Print this page

Robert Bruce auralátó tanfolyama

Rate this item
(6 votes)

1. Bevezetõ

auraEz az iromány remélhetõleg választ ad az aurát körülölelõ számtalan kérdés többségére és szétoszlatja az aurával kapcsolatos tévhiteket. Megtudhatod mi is az aura, hogyan néz ki, mire jó, ha képes vagy érzékelni, és természetesen legfõként azt, hogy hogyan tanulhatja meg bárki az aura látását. Az aura látása nem olyan nehéz, mint ahogy azt elsõre gondolnád - mármint ha megfelelõen gyakorlod. Ez egy nagyon egyszerû és közérthetõ edzõprogram, amely lépésrõl lépésre elmagyaráz minden lényeges dolgot, amit az auráról tudni kell. Az elején fogjuk kezdeni, elõször a legkönnyebben látható aurákkal, azaz a színek aurájával, hogy végül majd áttérjünk a jóval bonyolultabb emberi aurára is.

Az aura a látható része azoknak a finomenergia folyamatoknak, amelyek minden fizikai dolog belsejében zajlanak. Minden anyagnak van valamilyen aurája - még egy egyszerû kõnek is - bár összehasonlítva a szivárvány színeiben pompázó emberi aurával az egyszerû tárgyak aurái elég silánynak tûnhetnek. Aura vesz körül minden fizikai dolgot, életerõt, színt, és természetesen minden más energiaforrást.

Az elsõ fejezetek megismertetnek bennünket azzal a kevéssé ismert ténnyel, hogy magunknak a színeknek is van aurájuk. Minden színnek egyedi aurája van. Ez az aura teljesen más színû, mint az eredeti szín. Azok az aurák, amelyeket erõs, elsõdleges színek sugároznak ki, sokkal erõsebbek és könnyebb is õket látni mint más auratípusokat. A színek auráit használva segítségként, a legtöbben általában rögtön az elsõ alkalommal képeseket az aurát látni.

Én már évek óta látom az aurát. Nem születtem ezzel a képességgel, hanem megtanultam látni - a nehezebb utat jártam végig. Néhány évbe belekerült mire eléggé tisztán láttam ahhoz, hogy a gyakorlatban is hasznosítani tudjam ezt a képességet. Ismerem az aurikus látás kifejlesztésével járó problémákat, ezért ezt az edzõprogramot úgy állítottam össze, hogy segítsen elkerülni és legyõzni a gyakorlás közben jelentkezõ akadályokat.

2. Hogyan Mûködik Az Aurikus Látás?

Az én elméletem a következõ: A fény mindenképp szükséges ahhoz, hogy a szemöldök csakra ráhangolódjon és odafókuszáljon az aurikus energiára. Az aura valójában ennek az aurikus energiának a vizuális képe, amelyet az agy látóközpontja idéz elõ. Ez lehet az egyetlen logikus magyarázat az aurikus látásra. Az aurikus látás - mint a tisztánlátás egyéb formái is - a szemek és a normális optikai látási folyamatok mûködésétõl is függ. A fizikai és nem-fizikai látás nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással. Mindkettõ az érzékelés egy formája, amely lehetõvé teszi az agy számára, hogy különbözõ fajta energiákat érzékeljen, amit aztán képként jelenik meg elõttünk.

Normális látás

A szemek fényt érzékelnek - a fény formájában lévõ energiát. A szemek a fényenergiát a fényérzékeny idegszövetekre fókuszálják, a szem hátsó részében, amely az optikai idegekkel van kapcsolatban. Leegyszerûsítve tehát, ez a fényérzékeny idegszövet a fókuszált fényenergiát bonyolult elektromos jelfolyamokká alakítja át. Ezek a jelek áthaladnak az optikai idegeken, és az agy látóközpontjába érkeznek. Az agy értelmezi ezeket az elektromos jelfolyamokat és létrehoz egy színekben és formákban gazdag vizuális képet, tehát azt a képet, amelyet mi látásként érzékelünk.

Aurikus látás

A szemöldök csakra (harmadik szem, szemöldökközpont) jóval finomabb energiákat érzékel, mint amilyen fényenergia. Ezeket az energiákat a szemöldök csakra csakis akkor tudja érzékelni, amikor aktív és rá van hangolva arra, hogy fogadja ezt a fajta energiatípust. A szemöldök csakra a szemek között (szemöldökök között) helyezkedik el, és közvetlen összeköttetésben áll a normális optikai látással. A szemöldök csakra által érzékelt energia, elektromos jelek formájában, szintén áthalad az agy látóközpontján - ugyanúgy mint normális látás esetében. Az agy értelmezi ezeket a jeleket is - bármit amit érzékel - és egy vizuális képet állít elõ belõle. Tehát az aurikus energiából is vizuális képet alkot - színes fényfoltokként alkotja meg az aurikus energiát, amelyek körbeveszik a szemlélt dolgot, és ezt nevezzük mi aurának.

A fény mindenképp szükséges ahhoz, hogy a szemöldök csakra ráhangolódjon és odafókuszáljon az aurikus energiára. Az aura valójában ennek az aurikus energiának a vizuális képe, amelyet az agy látóközpontja idéz elõ. Ez lehet az egyetlen logikus magyarázat az aurikus látásra. Az aurikus látás - mint a tisztánlátás egyéb formái is - a szemek és a normális optikai látási folyamatok mûködésétõl is függ. A fizikai és nem-fizikai látás nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással. Mindkettõ az érzékelés egy formája, amely lehetõvé teszi az agy számára, hogy különbözõ fajta energiákat érzékeljen, amit aztán képként jelenik meg elõttünk.

A szemek a normális optikai látás szervei (fizikai szervek)

A szemöldökközpont a nem-fizikai látás szerve (nem-fizikai szerv)

Mindkét szerv ugyanabban a körzetben helyezkedik el. Az elhelyezkedésük miatt, azt feltételezhetjük, hogy hasonlóak a funkcióik mindkét szervnek, és közeli kapcsolatban állnak egymással (a szemek, a szemöldökközpont, és az agy látóközpontja össze vannak kötve egymással). A kutatásaim a következõket látszanak alátámasztani: A nem-fizikai látás minden formája közeli kapcsolatban áll a normál optikai látás folyamatával. Bár közeli kapcsolat van az optikai látás és a szemöldökközpont között - az aura nem a fény valamely típusa. Néhány ember azt hiszi, hogy az aura még a fény egy formája, csak magasabb frekvenciájú, mint a normál fény - és ez csak a tisztánlátók számára látható. Ha ez igaz lenne, akkor képesek lennénk érzékelni és megmérni ezt a fényt a ma használatos bonyolult elektronikus mûszerekkel. Vannak olyan tudományos mûszerek (például kamerák, stb.), amelyeket rá lehet hangolni a fényspektrum bármely tartományára és így érzékelni is - mindegy mennyire finom az a fény. Például: Az infravörös, ultraibolya, x-sugarakat, gamma-sugarakat, stb. ezek a mûszerek mind-mind képesek érzékelni, de az aurát nem. Ezért hát logikusnak tûnik arra következtetni, hogy az aura nem a fény valamely formája.

A normál látás bonyolultsága

Az aurikus látás folyamata talán nagyon bonyolultnak hangzik, de egyáltalán nem az, sõt nagyon egyszerû, amikor összehasonlítod a normális optikai látással - az aurikus látás egy egyszerû vizuális dolog, amelyet mind annyian megkapunk születésünkkor. Nézz körbe a szobában, ahol most vagy, nézz ki az ablakon - mit látsz? Gondolkodj el, hogy hány millió szín, árnyalatot és formát látsz - és mindet egyszerre - lenyûgözõ háromdimenziós formában. És mindegy milyen gyorsan fordulsz a látómezõddel, az agyad átmenet nélkül lefordítja neked ezeket a fantasztikusan bonyolult képeket, amelyeket látsz. A szemed hihetetlen mennyiségû információval bombázza az agyadat, de õ azonnal értelmezi és megjeleníti azt. A normál optikai látás egy lenyûgözõen bonyolult és erõteljes képesség. Hasonlítsd az imént látott képet, az aura néhány színárnyalatával, amelyet látsz. Nem számit mennyire gyönyörûnek és bonyolultnak látszik az aura, ez akkor is egy sokkal egyszerûbb kép. Nem is lehetne összehasonlítani a kettõt - a normál látás sokkal bonyolultabb és sokkal több erõkifejtést igényel az agytól, mint az aurikus látás.

Összefoglalva a fentieket: Az aurikus látás össze van kapcsolva és függ a normál látástól. Amit látsz és auraként érzékelsz, az valójában az agy által létrehozott képe illetve megfelelõje annak az energiának, amely az élettelen és élõ dolgokból sugárzik. A fizikai szemeidet használod arra, hogy ráhangold és ráfókuszáld a szemöldökközpontodat erre az aurikus energiára. Miután, az a kép amit látsz, elektromos jelek formájában megérkeznek a látóközpontba, az agy lefordítja és értelmezi õket. Ennek köszönhetõen az agy színes fényfoltokként jeleníti meg az aurát, amely körbeveszi a megfigyelt dolgot.


3. Auraérzékelõ Kamerák

Léteznek olyan kamerák, amelyek képesek lefényképezni az emberi aurát? Manapság már bizony, még a saját aurádról is kaphatsz fényképet egy pszichikus vásárban. Hogyan lehetséges ez?

Nos, ezek az úgynevezett auraérzékelõ kamerák nem az aura aktuális képét mutatják, ezek nem képesek látni az aurát. Az ilyen kamerák csupán elõállítják az aura illúzióját egy filmen.

Hogyan mûködnek az aura kamerák?

1. Érzékelõket helyeznek el a bõrön, vagy beépítik õket a székbe, amelyre leül a páciens, és így érintkeznek vele. Ezek az érzékelõk érzékelik a bõr elektromos ellenállását (galvanikus bõr feleletet). A bõr elektromos ellenállása változik, attól függõen, hogy milyen a só- és nedvességtartalma. Ezeket sok minden befolyásolja - diéta, folyadékok, egészség, hõmérséklet, érzelmek, hangulat, aktivitások, izzadás, stb.
2. Ezeket az érzékelt jeleket (információkat) bevezetik egy elektronikus processzorba, amely egy kamerához (általában egy kis fekete doboz) van kötve, és amely értelmezi õket. Ez a processzor aztán elektronikus jelmintákat generál ezekbõl a beérkezõ információkból attól függõen, hogy hogyan van beprogramozva.
3. Ezeket a jelmintákat aztán egy speciálisan módosított kamerába vezetik. A kamera belsejében, egy optikai színezõ készülék különbözõ színes fénymintákat állít elõ, és rávetíti ezt arra a képre, amelyet a kamera vesz. Ez adja a pácienst körülvevõ színes aura illúzióját - az aura képe tehát attól függ, hogy milyen jelek érkeztek a személytõl.

Ezért, mivel ezek a kamerák így mûködnek, csak ritkán mutatják a valódi aurát. Ez a színminták sokféle lehetséges variációja miatt van, amelyet a némileg eltérõ jelek, miatt érzékel így - ha már csak egy kicsit megváltozik a jel, egész másként fest az aura a fényképen. Nagyon nehezen lehetne találni két ugyanolyan szenzoros leolvasást, amelyet egy személyrõl készítettek, és ebbõl következõen két azonos fényképet, amely ugyanarról a személyrõl egyazon napon készült. Az aura fénykép valójában a kamera tervezõjének az elképzelése arról, hogy hogyan kellene kinéznie az aurádnak, a kutatásai szerint. Ezeket a kutatásokat tisztánlátók segítségével végzik és összekapcsolják a látott aurát a bõr aktuális galvanikus ellenállásával, s így következtetik ki, hogy mikor milyennek kellene lennie. A tervezõk minden galvanikus értékhez hozzárendelnek egy-egy színárnyalatot. Az aura fénykép tehát egy elektronikus úton elõállított illúzió, nem pedig az aura aktuális és valódi képe.


