számítógépes szakszavakkal élve, a testünk a hardver, érzékelõkkel, adókkal, vevõkkel és vezérlõkkel felszerelve, míg az elektronokból álló asztáltest maga a szoftver, memória, adattároló egység továbbá a tudata, és szabad akarata az irányítónak, aki megmondja, hogy mi legyen.

Fizikai testünk tökéletlen, vagy megbetegszik, mivel még nem fejlesztettük olyan szintre a tudatosságunkat, hogy jobban megépítsük és irányítsuk. A végsõ cél az, hogy képesek legyünk tudatosan irányítani testünk minden sejtjének a tevékenységét és még konkrétabban, képesek legyünk regenerálni (megfiatalítani) õket saját akaratunkkal. Ezen a szinten örökké fiatalok leszünk és csak rajtunk múlik majd, hogy mikor és hogyan szeretnénk megváltoztatni a fizikai testünket. Ezenkívül bármikor eldönthetjük, hogy a fizikai testünkben legyünk-e (amire egyfajta eszközként van szükségünk, hogy másokon segíthessünk) vagy csatlakozzunk a Forráshoz asztráltestünkben tartózkodva. Képzeld csak el azt az örömöt és szórakozást, amit így elérhetsz. Ez a valóság.

Mindössze 2 dolog van, ami károsíthatja az aszráltestben tárolt információt és hatással lehet elkövetkezendõ létidõinkre is: a drogok és a hangos zaj.

Kísérletezz asztáltested látásával:
Közelítsd egymáshoz mutatóujjaidat, úgy hogy majdnem érintkezzenek, lehetõleg sötét, matt háttér elõtt. A fekete háttér megfelelõ. Nézz az ujjaid közé és köré, majd vedd észre, hogy a háttér az ujjaidhoz közel világosabb. Ennek oka a kékes, átlátszó és kissé világító fényudvar ami az asztráltested része. Ha összeérinted a kezeidet olyan, mintha egy elektromos áramkört rövidrezárnál, ami láthatóbbá teszi az asztráltestet. Ennek formája szorosan követi a testedét. Néhány embernek az asztrálteste meglehetõsen erõs és világos, és legalább 10mm-rel terjed ki a fizikai testük köré. Jellegzetesen, a 2-4mm átlagosnak számít egy egészséges földi ember számára.

A tudat félépítése:
A következõ, magasabb tudatosságú szinten az aszráltestünk a sokkal erõsebb és intelligensebb "felsõbb tudathoz" vagy "felsõbb énhez" csatlakozik, amihez a földön szerzett benyomásaink jutnak, és ami tárolja az életrõl életre felgyülemlett megértésünket. Ezt a kapcsolatot orvostudományunk is jól dokumentálja. Egy nagyon zajos "alagútról" van szó, ami egy rendkívül világos fényhez kapcsolódik (a "felsõbb énhez"). Ha meghalunk, asztráltestünk (ami valójában "mi magunk" vagyunk) keresztülmegy rajta és a fény elérésekor eljutunk a tökéletes boldogsághoz és a dolgok teljes megértéséhez. Ez a fény kapu a "felsõbb én" lényegéhez. Nagyon sok ember, aki a "klinikai halál" állapotába került részletesen beszámolt már errõl a kapcsolatról. Az élmény annyira mély, beható, lenyûgözõ és különbözõ mindennapi életünktõl, hogy nagyrészét elfelejtjük visszatérésünkkor, akárcsak az álmainkat. Összesen 9 kategóriája van a "felsõbb éneknek", melyek ahogy haladunk elõre egyre világosabbak és erõsebbek mint az elõzõ.

A "felsõbb ének" fényére és a hozzájuk vezetõ "alagutak" hangjára sok õsi spirituális írás utal, mint "A Teremtés Fényére és Hangjára". A legkíválóbb fizikusaink egyetértenek abban, hogy Univerzumunkban minden rezgésekbõl áll.

A meditáció és a jógagyakorlatok végsõ célja, hogy még életünkben tudatosan elérjük a fényt és boldogságot (nirvana, samandhi, stb.). Ha a hasonló "magasabb tudatállapotot" többször is képes vagy elérni életed során, mégha csak egy pár másodpercre is, "megvilágosodsz". Olyan dolgokat kezdesz el megérteni, amiket eddig még soha sem voltál képes felfogni. Gyakran, miután közvetlenül is kapcsolatba léptél "felsõbbrendû éneddel", a régebbi életviteled nem felel meg a számodra többé. Más emberek szokásainak, szertartásainak, életstílusának követése értelmét veszti, akárcsak az anyagi dolgokhoz való kötõdés. Spirituálisan megvilágosulsz

!Dr. Tom J. Chalko MSc, Ph.D. munkája /
Read 8677 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

KÖNYVAJÁNLÓ