4. A Fény És Az Aura

A fény mindenképpen szükséges ahhoz, hogy bárminek is láthassuk a fõ auráját. Az élõ aura reagál a fény jelenlétére - kiterjeszkedik és megerõsödik. Ez a reakció leginkább akkor vehetõ észre, amikor egy élõ aurát közvetlen napfénynek teszünk ki. Azt is mondhatnánk, hogy az aura fényérzékeny. Alapos megfigyeléseket végeztem ezzel a fényreakcióval kapcsolatban. Megfigyeltem emberek auráját bent a házban, és aztán kint a napsütötte szabadban is. Az emberek élõ aurája megnövekedik, szétterjeszkedik a napfényben és sokkal erõsebb és tisztábban ragyogó lesz. Az élõ aurák tisztán ragyognak, életerõtõl duzzadnak, ha közvetlen napfénynek tesszük ki õket. Láttam aurákat, amelyek a normál méretük többszörösére nõttek a napfény hatására. Egy másik érdekes megfigyelés, hogy bár az aura nem fény, de szükség van fényre az aurikus látás mûködéséhez. A fõ aurát nem lehet teljes sötétségben látni. Ha az aura nem fény, akkor miért van szükség fényre, hogy láthassuk? Ez azt mutatja, hogy a fény és az optikai látás, fontos része az aurikus látásnak is.

Teljes sötétségben is lehetséges látni valamiféle gyenge aktivitást az energiatest körül, közel a bõrhöz. Ez majdnem láthatatlan, úgy néz ki, mint sok-sok nagyon apró, nagyon gyenge kék színû szikrák. Ezek nagyon haloványak és leginkább az ujjhegyeid körül láthatóak, amikor a két kezed ujjhegyeit összetolod és összeérinted magad elõtt. Lehetséges látni apró de intenzív fénypontokat is, amelyek a teljesen aktív energiaközpontokból (csakrákból) áramlanak kifelé. A csakráknak nagyon aktívnak kell lenniük ahhoz, hogy ezek a fénypontok láthatóak legyenek, és erõsen a célszemélyre kell fókuszálni. Ez sok gyakorlást igényel, és a célszemélynek szellemileg fejlettnek kell lennie, ahhoz hogy ezt megláthassuk. Sokkal könnyebb ezt látni, ha van egy kis fény is a szobában - még ha csak annyi is, hogy legalább elmosódott árnyékokat láthassunk, mert így van mire fókuszálni.

Ahhoz, hogy sötétben is megfigyelhessük az energia test valamely részét, a memória alapú vizualizációt használjuk arra, hogy a szemöldökközpontot a célpontra fókuszáljuk. Tudni kell azt is pontosan, hogy hol helyezkedik el a célszemély (teljes sötétség esetén), képesnek kell lenni megsaccolni a távolságát, alakját és helyzetét, és tisztán látni az elmédben. A fentiek miatt, azt gondolom, hogy mind az asztrális látás, mind pedig tisztánlátás szerepet játszik azoknál, akik képesek az energiaaktivitást teljes sötétségben is érzékelni. Ez tûnik az egyetlen logikus magyarázatnak erre a jelenségre.

Megjegyzés: Fényre nincs szükség a tisztánlátás, és az asztrális látás mûködéshez, de a szemek és a fókuszáló képességük még ez esetben is használva vannak, csak ilyenkor memória alapú fókuszálás és vizualizáció van használva a normális fény alapú fókuszálás helyett. Az asztrális látás és a tisztánlátás lehetõvé teszi, hogy ugyanolyan tökéletesen láss teljes sötétségben is, mint fényes nappal.


5. A Színek Aurája

 

 

1.Táblázat - néhány normál fizikai szín által kibocsátott aurikus szín

A tárgy színe  A tárgy aurikus színe
Piros     Zöld
Narancs     Halványzöld
Sárga     Halványkék
Zöld     Narancs
Kék     Sárga
Indigó     Arany
Lila     Halványarany
Rózsaszín     Irizáló Zöld

 

A fizikai színek aurájának pontos színárnyalata és erõssége nagyban változhat a szemlélt fizikai szín árnyalatától és erõsségétõl függõen. Az aurára kihatással van a háttér színe is, amely a szemlélt tárgy mögött van, amikor az auráját figyeled.


6. Az Utóképek

Az aurikus színek kinézetükben nagyon hasonlítanak az utóképekre. Az utóképek akkor jelentkeznek, ha mondjuk 20 másodpercig vagy még tovább bámulunk egy erõsen megvilágított színre, és aztán gyorsan becsukjuk a szemünket vagy másfelé nézünk. Sûrûn azt gondolják, hogy az utóképeket a szemben található pálcikák és csapok színvesztesége okozza, amelyet az idéz elõ. hogy túl sokáig bámulunk egyetlen színre. Ez generálja a negatív vagy komplementer színét annak a színnek, amelyet nézünk. Az utókép mindaddig ott marad a látómezõnkben, amíg ezt a színveszteséget nem korrigálja a szem, és vissza nem tér normál állapotába. Én nem egyezek ezzel az elmélettel, és erre nyomós okom is van. Az utóképek akkor jelentkeznek, ha hosszú ideig bámulunk egy színes tárgyra - 20-30 másodpercig vagy még tovább. Ez az, amiért nem egyezek ezzel az elmélettel. Amikor az aurikus látás már fejlettebb, a színek auráját szinte azonnal tisztán lehet látni, amint az aurikus látásunkat ráfókuszáltuk a színes tárgyra. Nincs szükség hosszabb idejû bámulásra ahhoz, hogy az aura láthatóvá váljon. Most, miközben ezt írom, elvégeztem egy tesztet. A szobámban, úgy 7 lépésnyire tõlem, egy szék van. Rajta egy világoskék színû mez lóg. Ma még nem csináltam gyakorlatokat az aurikus látásom stimulálására. Kora reggel van, 6 óra körül, nemrég keltem fel. Egy tiszta, erõs sárga aura jelenik meg 4 másodperc alatt a mez körül (lemértem). Ez biztosan túl kevés idõ az utókép megjelenéséhez. Sokszor megismétlem ezt, és egyre gyorsabban és könnyebben sikerül, és az aura is egyre erõsebben látszik, minél többször ránézek. Most, azt mondhatod, hogy a szememet elárasztotta a kék szín, mivel sokszor megismételtem a mûveletet, s ezért könnyebben generálja a szemem ezt a sárga aurát. De, most megfordulok és a kampón lógó piros mezt nézem, amely a szoba másik sarkában lóg. Ezúttal egy tiszta és erõs világoszöld aura jelenik meg mindössze 5 másodperc alatt. Ez szintén túl kevés az utókép megjelenéséhez. Amikor már elég fejlett vagy, akkor a színek aurái szinte azonnal megjelennek, akár egyetlen másodperc alatt. Nincs észlelhetõ különbség, rögtön megjelenik, kiáradva a színekbõl, amint ránézel.

Az aurák, amiket látok a színek és az emberek körül is, egy kissé beégnek a szemembe, így hozva létre egyfajta utóképet, ha túl sokáig nézem õket. Azonban ez az aura utóképe. Ez hasonló a normális utóképekhez, amelyek hozzákapcsolódnak és a látómezõmmel együtt mozognak. Amikor egy ember auráját nézem, megkérem, hogy vegye le bizonyos ruháit. Ez így sokkal tisztább képet ad az auráról, és nem zavarnak be a ruha színei. Ilyenkor tiszta és erõs színeket látok ezekben az aurákban, amelyek a meztelen bõrbõl sugárzódnak ki. A meztelen bõrnek nincs színe, így nem lenne képes semmiféle színes utóképet létrehozni. Hogy õszinte legyek, az aurikus színek, amelyeket a színek és az emberek körül látok, még azután is ott vannak a látómezõmben, amikor már másfelé nézek vagy becsukom a szemeimet. Ez egy színes utókép - de ezt az aura színeire való bámulás hozza létre. Ez tehát az aura utóképe.

Egy másik érdekes dolog: Az aura utóképének a színei, amelyek az élõ emberi aura megfigyelésekor a szemembe égnek, ugyanolyan színûek, mint az aura színei, tehát nem az aura komplementer színei, hanem az aura eredeti színei.

Ha tehát, a szemben található pálcikák és csapok színvesztesége okozza az utóképeket, akkor ez hogyan történhet meg?

Egy szerintem jobb módja a komplementer színek utókép-hatásának a megmagyarázására a " lassú aurikus színek" fogalom bevezetése. Ha erõsen bámulsz egy színre, az aurikus színe lassan bevésõdik az agy látóközpontjába. Nem a szemek azok, amelyek kimerülnek a színekbõl, hanem az aurikus szín nyomódik bele az agy látóközpontjába. Az utóképek, amelyek megjelennek, amikor az elsõdleges színekre bámulsz, ugyanazok, mint azok az aurikus színek, amelyeket ezek a színek generálnak. Az e színek közti hasonlóság szintén támogatja ezt az elméletemet. Miért is lennének különbözõek? Az auralátás kezdeti szakaszaiban erõs utókép-hatásokat fogsz tapasztalni. Ezek az utóképek rátapadnak és követik a látómezõdet, és látni fogod õket akkor is, amikor behunyod a szemeidet vagy másfelé nézel. Ezt nevezem én "lassú aurikus képhatásnak" - ezt a jelenséget a hosszú ideig egy dologra történõ intenzív bámulás idézi elõ, miközben próbálod elsajátítani az auralátás alapjait.

Az utókép-hatások csökkenni fognak a késõbbiekben. Miután az alaptechnikát elsajátítottad, a legtöbb utókép-hatás el fog tûnni. Aztán, ahogy a szemöldökközpont fejlõdik és stimulálva lesz a használata folyamán, még tovább csökkennek az utókép-hatások, amíg végül már csak igen nehezen lehet majd õket észrevenni. De egy nagyon halovány utókép-hatás mindig jelentkezni fog, ha erõsen tanulmányozod az aurát. Ez elkerülhetetlen, amikor feszülten figyeled az aurát, megpróbálván rájönni a titkaira. Az aurikus látás természete és a normál optikai látási folyamatnak a belekeverése miatt, mindig jelentkezni fog gyenge utókép-hatás. Ez még akkor is megtörténik, amikor az auralátás egy fejlettebb szakaszába érkezel.

Néhány végsõ megjegyzés az utóképekrõl:

Az aura megjelenésének a módja teljesen más, mint ahogyan az utókép jelenik meg. A meztelen bõrbõl épül ki és ott gomolyog - nem halványodik el lassan a látómezõdben, mint ahogy az utókép -, a szemed elõtt növekszik. Az élõ aura színei nem holmi halovány árnyékként kezdenek megjelenni, lassan belekúszni a látómezõdbe és aztán egyre mélyülni és erõsebbre növekedni. Ez egyetlen sûrû szín, már az elsõ megjelenésekor, olyan mint egy vékony fénycsík a bõr peremén - amely az éterikus aurát jelzi, és amely közel van a bõrhöz, s teljes méretében akár 2-3 lépésnyire is kiterjedhet. De az aura nem csak egy halvány körvonal a bõr körül, hanem egy nagy ragyogó színfelhõ egyedi sûrûséggel és mélységgel. És végül, ha miközben az aura megjelenik, lassan fókuszt váltasz vagy pislantasz, azonnal eltûnik - és csak néhány másodperc múltán jelentkezik újra - míg egy utókép nem tûnik el.


7. Periférikus Látás

Az aurát a periférikus látásunkkal láthatjuk és ha direkt az aurára fókuszálunk, akkor az aura nem lesz látható. Ahhoz, hogy láthasd az aurát, egy kicsit a szemlélt tárgy mögé és mellé kell nézned. A periférikus látómezõ nagyon érzékeny a mozgásra, sokkal jobban mint a fókuszált központi látómezõ. Képes érzékelni az olyan finom és rendkívül gyors mozgásokat is, amelyet a központi fókuszált látómezõ nem. A periférikus látás rendkívül érzékeny a különbözõ finomenergiákra is, amelyek körülvesznek bennünket.
A legtöbb emberrel már történt olyan, hogy valamilyen mozgást láttak a szemük sarkából, de mikor odanéztek és ráfókuszáltak, már semmi sem volt ott.

Mi történt?

Az aurát a periférikus látásunkkal láthatjuk és ha direkt az aurára fókuszálunk, akkor az aura nem lesz látható. Ahhoz, hogy láthasd az aurát, egy kicsit a szemlélt tárgy mögé és mellé kell nézned. A periférikus látómezõ nagyon érzékeny a mozgásra, sokkal jobban mint a fókuszált központi látómezõ. Képes érzékelni az olyan finom és rendkívül gyors mozgásokat is, amelyet a központi fókuszált látómezõ nem. A periférikus látás rendkívül érzékeny a különbözõ finomenergiákra is, amelyek körülvesznek bennünket.
A legtöbb emberrel már történt olyan, hogy valamilyen mozgást láttak a szemük sarkából, de mikor odanéztek és ráfókuszáltak, már semmi sem volt ott.

Mi történt?

Egy tárgy auráját látták megjelenni.

Egy szellemi entitást láttak manifesztálódni a közelükben, és érzékelték az energiáját a sokkal érzékenyebb periférikus látómezejükkel.


8. Dr. Kilner

Egy angol orvos, Dr. Walter J. Kilner 1911-ben, különbözõ színeket használt arra, hogy stimulálja az aurikus látását. Dr. Kilner arra használta az aurikus látást, hogy megkönnyítse vele a páciensei egészségi állapotának a felmérését. Ehhez dicyanin képernyõt használt. A dicyanin, a szénkátrányból nyert festékanyag. Ezek a képernyõk két üveglapból álltak, amelyek közé beszorította ezt a dycianin festéket. Úgy találta, hogy ezen képernyõk használatával - õ aura szemüvegeknek hívta õket - fejleszteni és stimulálni tudja az aura látásának a képességét. E képernyõkön keresztül nézett néhány percig egy erõs fényforrást. Aztán, amikor ránézett a pácienseire, látta az aurájukat. Ekkor lejegyzett minden változást és abnormalitást az aurájukban és összehasonlította az egészséges emberektõl vett auraképekkel. Ez segített neki diagnosztizálni a betegségeket még a nagyon korai szakaszokban is, mielõtt még az aktuális tünetek fizikai szinten jelentkeztek volna. Dr. Kilner néhány különbözõ színû képernyõt használt, valamint azok kombinációit. A különbözõ színû képernyõk az aura különbözõ rétegeit mutatták meg számára. Ezenkívül használt még erõs fénnyel megvilágított színes ruhaanyagokat is. Egyik ilyen ruhaanyagra meredt rá, miután felkészítette a szemeit a képernyõi segítségével. Ezek a ruhadarabok egy fantomdarabot hoztak létre, más színnel, amely megjelent a látómezejében. Olyan voltak ezek a látómezejében megjelenõ fantom ruhaanyagok (utóképek), mint kis ablakok, amelyeket mozgatni lehetett a tekintet mozgatásával, és így ki tudta emelni a célszemély aurájának különbözõ pontjait. Ez egy másfajta nézetet (megfigyelési lehetõséget) biztosított az aura azon pontjában, amelyre figyelni kívánt.

Hogyan mûködik ez?

Azzal, hogy ezeken a képernyõkön át figyelt egy erõs fényforrásra, Kilner elárasztotta a szemeit a képernyõ színének a komplementer színeivel. Ez szuperérzékennyé tette a szemeit arra a bizonyos színre, és lehetõvé tette számára, hogy azt a színt láthassa a páciensei aurájában is. A különbözõ színû képernyõk különbözõ színeket engedtek látni az aurában. A színes ruhaanyag-darabok lehetõvé tették számára, hogy láthasson egy új színárnyalatot az aurában (a színes ruhadarabok negatív színeibõl kivonva a képernyõ eredeti színét. Ez a kis fantomablak mozgatható volt a páciens körül, a tekintet változtatásával, miközben megvilágította a megfigyelni kívánt aurarészt.

Az érdekes az volt Dr. Kilner munkájával kapcsolatban, hogy néhány hónapnyi használat után, úgy találta, hogy egyre kevésbé van szüksége a képernyõkre. Miközben folyamatosan nézte az aura-szemüvegével az aurát, stimulálta a szemöldökközpontját és tökéletesítette azt a vizuális technikát, amely az aura látásához szükséges. Végülis teljes aurikus látást szerzett és többé már nem volt szüksége aurikus szemüvegekre ahhoz, hogy láthassa az aurát.

Megjegyzés: Én nem tudom leellenõrizni az eredeti aura szemüveg hatásosságát, mivel soha nem láttam egyet sem. De kísérleteztem egyel, amit én magam csináltam néhány évvel ezelõtt. Két üvegdarabot használtam, közéjük mélykék festéket öntve, és az üveg széleit elreteszelve szélfogó tömítõvel. Követtem Kilner utasításait, egy erõs fénybe néztem ezen az üvegen keresztül, stb. Úgy találtam, hogy a szemeim túlságosan is érzékenyek lettek tõle, ezért abbahagytam a használatukat. Viszont azt kellett észrevennem, hogy ezek valóban mûködnek, mert tapasztaltam néhány érdekes aurikus hatást. De úgy láttam, hogy ez a gyakorlat nem túl egészséges. Fájdalmas égetõ érzést okozott a szememben, így azt a következtetést vontam le, hogy akár károsíthatja is a szemeimet. Könyvében, Kilner külön fel is hívja a figyelmet erre kellemetlen mellékhatásra - az égõ, túlérzékeny szemekre.


9. Az Emberi Aura

Az emberi aura egy energiamezõ, amely körbeveszi az emberi testet, és visszatükrözi a finom életerõ-energiákat, amelyek benne és körülötte mûködnek. Olyan ez, mint a mágneses mezõ, amely körbevesz egy egyszerû mágnest. Mint a mágneses mezõ is, az aura is a fizikai anyagon belül generálódik, de kihatással van rá a környezet is. Az auránkon árfolyó energiák tesznek bennünket olyanná, amilyenek most vagyunk, és az aurára kihatással van az életstílusunk, a környezetünk, és az életkörülményeink is. Az aura visszatükrözi a szervek mûködését, egészségi állapotunkat, mentális aktivitásunkat, és érzelmi állapotunkat. Jelzi a betegségeket - jóval azelõtt, mielõtt még a tünetek fizikai szinten is jelentkeznének. Az aura ereje és tulajdonságai attól függnek, hogy mennyi és milyen minõségû energia folyik át rajta.

A fõ aura

A fõ emberi aura a test körül helyezkedik el, rétegszerûen. Képzelj el egy személyt vékony színes fénykarikákkal maga körül és már meg is van, hogyan néz ki az aura. A fõ aura az elsõdleges energiaközpontokból (csakrákból) sugárzódik ki. A különálló színrétegeket nehéz látni anélkül, hogy kifejlesztenéd a magasszintû aurikus látásodat, és nem árt, ha az aura látásához szükséges ideális körülmények is mind jelen vannak.


Az éterikus aura

Közel a bõrhöz van az éterikus aura. Ezt sokszor egészséghûvelynek is nevezik. Ez úgy néz ki (aurikus látással nézve), mint egy halvány és keskeny fénycsík, közel a bõrhöz, a test vonalait követve. Ez általában nem vastagabb fél inchnél - a személy egészségi állapotától függõen. Olyan, mint egy sûrû, halvány füstszerû valami, ami a bõrhöz tapad. Ez a az energiatest látható része összezsugorodott állapotában. Alvás közben az éterikus aura kinyílik és kitágul (nagyobb és finomabb lesz), azért, hogy vitalitást szívjon magába és aztán tárolja azt (univerzális energia). Alvás után az energiatest becsukódik és sûrû burkot képez a fizikai test körül, közel a bõrhöz. Ez tárolja mindazt az energiát, ami a fizikai életbenmaradáshoz kell. Az energiatest végeredményben olyan, mint egy élõ, tárolásra szolgáló akkumulátor. Alvás közben automatikusan feltöltésre kapcsol, és kicseréli az elhasználódott energiákat.


10. Az Energiaközpontok (Csakrák)

Az elsõdleges energiaközpontok (csakrák) az energiatest nem-fizikai szervei. Legalább hét elsõdleges energiaközpont van, és 300 másodlagos- és mellékközpont, szétszórva az egész emberi testben. Ezek együtt adják a nem-fizikai energiaszervek bonyolult hálózatát. Ezek mind össze vannak kapcsolva egymással az energiacsatornák vagy meridiánok segítségével. Ezek a központok és csatornák (meridiánok) már fel lettek térképezve a kínaiak és más keleti népek által, évezredekkel ezelõtt. E energia-térképek modern verzióit még ma is széles körben alkalmazzák az olyan alternatív gyógyászati eljárásokban, mint az akupunktúra és a reflexológia. Az elsõdleges energiaközpontok össze vannak kapcsolva a fõ belsõ szervekkel, mirigyekkel, idegekkel és a gerincoszloppal. A másodlagos és mellékcsakrák össze vannak kötve az izületekkel, mirigy- és idegfürtökkel az egész testben. Vannak aktív energiaközpontok, amelyek átalakítják és szolgáltatják az energiát, így táplálva a többi energiaközpontot, és így gondoskodnak az életfolyamatokról - a fizikai és a nem-fizikai életfolyamatokról is. Vannak tárolóközpontok, kommunikációs központok, és a az energia befogadására szolgáló központok is, amelyek az energiatestbe szívják az energiát a körülöttünk lévõ energiaforrásokból.

Néhány energiaforrás: Az élelem, víz, oxigén, napfény, bolygó-energia, kozmikus energia, szeretet, szex, zene, stb. Ezek az energiaforrások közül néhány nagyon finom és nehezen érzékelhetõ, de mind-mind szükséges a kiegyensúlyozott élethez.

Az energiaközpontok láthatatlanok a csupasz szem számára, de eléggé erõsen lehet érezni õket, amikor aktívak (pulzáló monoton érzéklet). Amikor az energiát tudatosan elmozdítod egyik központból a másikba, ezt többféleképpen érzékelheted: - gyorsan áramló vízfolyam-érzet, egyre terjedõ melegségérzet, egy bizsergõ-csiklandó érzés, vagy ezek kombinációja. Az energiaközpontok láthatóak is - aurikus vagy tisztánlátó látással - mint intenzív színes fényekbõl álló forgó örvény.

Minden energiaközpontnak külön feladata van az energiatestben. Ezek összhangban dolgoznak a többi fõ- és mellékcsakrával is. Minden központ egyedi, de szerves része az energiatestnek. Mind együtt dolgoznak az egész energiatest érdekében, mint ahogy a fizikai szervek- az agy, szív, tüdõ, vesék, mirigyek, stb. - a fizikai test egészségéért. Az energiatest nagyon bonyolult. Valamilyen módon hasonlít egy elektromos szerkezethez. Energia folyik be az elektromos szerkezetbe a meridiánokon keresztül, amelyek hozzá vannak kötve az áramkörhöz. Ezek a vezetékek szállítják az energiát az összes elektromos alkatrészhez (csakrákhoz): diódákhoz, ellenállásokhoz, kondenzátorokhoz., stb. Az energia közben állandóan átalakul, megnövekszik vagy áttranszformálódik, ezeknek a részeknek a segítségével - azért hogy megfeleljenek azoknak az igényeknek, amelyeket az a szerkezet megkövetel, s hogy így az egész egység megfelelõen mûködjön. Egy egyszerû energiaközpont olyan, mint egy egyszerû elektronikai alkatrész. Felveszi az energiát a környezõ alkatrészektõl és megváltoztatja az értékét. Megnöveli az energiát, változtatja valamilyen módon, átalakítja valami mássá, amelyre a teljes egységnek szüksége van. Minden energiaközpont felveszi a számára megfelelõ energiát az energiatest más központjaitól és egy teljesen más típusú energiát generál belõle - más értékût és színût - attól függõen, hogy mire van szükség. Minden energiaközpont ereje és hatékonysága az egyes személyekben, a személy életvitelétõl függ - a természetétõl, egészségétõl és életstílusától, szellemi, morális és pszichikai fejlettségétõl. A csakrák által generált energia az aurába sugárzódik ki, összekeveredik és ez okozza az aura domináns árnyalatát. Ez a domináns árnyalat az, amelyet aurikus látással leggyakrabban látunk.

A 7 fõ energiaközpont:

Csakrák

ElhelyezkedéseSzíne
1. Alap A gerincoszlop alapjánál (az ánusz és a külsõ nemi szervek között)   Piros
2. Lép A köldök övezetében   Narancs
3. Solar Plexus A szegycsont alapjánál (kezdeténél)   Sárga
4. Szív A szívközpontban   Zöld
5. Torok A torok alapjánál, épp afölött ahol a mellkashoz csatlakozik   Kék
6. Szemöldök Pontosan a homlok közepén (a szemek között)   Lila
7. Korona Az egész fejtetõn   Arany


 

 Néhány megjegyzés a csakrákról:

 

Minden elsõdleges csakra nagyjából tenyérnyi nagyságú

Minden elsõdleges csakrának több funkciója is van (szirma)

Az, hogy az aktív elsõdleges csakrákat pontosan hol érzékeljük, változhat kissé - attól függõen, hogy az energiaközpont épp melyik része (szirma) aktív. Például a lépközpont általában a gyomorszáj és a szeméremvonal között érezhetõ. A szemöldökközpont pedig a szemöldökök között nem pedig az aktuális szemöldökön.


11. Az Emberi Aura És A Színek

Az emberi aura nagyon érzékeny a színekre. Reagál a ruhánk és a környezet színeire is. A színek befolyásolják az energiatest finomenergiáit. Emiatt van az is, hogy bizonyos színeket jobban szeretünk, másokat meg kevésbé, és ez határozza meg azt is, hogy milyen ruhákat veszünk fel szívesen, és milyen környezetet alakítunk ki magunknak. Ez az érzékenység minden embernél más, attól függõen, hogy mennyire érzékeny az aurájuk és õk maguk. A nõk általában sokkal finomabb és érzékenyebb aurával rendelkeznek, mint a férfiak. Ezért a színekre is sokkal érzékenyebbek, Egy nagyon érzékeny személyre nagyon erõs hatással lehetnek a színek. Ha ilyen emberek olyan színû ruhákat hordanak, amelyek túlságosan ütköznek az aurájukkal. akkor akár fizikailag is megbetegedhetnek ettõl. A színek az érzelmekre is kihatnak. A falak a modern kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben olyan színûre vannak festve, hogy nyugtatólag hassanak az izgatott és zavarodott emberekre. A lágy pasztell árnyalatokat, a kéket és a rózsaszínt használják legsûrûbben, mivel ezek nyugtató hatása közismert.


Az alap színárnyalatok

Az aura alapvetõ színárnyalatát nevezzük az aura domináns színének. Ez a leginkább látható szín, ezt a csakrák által generált színek egyvelege alkotja. Természetesen a domináns színen kívül, még sokféle más szín is van egy személy aurájában, de ez az ami általában elsõre látható.

Sok ember úgy gondolja, hogy az embereket kategorizálni lehet az aurájuk domináns színe alapján. Például:

Piros - érzékenység, egészség, vitalitás, nyers energia
Narancs - érzelem
Sárga - személyes vonzerõ, mentális erõ, intellektus, erõs személyiség
Zöld - szellemiség, lelkiség, szeretet, természetes gyógyító, közeli kapcsolat a természettel
Kék - magasan fejlett szellemiség, vallásos, természetes tanár, gyógyító
Lila - nagyon magas fejlettségû szellemiség, pszichikus, tisztánlátó, vallásos, tanító és gyógyító
Arany - talán a legmagasabb fejlettségû szellemiség és pszichikus képességek - szakértõ

Én úgy találtam, hogy ez a fajta kategorizálás nem igazságos és teljesen félrevezetõ lehet. Az egyéni színek jelentése jól ismert. Úgy találtam, hogy az emberi aura egy olyan bonyolult és állandóan változó szerkezet, hogy lehetetlen ilyen egyszerûen kategorizálni az alapján valakit. Elmondom mire gondolok.

Például: Adott egy személy akinek a kék a domináns szín az aurájában, de jelenleg épp érzelmi krízist él át ezért az aurája el lesz árasztva nagy narancssárga foltokkal. Ez egy idõleges állapot, és mikor a krízis megszûnik, az aurája ismét vissza lesz állítva természetes kékre. De ha ilyenkor nézi valaki, akkor könnye azt hiheti, hogy a narancs az aurájának a domináns színe.

Nagyon sok dolog van, ami idõlegesen megváltoztathatja az aura megjelenését - néha csak egy órára, máskor meg többre. Az áhítatos imádkozás például, magas szellemi gondolatokat és mély szellemi szeretetet generál. Egy instabil, érzelmektõl túlfûtött domináns és erõszakos személy, akinek mondjuk az aurája természetesen állapotában piros és narancs, fekete sávokkal benne, most szintén képes generálni magas szellemi színeket az imádkozás alatt. Ez idõlegesen elönti az aurát, és olyan kinézetet kölcsönöz az aurájának, mintha ez a személy egy magasan fejlett spirituális ember lenne - pedig csak az imádkozás hatására elrejti az igazi színeit és igazi természetét.

Példák az aura domináns színének az idõleges megváltozására:

Jock esete:

Jock egy általam néhány évvel ezelõtt megismert fiatalember. Õ egy nagyon egészséges és érzékeny ember volt, de nagyon érzelmileg nagyon instabil, sok problémával. Jock mély gondolkodó volt, sokszor elbeszélgettünk az élet értelmérõl és az univerzum természetérõl. Ilyenkor sûrûn láttam az auráját egy szeretettel teli szellemi kéknek. Aztán amikor egyszer Jock megivott pár italt (alkoholt), nagyon agresszív lett és veszélyes. Ilyenkor az aurája dramatikusan megváltozott, pillanatok alatt, egy erõs dühös pirosra, nagy narancs foltokkal és fekete sávokkal. Még csak nyoma sem maradt az eredeti kék aurájának. Ez a piros, narancs, és fekete szín egész addig megmaradt, amíg teljesen le nem nyugodott és ki nem józanodott.

Dan esete:

Dan egy barátom volt, természetesen zöld aurával rendelkezett. Amikor Dannak valamilyen problémája volt, sokat rágódott rajta, és az elméje túlhajszolta magát, miközben megoldást próbált találni a problémájára. Ilyenkor az aurája átváltott erõs sárgára, nagymértékben elárasztva az auráját. És mikor megtalálta a probléma megoldását, az aurája azonnal visszaváltott az eredeti zöldre. Sokszor megfigyeltem ezt, miközben sakkoztunk. Mindig amikor nehéz helyzetbe került, az aurája sárgává változott.

Kertészkedés

Amikor kertészkedtem - és sok fizikai kontaktusban voltam a növényekkel - a kezem és az alkarom körüli aura szeretettel teli zöld színûvé vált. Ez a zöld néhány óra múlva aztán eltûnt. A növényekkel való közeli kapcsolat, úgy tûnik kihatással van az energiatestre. Lehet, hogy innen ered az a mondás, amelyet a kertészkedni szeretõ emberekre mondanak: "Zöld ujjai vannak."

Ezek a példák jól mutatják az emberi aura változékony természetét. Az aura a változó visszatükrözõdése az emberben végbemenõ energiaaktivitásoknak. Ezt a visszatükrözõdést a szemöldökközpont érzékeli, majd pedig a látóközpont értelmezi, és létrehoz egy színekben gazdag aurát. Az egészség, hangulat, erõs gondolatok, érzelmek, kábítószerek, és más behatások, stimulálják az energiamintázatokat az elsõdleges és másodlagos energiaközpontokban. Ezek a különbözõ mintázatok megváltoztatják a teljes minõségét az aurában visszatükrözõdõ energiának. Ez sok különbözõ színt generál - amelyek megváltoztathatják az aura domináns színét is.

Ruházkodás

Ruhán keresztül lehetetlen az aurát tisztán látni. A színes ruhák által generált aurikus színek hatással vannak a személy aurájára. Ez interferenciát okoz, amely blokkolja és megváltoztatja az aurában áramló energiákat természetes folyamát. Például: Egy kék póló elárasztja a viselõje auráját sárgával - megváltoztatva az aura kinézetét. Még a semleges színek is blokkolják és elhomályosítják az aurát - tompává és nehezen láthatóvá teszik azt. Például, ha egy piros pólós személyt figyelsz, akkor az aurája nagy része zöld lesz. Ez mutatja, hogy miért is a legjobb meztelen bõrû embereknél figyelni az aurát - az sokkal tisztább képet ad. Amikor egy színes anyagot viselsz, a közvetlen közelében megfigyelhetõ színek azok a negatív aurikus színei. Az aura igazi színei e színek körül jelennek meg. A negatív aurikus színe az anyagnak és az igazi élõ aura hatnak egymásra, és együtt megváltoztatják az aura természetes színét.


12. Betegségek

Betegség

Ez sokféleképpen jelentkezhet az aurában, néha már hetekkel vagy vagy hónapokkal a fizikai tünetek megjelenése elõtt. Egy fülfertõzés például úgy jelenik meg az aurában, mint egy fokozatosan vastagodó (nagyobbodó) árnyék a fül fölött, a fej mellett. Ezt már néhány nappal azelõtt látni lehet, mielõtt bármilyen fizikai tünet megjelenne. Ez az árnyék egy halványszürke foltként indul, de aztán egyre nagyobbodik és sötétedik. Ez végül egy sötétzöld, tenyérnagyságú folttá fog átalakulni. Ahogy a fertõzés súlyosbodik, a foltban piros és narancs csíkok (sávok) jelennek meg, esetleg pöttyök és szikrák. Az árnyék az aurában az elsõ figyelmeztetõ jele lehet bármiféle közeledõ egészségügyi problémának. A sötétzöld szín, piros és narancs csíkokkal, esetleg pöttyökkel és szikrákkal, fertõzésre utal.

Ez sokféleképpen jelentkezhet az aurában, néha már hetekkel vagy vagy hónapokkal a fizikai tünetek megjelenése elõtt. Egy fülfertõzés például úgy jelenik meg az aurában, mint egy fokozatosan vastagodó (nagyobbodó) árnyék a fül fölött, a fej mellett. Ezt már néhány nappal azelõtt látni lehet, mielõtt bármilyen fizikai tünet megjelenne. Ez az árnyék egy halványszürke foltként indul, de aztán egyre nagyobbodik és sötétedik. Ez végül egy sötétzöld, tenyérnagyságú folttá fog átalakulni. Ahogy a fertõzés súlyosbodik, a foltban piros és narancs csíkok (sávok) jelennek meg, esetleg pöttyök és szikrák. Az árnyék az aurában az elsõ figyelmeztetõ jele lehet bármiféle közeledõ egészségügyi problémának. A sötétzöld szín, piros és narancs csíkokkal, esetleg pöttyökkel és szikrákkal, fertõzésre utal.

Halál

Amikor egy személy haldoklik, az aurája drasztikusan megváltozik. Megfigyeltem olyan emberek auráját, akik a rák végsõ fázisaiban és más halálos betegségekben szenvedtek, és már csak néhány hetük volt hátra. Az elsõ észrevehetõ változás, amikor az aura egyre gyengébb és halványabb lesz. A következõ (a hosszú lefolyású betegségeknél) úgy egy héttel a fizikai halál elõtt, az aura elkezd szétterjedni és változni. Átváltozik gyönyörû (nagyon halvány) tejszerû kékké, és halvány apró ezüst és fehér szikrákkal lesz teli. Ezek a szikrák fellobbannak és csillámlanak a beteg egész környezetében. Minden szikra csak a másodperc egy töredékéig látható.

Megjegyzés: Egy haldokló aurája nagyon halvány tej-kék. Ez nagyon halvány és gyenge, nagyon nehéz látni. Elõfordul, hogy egy személy körül halványkék aurát látunk és õ mégis egészséges A halványkék aura tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illetõ meg fog halni. Egy haldokló aurája egészen különbözik egy normális egészséges halványkék aurától. Egy haldokló aurája egyetlen színbõl áll, ás sokkal nagyobb, mint a normális aura, és nagyon tejszerû és halvány.

Amikor már közelebb van a halálhoz, az aura elkezd pulzálni, összevissza kitágulni és összehúzódni. Néha akkora, hogy az egész szobát betölti, és inkább már atmoszféraszerû lesz, mintsem auraszerû. Máskor meg annyira összeszûkül, hogy szinte láthatatlan lesz az aurikus látás számára. Napról napra egyre halványabb és finomabb lesz, és az apró ezüst és fehér szikrák is egyre finomodna és növelik a frekvenciájukat. Ilyenkor erõs aktivitás van az összes energiaközpontban. Az energiatest felkészíti önmagát a végsõ elválásra - a fizikai test elválását a nem-fizikai testtõl (szellem). Ilyenkor néha gyenge színhullámzás és halvány színes szikrák, mint holmi pasztell-szökõkutak, hullámzanak és áramlanak ki az elsõdleges csakrákból. A csakrák ilyenkor rázkódnak és elkezdenek egy sokkal magasabbszintû és sokkal finomabb energiát generálni. Ez jelzi a rövidesen bekövetkezõ végsõ elválasztódást, amikoris a szellem elválik a fizikai testtõl - amit mi halálnak nevezünk.

A fent leírtakat nem szabad összekeverni a normális halványkék aurával és szikrákkal, amelyeket az egészséges aurában lehet látni. A fent leírtak nem láthatóak bármely normál fejlettségû aurikus látással, hanem szükség van egy bizonyos fokú tisztánlátásra is, a képességre, hogy láthassuk az elme szeme által érzékelt víziókat. Néha (ez változó), a fizikai halál elõtt, az aura majdhogynem láthatatlanná válik az aurikus látás számára. Csak egy nagyon gyenge, nagyon halvány fény lesz látható, közel a bõrhöz. Ez a megmaradó éterikus anyag, amely a fizikai testhez kapcsolódik. De ettõl függetlenül, még ilyenkor is állandóan intenzív aktivitás folyik az energiatestben, csak ez már nem látható a a normális aurikus látással. Az aura most már egy sokkal magasabbszintû valóságba sugározza ki önmagát - egy másik dimenzióba. Tisztánlátó és asztrális látás szükséges ahhoz, hogy ezeket az energiaaktivitásokat képesek legyünk végigkövetni a halál utolsó folyamataiban is. A halál pontos pillanatában, ha közelrõl szemléled, látni fogsz egy nagyon gyenge és halvány ködszerû, páraszerû valamit kiemelkedni a testbõl és gyorsan eltûnni. Ez, a szellem, amint épp elhagyja a fizikai testet. Ez a halvány ködszerû pára a visszamaradt éterikus anyag, amely a szellemi testhez kapcsolódik, amint az lecsatlakozik. Az, hogy ezek a változások az aurában mikor kezdenek észlelhetõvé válni, nagyban függ a betegség fajtájától, a lefolyási idejétõl és a haldokló személy életerejétõl. Ezek együtt felelõsek a halál lezajlásának a gyorsaságáért. Néhány feltétel meglétével, ez az egész folyamat nagyon gyorsan is lefolyhat, sokszor néhány óra alatt. Más feltételek esetén, néhány napig vagy akár hónapokig is eltarthat.


13. Szellemi Energia

Mindig sok szellemi energia és aktivitás veszi körül a haldokló személyeket, napokkal vagy hetekkel a haláluk elõtt. A szellemi aktivitás mennyisége úgy tûnik nagyban függ az adott személy hitrendszerétõl. és a morális, spirituális és pszichikai fejlettségétõl. A legerõsebb ilyen aktivitás, amit valaha is éreztem - magasszintû szellemi energia és aktivitás -, a haldokló gyermekek körül van. A gyermekek úgy tûnik, hogy sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy õk valójában szellemi lények, mint az õket nevelõ szüleik. Mi, felnõttek, úgy tûnik, hogy egyre többet vesztünk ebbõl a tudatosságból - a szellemi és isteni természetünkbõl - ahogy öregszünk. Sok haldokló gyermek mellett voltam ott az utolsó perceiben. Meg sem tudom fogalmazni, milyen érzés volt ott lenni mellettük az utolsó pillanataikban, mintha egy szent jelenlétében lettem volna - ez a dolog jóval túlnyúlik az én szegényes felfogóképességemen a valóságról. A gyermekek különleges bölcsességet és magasszintû szellemi megértést birtokolnak, tesznek magukévá ilyenkor - és nem félnek a haláltól. Soha nem tudtam megfigyelni egy haldokló auráját, aki épp akkor szenvedett valamilyen balesetet vagy szerencsétlenséget, ezért a halál e fajtájáról nem tudok mit mondani.

Túl korai halál

Ismertem olyan egészséges embereket, akik hirtelen haltak meg, szélütéstõl, szívinfarktustól, vagy agy aneurizmától. Megfigyeltem õket néhány nappal vagy héttel a korai haláluk bekövetkezte elõtt. Észrevettem néhány hasonló változást a haldokló személyekkel kapcsolatban. Nagy tejszerû halványkék kitágult aura, ezüst és fehér szikrák, és sok spirituális energia és aktivitás volt körülöttük. Ezek az emberek nem voltak betegek. Mindannyian egészségesek, vitálisak voltak, de mégis valami érezhetõ volt körülöttük - egy megfogalmazhatatlan atmoszféra lengte körül õket. Minden esetben úgy tûnt, hogy intuitív módon (de nem tudatosan) tisztában voltak vele, hogy az idejük ezen a világon lejárt. Megtettek minden szükséges dolgot, rendezték, rendbe hozták a kapcsolataikat. vagy valamilyen módon megfelelõ irányba terelték a dolgokat, néhány nappal vagy héttel a bekövetkezett esemény azaz halál elõtt.


14. Miért Nem Képes Sok Ember Látni Az Aurát, Vagyis Hol Rontják El?

A legfõbb oka ennek az, hogy az emberek azonnal az emberi aurát akarják látni. Az emberi aura nem jó gyakorlóterep egy kezdõ számára.

Általában a következõ történik:

Egy önkéntes nyugodtan ül és vár hosszabb ideig, amíg te erõlködve bámulod, hogy megpillanthasd végre az auráját. Próbálsz relaxálni és koncentrálni - és tökéletesíteni egy trükkös vizuális technikát - mindezt egyszerre. A tudatalattid közben azon aggódik, hogy vajon mit gondolnak mások rólad. Vajon unalmas számukra? Türelmetlenek? Talán azt hiszik, hogy bolond vagy, vagy hogy nem vagy képes rá? Vagy mindkettõt egyszerre? Ezek a feszültségek, finom gátakat alakítanak ki benned és megakadályozzák a relaxált állapot elérését, amely az aura látásához kell. Eredmények elérése ilyesfajta nyomás alatt, kezdõként, majdhogynem lehetetlen.

Itt egy e-mail egy fiatalembertõl. Ez bemutatja a legtöbb félreértést, amelyet az aura elsõ megpillantásakor tapasztalnak.

David: Közgazdaságtanon ültem, amikor egy halvány fehér fényt láttam az elõadó feje körül (nem igazán tudom ezt leírni), körbevette a fejét oldalról. Ezután egy hasonlót láttam, amely az egyik tanulóból jött, amely a tanár elõtt ült, de a tanuló körül kékes színû volt. Tovább nézelõdtem, és akkor erõs sárga fény jelent meg a feje körül. De aztán láttam, hogy a számítógép monitorjából is hasonló fehér fény jön ki. Elsõre azt reméltem, hogy az aurát látom, de amikor a monitorok körül is láttam, kétségeim támadtak.

Robert Bruce: Minden élõ és élettelen dolognak van aurája, beleértve a monitorokat is. Az oka annak, hogy láttad az aurát, valószínûleg az volt, hogy unatkoztál, fáradt voltál, nagyon relaxált, amolyan holdkóros állapotban voltál. A szemeid fáradtak voltak, nehezek, alig bírtad nyitva tartani õket? Ezek a tökéletes feltételek az aura látásához.

David: Igen, pontosan így volt, az óra tananyaga egyáltalán nem érdekelt. Csodálkoztam, hogy azt mondod, hogy az aurát láttam. Otthon megpróbáltam a tükör elé állni és a saját aurámat látni, a barátaimét is megpróbáltam, de semmit sem láttam. Azóta sem láttam az aurát, és ennek már vagy két hete. De van néhány kérdésem. Kíváncsi vagyok milyen színû aurát adnak ki az élettelen dolgok. Talán fehéret? Miért volt az aura erõsebb a fejük körül?

Robert Bruce: Márpedig az aurát láttad. Az élettelen dolgok által kibocsátott aura a tárgy színétõl függõen változik, de az élettelen dolgoknak általában egyszerû, halvány krémszínû aurájuk van. Az aura, amelyet az emberek feje körül láttál, az éterikus aura volt, amely halvány krémszínû szín, általában halványkék árnyalattal.

Az emberi aura erõsebb a fejnél két okból:

1.A ruha gátolja az aurát.
2. A fejrész általában meztelen (nincs ruha) és ez az a hely, ahol a sárga intellektus szín a legaktívabb, amelyet nagyon könnyû látni. Ez a sárga változik intenzitásában, a mentális aktivitástól függõen, amely épp akkor zajlik a megfigyelt személyben. A mentális aktivitás erõsíti ezt a sárga szint. Lehet, hogy azok a tanulók, akiket figyeltél, épp nagyon odafigyeltek az órára és erõsen gondolkodtak?

A levél lényege: David elkezdte látni az aurát, amikor fáradt volt és nem akarta látni. Nagyon fáradt volt, unatkozott, és nagyon relaxált volt, alvajáró állapotban volt kicsit. David próbált ébren maradni, és nyitva tartani a szemeit. Szemének az erõltetett nyitva tartásával, erõs mentális nyitóakciót végzett a szemöldökközpont helyén - a szemek között. Ez stimulálta a szemöldökközpontot és ezzel a relaxált, nem-fókuszált tekintettel egybekötve egy spontán auralátást eredményezett nála. Amikor David késõbb megpróbálta látni az aurát, nem sikerült neki, mert túl éber volt és tudatosan próbálkozott, nem volt relaxált állapotban, így nem mûködhetett az aurikus látás. Tartsd ezt észben, miközben az elsõ auralátással próbálkozol.


15. Hogyan láthatjuk az aurát?

Ugyanazt az alapmódszert használjuk a színek aurájánál is, mint minden más auratípus esetében, beleértve az emberi aurát is. Ez a módszer része a teljes tisztánlátásnak is. Ezért is olyan remek ötlet a színek aurájával kezdeni, mert ez jó alapot ad az emberi aura látásához is. A színek aurája sokkal sûrûbb és ezért könnyebb látni, mint az emberekét. Ez elõsegíti az auralátó technika megtanulását, sokkal könnyebbé és gyorsabbá téve a fejlõdést, hogy késõbb aztán a sokkal nehezebben látható emberi aurán is elkezdhessünk gyakorolni. Ahhoz, hogy láthasd az aurát, képesnek kell lenned relaxálni és koncentrálni egyazon idõben, és el kell sajátítanod a szemek fókuszálásának egy különleges, trükkös módját is.

Az aurán át kell bámulni - nem szabad közvetlenül ránézni!

Fény

Elõször is egy kis jófajta lágy fényre lesz szükséged a gyakorláshoz. Nem sûrû füsthöz, hanem lágy fényhez. Nagyon fontos, hogy semmiféle erõs fény ne tükrözõdjön a szemeidben. A legjobb ha a fény mögüled vagy fölüled jön. Ha például egy ablak van a szobádban, ami elönti a látómezõdet és az egész szobát miközben az aurát nézed, akkor az valószínûleg meg fog zavarni, és nagyon megnehezíti majd az aura látását. Egy 100 wattos égõ, amely fölüled és mögüled árasztja fényét, tökéletesen megfelel.

1.lépés
 
Szerezz egy könyvet és borítsd be a külsejét egy erõs elsõdleges kék vagy piros színû papírral. Állítsd fel ezt a beborított könyvet mondjuk egy asztalon, úgy 6-7 lépésnyire magadtól (kb. 2 méternyire). Kísérletezz a helyes távolsággal, amíg meg nem találod a számodra megfelelõ távolságot, de a minimum távolság 4 lépés kell, hogy legyen (1.2 méter). Gyõzõdj meg arról, hogy a háttér valamilyen sima semleges színû fal. A háttér semmiképp ne legyen erõs élénk színû fal, vagy valamilyen rikító színû tapéta. Ha a fal színe nem megfelelõ, akkor helyezz egy semleges színû papírlapot vagy ruhát (lepedõt) a könyved mögé. Ezek közül bármelyik tökéletesen megfelel e célra.

 

tanfolyama

 

Megjegyzés:

 • A könyv csak támaszként szolgál a színes papírhoz, vagyis te a színes papír auráját fogod látni, nem pedig a könyvét. Ha mondjuk egy téglát használsz a könyv helyett, az is tökéletesen meg fog felelni, ahogy az is ha egy színes papírdarabot függesztesz fel egy semleges színû fal elõtt.

 • A piros és kék szín aurája a legkönnyebben látható, mert nagyon erõs és élénk.

 • Az aura színének az erõssége és árnyalata a papír színének az árnyalatától és erõsségétõl függõen változik, ezért elsõsorban, elsõdleges erõs színeket használj.

 • Bármilyen erõs színû tárgyat használhatsz erre: ruhákat, konyhai dobozokat, játékokat, vagy négyzet alakú kivágott színes papírokat amelyeket a falra akasztasz.

2.lépés

 • Csukd be a szemeidet, vegyél néhány mély levegõt és relaxálj. Amikor már elég nyugodt vagy, nézz rá a könyvre. A szemeiddel ne fókuszálj semmire, egy kicsit a könyvnek oldalt és mögé nézz. Olyan ez, mintha csak néznéd, de nem fókuszálnál a mögötte lévõ falra.

 • Az egész lényege az, hogy teljesen relaxáld a szemeid fókuszát, és a tárgyat a periférikus vagy oldalsó látómezõddel szemléld. Oldalsó látómezõ alatt a normális fókuszált látómezõ szélét értem (néhány inchnyi csupán), nem pedig a szemed sarkán is túli részt. - Lágyan tartsd meg ezt a tekintetet és relaxáld a szemeidet. Csak használd ezt a relaxált fókuszt és ne próbáld erõltetni, megfeszíteni a szemeidet vagy a homlokodat közben. Koncentrálj. Egy intenzív, de nagyon relaxált, nyugodt tekintetre van szükséged,  olyan tekintetre. mint mikor napközben révetegen álmodozol.

Pislogás

Amikor pislantanod kell, pislants nyugodtan, mert különben a szemeidben feszültség lép fel, és égni és könnyezni kezd. Pislants normálisan, a fókuszod megváltoztatása nélkül, és ne legyél szórakozott. A pislantás hatására az aura el fog tûnni- 1-2 másodpercre, de aztán gyorsan megjelenik ismét - ha nyugodt és relaxáltan fókuszált maradsz. Megtanulni megtartani a fókuszodat, miközben normálisan pislogsz, nagyon fontos része az aurikus látás elsajátításának.

A szemöldökközpont megnyitása

Mindenképp szükséges valamilyen szemöldökközpont-aktivizáló gyakorlat, hogy stimulálni tudd a szemöldökközpontodat, hogy az érzékelni kezdjen. Ez teszi lehetõvé, hogy érzékeld a célszemélyt körülvevõ energiákat - az aurikus látásoddal. A színek auráját lehetséges látni enélkül is, de az élõ dolgok auráját elég nehéz - anélkül, hogy stimulálnád és megnyitnád a szemöldökközpontodat.

Nagyon figyelj arra, ami most következik!

 • Emlékszel milyen érzés nagyon-nagyon fáradtnak, teljesen kimerültnek lenni? Emlékszel milyen érzés, amikor nem aludtál már napok óta, és nagyon nehezen tudod nyitva tartani a szemeidet?

 • Emlékszel milyen érzés, amikor a szemeid állandóan maguktól le akarnak csukódni? Milyen érzés küzdeni a szemeiddel azért, hogy nyitva maradjanak?

 • Ha visszaemlékezel és jobban megfigyeled milyen volt, észreveszed, hogy ez egyfajta különleges érzettel párosul: olyan mintha egy nehéz, homályos fátylat próbálnál fellebbenteni a szemeid mögött. Amikor ez történik, a szemizmok nem reagálnak túl jól, ezért ez a cselekmény majdnem teljesen mentálissá válik.

 • Ebben a pillanatban állj meg és emlékezz, milyen érzés ez.

 • A fáradt szemek küzdelme a nyitva maradásért egy erõs mentális nyitóakciót hoz létre a szemöldökközpont helyén - és így stimulálva lesz a harmadik szem.

Hogyan mûködik ez?

 • Ez a mentális nyitóakció a teljes testi tudatosságodat a szemöldökközpont helyére fókuszálja.

 • Amikor a testi tudatosságod a test egyetlen pontjára összpontosul, és azt a részt az elméddel manipulálod, akkor valójában az energiatestet stimulálod azon a helyen - egyfajta dinamikus formában.

 • Ha ez a mentális nyitóakció elég hosszú ideig folytatódik, és elég mentális erõkifejtés van mögötte, akkor a szemöldökközpontod (harmadik szem) elkezd megnyílni.

 • Ha akkor csinálod ezt a mentális nyitóakciót, amikor relaxált vagy, és a célszemély a látómezõdben van - és nem nézel közvetlenül a célszemélyre - akkor egy spontán auralátás fog megtörténni.

 • Ez a mentális nyitóakció hasonló - csak sokkal erõsebb és hatásosabb - mint a vizualizáció alapú csakra-megnyitó módszerek,  amelyet a legtöbb szellemi fejlõdéssel és energiamunkával foglalkozó tanár tanít. A vizualizáció alapú energiamunka a maga módján elég gyenge és korlátolt, és nehéz elsajátítani és használni.

Most térjünk vissza a színes beborított könyvhöz!

Miközben folyamatosan, relaxált fókusszal nézed a kék vagy piros könyvet - használd ugyanazt a mentális nyitóakciót, amit fent ismertettem. Összpontosítsd a testi tudatosságodat a szemeid közé. Érezd ezt a helyet az elméddel - koncentrálj minden érzékeddel, a teljes testi tudatosságoddal erre az egyetlen területre.

Néhány hasznos tanács:

 • Gyengéden dörzsöld meg az ujjvégeiddel a szemeid közötti bõrfelületet, és kicsit fölötte is, a szemöldökközpontodnál. Ez segít érezned azt a helyet, és arra a pontra fókuszálnod a testi tudatosságodat.

 • Váltsd át a teljes testi tudatosságodat a szemeid közti területre - koncentrálj oda, hogy tudatában legyél annak a területnek.

 • Mentálisan emeld fel azt az egész területet - mintha a szemeidet kényszerítenéd, hogy nyíljanak ki - de ne engedd a fizikai izmaidnak, hogy megfeszüljenek vagy bármi más módon reagáljanak erre a nyitóakcióra ( hisz ez mind mentális cselekvés).

 • Különítsd el azt a mentális parancsot, amely a szemhéjaid felemelkedéséért felelõs. Szemléld magad közelrõl. Képzeld azt, hogy a szemeid nagyon nehezek, ás engedd õket lecsukódni és kinyitódni õket párszor egymásután. Figyeld meg, hogy mely izmok mûködtetik ezt a folyamatot. Most használd ugyanezt a mentális parancsot - az elme alapú testi tudatosságot azon a területen - de anélkül, hogy a szemhéjizmaid engedelmeskednének.

 • Csináld ezt újra és újra - emeld, emeld, emeld - mintha egy nehéz árnyas fátyolt emelnél fel a szemeid mögött, a harmadik szemed elõl.

 • Ismételd ezt a nyitóakciót újra és újra, de ne engedd meg magadnak - vagy bármely izmodnak - hogy megfeszüljön vagy válaszoljon. Ez eleinte egy kicsit trükkösnek tûnik, de kis gyakorlással könnyen elsajátítható.

 • Ez a mentális nyitóakció nagyon fontos. Ez az elsõ lépés, ahhoz, hogy megtanuld irányítani a szemöldökközpontodat és késõbb akár az  energiatestedet többi részét - ha úgy döntesz, hogy ki szeretnéd fejleszteni a teljes tisztánlátó és pszichikus képességeidet.

 • A kezdeti szakaszban úgy érezheted, hogy túl nagy területet emelsz meg a homlokodnál.  Még ha akár egy nagyobb területet is emelsz mentálisan - mert nem tudsz pont a harmadik szem helyére koncentrálni -, akkor is lesz bizonyos mértékû nyitó hatása a szemöldökközpontra nézve. Gyakorlással, képes leszel ezt a mentális nyitóakciót csipán a szemöldökközpont területére szûkíteni.

 • Ha csinálod ezt a mentális nyitóakciót, stimulálni fogod vele a szemöldökközpontodat - és aktivizálásra kényszeríted. A folyamatos relaxált fókuszálás a megfigyelni kívánt személyre, ráhangolja a szemöldökközpontot a személy által kisugárzott finomenergiákra. Ezek az energiák elektromos jelek formájában az agy látóközpontjába jutnak, ahol értelmezve lesznek és mi a személyt körülvevõ színes fényburokként fogjuk érzékelni, azaz auraként.

 • Ha már elkülönítetted a megfelelõ mentális nyitóakciót, és meg tudod mentálisan csinálni, észre fogod venni, hogy a fátyol egyik oldalát könnyebb lesz felemelni, mint a másikat - általában a jobboldalit könnyebb. Ezt az érzést az agy két féltekéje okozza - egyiket könnyebb használni, mint a másikat. Ha ezt a problémád tapasztalod, akkor alkalmazz az óramutató járásával megegyezõ mentális forgó mozgást a szemöldökközpontod helyén, és így stimuláld. Ezt az óramutató járásával megegyezõ forgó mozgást úgy értem, hogy ez egy belül a szemöldökközpontod helyén lévõ forgó mozgás. Használd ugyanazt a mentális izomparancsot, mint a harmadik szem megnyitásánál, de most forgasd, mintha mondjuk mentálisan izgatnád egy ceruzával.

 • A legjobb, ha váltogatsz a két módszer között - tehát a fõ mentális nyitóakció és a forgó mozgás között - amikor aktivizálni próbálod a szemöldökközpontodat. A fõ nyitóakcióra mindenképp szükség van azért, hogy ráhangolja a szemöldökközpontodat az aurára.

Megjegyzés:

 • Emlékezz, hogy mindezek az energiastimuláló gyakorlatok a lokalizált testi tudatosságodtól függnek, pontosabban a lokalizált felületi tudatosságodtól a bõrödön. Képesnek kell lenned érezni ezeket a mentális akciókat megtörténni ahhoz, hogy hatásosak legyenek.

Az elsõ aura megpillantása:

 • Miközben a fent leírtakat csinálod, türelmesen tarts fent a relaxált tekintetedet is, egy kicsit mellé és mögé nézz a könyvnek. Egy idõ után (néhány másodperctõl pár percig terjedõ idõ alatt - a korai szakaszban) látni fogsz valamilyen halvány csillogó jelenséget a levegõben, a könyv körül. Aztán észreveszel egy halvány keskeny fénycsíkot kiépülni közel a könyv pereméhez. Ez a könyv éterikus aurája.

 • Maradj relaxált továbbra is!

 • Ne válts fókuszt - semmiképp!

 • Ne nézz rá közvetlenül!

 • Pislants ha kell - az aura gyorsan vissza fog jönni!

 • Nemsokára egy világossárga (kék könyv) vagy egy világoszöld aura (piros könyv) fog megjelenni, a halvány éterikus aura körül. Ha fókuszt váltasz, megfeszülsz, vagy direkt ránézel az aurára, az aura azonnal el fog tûnni.

 • Az aurát a periférikus látással tehát az oldalsó látómezõvel kell nézni.

 • Ha valami történik és az aura eltûnik, ne izgasd fel magad. Csak figyeld tovább, nyugodtan, és türelmesen, amíg vissza nem tér.

 • A korai szakaszokban az aura sokszor hajlamos teljesen eltûnni. Ez teljesen normális. Tarts ki és egyre kevesebbszer fordul majd elõ, ahogy egyre inkább elsajátítod ezt a nézõtechnikát.

3. lépés - Az aurikus színek hatása egymásra

 • Miután elvégezted az elsõ lépéseket, gyûjts össze néhány könyvet és borítsd be õket, mindegyiket különbözõ elsõdleges színekkel.

 • Minél erõsebb a szín, annál jobb - annál erõsebb lesz az aura is, és így könnyebb lesz látni is.

 • Tanulmányozd ezeket a színes könyveket, egyszerre egyet, és írd le milyen színeket látsz körülöttük.

 • Figyeld a könyveket, most kettõt egyszerre, és figyeld meg, hogy az aurikus színek hogyan hatnak egymásra.

 • Mozgasd õket, keverd õket, helyezd a könyveket egymásra, mindenféle módon figyeld meg õket.

4. lépés - Kisebb növények aurája

 • Szerezz egy növényt vagy friss virágokat és tanulmányozd az aurájukat. Az aura, amit körülöttük fogsz látni, élõ aura. Tartsd észben, hogy a levelekbõl és szirmokból aurikus színek áramolnak ki. A narancs árnyalat, amit látni fogsz a zöld részek körül (törzs, levelek) a zöld szín aurikus színébõl jön - ez olyan mintha egy zöld könyvet néznél. Néhány más szín, a virágoknál a szirmok színébõl származik majd.

 • Egy sokkal világosabb és jobban kivehetõ éterikus aurát és egy erõsebben csillogó, optikai jelenséget látsz majd a növények körül.

 • Az élõ aurák sokkal finomabbak, ezért nehezebb õket látni, mint egy sima színek auráját. Gyakorlással, a növények auráját is egyre könnyebb lesz látni.

5. lépés - A fák aurája

 • Figyeld meg egy fa auráját. Válassz ki egy szép nagy termetû fát, amelyet az éggel a háttérben tudsz tanulmányozni. A legjobb, ha úgy figyeled, hogy a Nap mögötted van - kora reggel vagy késõ délután. Ha napfény,  vagy bármely más erõs fény árasztja el a látómezõdet, akkor nagyon nehéz lesz meglátnod az aurát.

 • A fa körüli csillogás sokkal kivehetõbb és erõsebb, intenzívebb lesz, mint egy kis növény esetében. A fa aurájának a színe, szintén megváltozik, nemcsak a levelek és az ágak színeinek a hatására, hanem még az ég színének a hatására is. Egy napsütéses napon, a fa aurája a kék egy árnyalatában tündököl, egy felhõs napon viszont krémszürke színû lesz.

 • Nézési távolság: Kísérletezz ezzel, ez a fa méretétõl függ. Gyõzõdj meg róla, hogy látod az egész tetejét a fának a látómezõdben. Valószínûleg háromszor messzebb kell, hogy állj, mint amilyen magas a fa, vagy talán még messzebb.

 • Egy fa aurája nagyon nagy lehet, a fa méreteitõl és életerejétõl függõen. A fa tetején néha látni lehet egy szökõkútra hasonlító jelenséget - mintha a fa lassan fújná ki magából az aurát. Nem vagyok biztos abban, hogy mi okozza ezt, mert nem minden fánál láttam ilyet. Néhány ember azt mondja, hogy ez a fa szelleme, vagy egy természeti szellem, amely a fában él, és ez okozza. Néhány fának úgy tûnik, hogy valamiféle saját tudata van, szóval lehet, hogy igaz ez az elmélet.

6. lépés - Állatok aurája

 • Következõ lépésként használj egy állatot. Lehet bármilyen állat: kutya, macska, kenguru, teve, elefánt, oroszlán, tigris, stb. - ha hozzáférhetsz ilyenekhez. Próbáld akkor szemlélni õket, amikor pihennek. Az állatok aurája nem olyan színdús, mint az embereké, de gyakorlásképpen nagyon megfelel ez is. Tartsd észben, hogy az állatok auráját megváltoztatja a bundájuk, bõrük színe.

 • A betegségeket is észre lehet venni az állatok aurájában, ugyanúgy, mint az embereknél. Ez egy nagyon jó gyakorlási lehetõség - diagnosztizálni a betegségek korai jeleit az állatok aurában.

7. lépés - A saját aurád

 • Figyeld a saját aurádat. Ezt kint is lehet végezni (a Nap mögötted legyen), vagy odabenn a szobában egy semleges háttér elõtt. Nyújtsd ki a kezed magad elé, és tanulmányozd a kézfejedet és az alkarodat. Le is feküdhetsz és így akár a lábaidat is tanulmányozhatod.

8. lépés - Az emberi aura

1. fázis

 • A megfigyelni kívánt személy viseljen színes mezt, pulóvert vagy kabátot - vagy bármilyen más színes ruha is megteszi. Bármilyen színt használhatsz, kivéve a kéket - mert ez elárasztja és elrejti a sárga intellektust, amely a legsûrûbben látott szín a fej körül.

 • Gyõzõdj meg arról, hogy a nyak felsõ része meztelen. Figyeld a vállai övezetét, használd ugyanazt a technikát, mint a könyveknél. Látni fogod a pulóver aurikus színét kiépülni könnyedén, a váll részeinél.

 • Közben csináld folyamatosan a mentális nyitóakciót is.

 • Amikor a pulóver aurája már tisztán látszik a váll körül, váltsd a fókuszodat óvatosan egy kicsit magasabbra - tehát most a meztelen nyakát nézd a személynek. Tartsd meg a pulóver auráját is a látómezõdben. Figyeld meg, hogy milyen színeket veszel észre a meztelen nyak körül kiépülni.

 • Ennél a gyakorlatnál fontos, hogy a szemöldökközpont és a szemek együtt dolgozzanak, mint ahogy a könyv esetében is.

 • Ne fókuszálj közvetlenül a célszemély nyakára. Az aurát a periférikus látással kell nézni, tehát át kell bámulni rajta, nem pedig direkt ráfókuszálni.

 • Elkezdesz majd látni egy kicsit más színt, a pulóver tetejének a közelében a pulóver aurikus színének a peremébõl kiépülni - a meztelen nyaknál és fejrésznél.

 • Most váltsd a a tekintetedet még egy kicsit magasabbra, hogy a látómezõd a fejjel legyen egy szintben. Tartsd a tekintetedet relaxáltan és ne változtass semmin. Ekkor egy kis sárga színt láthatsz ezen a területen.

 • Amikor már látod ezt a sárga színt, kérd meg a célszemélyt, hogy számoljon kicsit fejben, vagy gondoljon erõsen valamire. Figyeld meg, hogy erõsödik-e az aurája ennek a hatására.

2.fázis

 • Kérd meg az önkéntest, hogy vesse le a felsõteste ruháit. Tanulmányozd a meztelen bõrrészt, a semleges háttér elõtt - ugyanúgy, mint a könyvnél. A felkar és a vállrész a legjobb hely a tanulmányozás megkezdésére.

 • Meztelen bõrrel, az elsõ dolog, amit látni fogsz egy gyenge csillámló effektus, egy homályosság a levegõben a bõrhöz közel. Következõre az éterikus aurát látod majd kiépülni a bõrbõl. Ez egy krémszerû halványkék füst, amely a bõrhöz tapad. Ez eléggé kivehetõ és normálisan fél inchnyi szélességû.

 • Tartsd meg a fókuszodat és az aura fõ színei is elkezdenek megjelenni, az éterikus aura peremén. Elsõként egy vékony színes fénycsík jelenik meg az éterikus aura körül. Ez hol megjelenik, hol újra eltûnik, vastagszik és keskenyedik egy kissé. Ez a rész nagyon idegesítõ, de tarts ki és egyre könnyebb lesz. Ez a szín lassan növekedni fog és vastagabb lesz és sokkal jobban kivehetõ. Tartsd meg továbbra is a fókuszodat és néhány inchnyire vagy még vastagabbra növekszik. A fõ aura eltûnhet és újra megjelenhet néhányszor, ahogy mondtam is, miközben lassan megjelenik. Ezt a pislogás és a szem pillanat-fókuszváltásai okozzák, és ez ellen nem tehetsz semmit.

Tipp: Egy személy aurájának az erõssége nagyban függ a hangulatától és az érzelmi állapotától. Ha boldog és teli van élettel, az aurája sokkal erõsebb lesz, nagyobb és világosabb. Próbáld neki lejátszani a kedvenc zenéjét, elmondani pár viccet, hogy egy jót nevessen. Ez segít energetizálni az aurát, és ezáltal könnyebb lesz látni is.


16. Gyako
rlás És Idõ

Az emberi aura látása gyakorlást igényel, szóval ne legyél csalódott, ha az elsõ pár alkalommal nem sikerül vagy csak alig látsz valamit belõle. Ha sikerült látnod az eredeti kék könyv auráját, akkor meg tudod tanulni az emberi aurát is látni. Használd a szemöldökközpont-nyitó módszert, amely a szemöldökközpontot stimulálja, és amely a felelõs a nem-fizikai látásért. A használatával növekedni fog az ereje és az aura látása folyamatosan egyre könnyebbé válik. Ha gyenge természetes képességed van ehhez, akkor néhány hétig eltarthat, mielõtt az elsõ aurát megpillanthatod - de gyakorlással te is képes leszel látni. Azt ajánlom, gyakorlod a mentális nyitó és stimuláló gyakorlatokat, és figyeld az aurát legalább néhány percig minden nap. Ez stimulálni fogja a szemöldökközpontodat és gyorsabban fejlõdsz.

Spontán aurikus látás

Észre fogod venni, hogy lesznek olyan napok, amikor az aurát csak nagyon nehezen leszel képes látni. Észreveszed majd azt is, hogy a szemöldökközpontod néha nagyon aktív lesz valamilyen különös oknál fogva. Elõfordulhat, hogy csak ülsz és beszélgetsz valakivel, és akkor hirtelen meglátod az auráját, vagy a ruhája auráját - mindenféle erõlködés nélkül. Az erõs spontán aurikus látás jelenetei rendszeresen ismétlõdnek majd, miután elkezdted stimulálni és fejleszteni a szemöldökközpontodat, az auralátás gyakorlásán és az aura megfigyelésén keresztül.

A következõ levél jól bemutatja ezt:

Erik: "Naponta gyakoroltam ezt a módszert, egy hónapja kezdtem, de nem volt különösebb sikerem az emberi aura látásában, egész a mai napig. Most már sûrûn látom a színes növények és állatok auráját, és a saját aurámat is jól látom. Eddig csak a színek auráját és az emberek körüli torz foltokat láttam, amikor az aurát próbáltam látni. Tegnap épp a számítógépemen dolgoztam, amikor a barátnõm bejött a szobába. Épp akkor tusolt le, és épp öltözött. Csak ránéztem és ekkor BUMM, hirtelen egy hatalmas aurát láttam körülötte. Gyönyörû és egyszerû kinézete volt. Fõleg zöld szín volt a teste körül, egy sárga fénnyel a fej körül. És volt néhány piros és narancs folt a csípõje és a gyomra körül. Nem próbáltam látni az aurát. Csak be akartam fejezni a munkámat, és nagyon fáradt voltam, a jövõ heti vizsgák miatt. És az aura csak úgy megjelent,  mint valami varázslat. Hogyan történt ez, hogyan láthattam próbálkozás nélkül? Megpróbáltam másnap is, de akkor már nem láttam. Mi történt?

Robert Bruce: Brávó Erik! Nagyon jól csináltad. Amit láttál az a barátnõd élõ aurája volt. Meztelen volt, amikor láttad? Ez segíthetett abban, hogy tisztábban lásd az auráját. Ez egy spontán aurikus látás volt, amelyet a rendszeres gyakorlás idézett elõ - az auralátó gyakorlatok. Ez egyre rendszeresebben fordul majd elõ ezentúl. Csak úgy megtörténik, idõrõl idõre, amikor a szemöldökközpontod nagyon aktív valamilyen okból. Ez annak a jele, hogy a szemöldökközpontod jól reagál a gyakorlatokra, és szépen fejlõdik. Az álmaid is megsokasodnak majd és sokkal élethûbbek lesznek, sok tudatos álommal, stb. Ez egy másik jellemzõ jele a szemöldökközpont fejlõdésének.

A fenti levél jó példa a spontán aurikus látásra. Erik fáradt volt és relaxált, amikor elõször megtörtént - a tökéletes állapot az aura látására. Néhány hétig gyakorolta az aurikus gyakorlatokat. Ez stimulálta a szemöldökközpontját, és spontán aurikus látás idézett elõ nála. Erik elég szerencsés volt ahhoz, hogy egy meztelen célszemélyt lásson elsõként aurikusan, és nem zavartak be a ruhák, stb. Erikkel ezután rendszeresen történtek ilyen spontán auralátások, szinte minden héten úgy egy éven keresztül. Egyre sûrûbben, átlagban hetente egyszer. Néha csupán egy-egy színfolt jelentkezett néhány pillanatra, máskor meg az egész aurát látta. Miután Erik átélte az elsõ spontán auralátását, sokkal könnyebben látta az emberi aurát, amikor szándékosan próbálta. Még mindig nem képes látni a teljes aurát - amikor akarja -, bár sokszor látja spontánul. Most már olyan színfoltokat és csíkokat lát az emberek aurájában, amit azelõtt nem volt képes látni.

Az aura elsõ alkalommal való megpillantása:

Itt egy másik e-mail. Ez jól bemutatja az aurának egy igen szokatlan módon megtörtént elsõ megpillantását.

Rick: Szeretnék elmondani egy szokatlan eseményt, amely tegnap történt velem. A templomban ültem, a kórusra bámultam, amikor egy lenyûgözõ fehér árnyékszerû fényt láttam, és a kórus három tagja kilõtte ezt a fehér fényt a mennyezet felé, amely kékké és zölddé változott. Úgy nézett ki, mint egy erõs és világos többszínû x-sugár. Döbbenetes élmény volt, Végigfutott a hideg a gerincemen és azt gondoltam: "Váo!" Mikor pislantottam egyet, eltûnt. Mi a franc volt ez? Talán az aurát láttam?

Robert Bruce: Te - ahogy leírtad - nagyon relaxált állapotban lehettél, máshol járhattál lélekben, és emelkedett hangulatban voltál a kórus énekének hatására. Ez stimulálhatta az energiatestedet és a szemöldökközpontodat, egy spontán auralátást okozva ezzel, és ilymódon észrevehetted a kórus auráját, amint kitört és kiszélesedett. Amit láttál az az emberi aura kitörése volt, egy izgatott állapotban. Ez egy ritka és nagyon ritkán látható esemény. Én csupán egyszer láttam ilyet. A kórus aurakitörését az okozta, hogy  emelkedett, áhítatos vallási atmoszféra volt a templomban, és az a dal is hozzájárulhatott, amelyet a kórus énekelt abban a pillanatban. Ez így együtt mély spirituális érzelmeket hozott létre és emelkedett hangulatba hozta a tagokat. A fehér, kék és zöld, változó és növekvõ aura, amit láttál, a torok és a szívcsakrájukból jött elõ. Ezek a magasszintû spirituális színek, amelyek spirituális érzelmek és a szeretet által jelennek meg.


17. Utó
szó

Sok embert tanítottam meg látni az aurát ezzel a módszerrel. A kezdeti szakaszokban elért gyors eredmények kellõ önbizalmat adnak és segítenek fenntartani az érdeklõdést. Ez biztosítja, hogy elég munkát és gyakorlást áldozzanak a tanulók az elérni kívánt cél elérésére - az emberi aura látását. Miután sikerült meglátnod az elsõ emberi aurádat, ezzel megtetted az elsõ lépést egy sokkal színesebb és gazdagabb világ felé. Ha eleget gyakorolsz és fejleszted a látásodat, akkor egyre fejlettebbé vélik majd a szemöldökközpontod is, és ennek köszönhetõen egyre tisztábban látod majd az aurát. A következõ lépés a tisztánlátás kifejlesztése lehet. E képesség segítségével képes leszel a világ sokkal finomabb energiáit is észlelni. Képesek leszünk érzékelni a karmikus hatásokat, az életkörülményeket, a múltbéli cselekedeteink eredményeit, a jövõ eseményeit és lehetõségeit ezen energiák segítségével - plusz még egy csomó más lenyûgözõ és érdekes dolgot. Ezeket az energiákat tisztánlátással szimbólumokban gazdag metaforikus képekként érzékeljük. Ezek a látomások jelentkezhetnek egyszerû állóképek vagy akár színdús mozgóképek formájában is.

 /*Olaf*/

 

 

 

 

Read 10362 times Last modified on July 29 2014

2 comments

 • Comment Link auranka1 January 07 2010 posted by auranka1

  Szerintem nincs szükség folyamatosan aurát látni. Az embereknél mégcsak okés, mert látod milyen érzelmi állapotban vannak, de a tárgyak aurája mint információ, haszontalan. Egyetlen esetben szoktam aurára fókuszálni, amikor a ligeten keresztül megyek. A fáknak nagyon szép, fényes aurájuk van. Javasolom, hogy kóstold meg az energiájukat, legfőképp az őshonos tölgyet. Az sem baj, ha lesz egy állandó kiválasztott fád.

 • Comment Link Lyaron January 07 2010 posted by Lyaron

  Amikor először néztem meg az aurámat éppen a kádban fetrengtem kényelmesen, a kád kiváló fehér hátteret biztosított hozzá, szóval ideális terepnek gondoltam elsőre. Lenyűgözött, hogy mennyire szép! Valahol a türkiz és a világoszöld közötti színű volt, olyan szép amit nem is lehet látni igazából tárgyaknál (bár a szobám színe kicsit hasonló, de sokkal zöldebb :-) ). Azt is csodálatra méltónak találtam, hogy tényleg fénylik, világít. Gyönyörű. Amikor elindultam otthonról, megálltam egy boltban és kíváncsiságból megnéztem egy üveg likőr auráját. Az érdekelt, hogy vajon tárgyaknak is van-e és ha igen, milyen színű. Én "színtiszta" fehéret láttam, ami csak azért látszott a fehér háttér előtt szerintem, mert valamivel tisztább és fényesebb volt. Arra következtettem ebből, hogy a tárgyaknak - akárcsak a halott élőlényeknek - azért fehér az aurája, mert nem élnek, nem formálják az energiákat maguk körül. Ezért is lepett meg a cikkben az, hogy más és más színű tárgyaknak eltérő színű az aurája. Még eddig nem próbáltam ezt ki, de ki fogom, mert kíváncsi vagyok.
  Kérdés: néha amikor elkezdem átállítani a látásomat először nem az aurámat kezdem el látni derengeni és terjeszkedni, hanem pont hogy minden körülöttem levő dolog és fény kezd el halványulni és szürkülni, sötétedni. Olyan mintha egy felhő beúszott volna elém. Ez vajon miért van?
  Második kérdés: lehet odáig fejleszteni az auralátást, hogy a környezetünket folyamatosan, megszakítás nélkül tudjuk így nézni? Elég faja lenne.